1. клас | За часа на класа


Азбука на правилата
 
 

Азбука на правилата. Помагало за часа на класа за 1. клас. По новия стандарт
(Жулиета Савова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

Помагалото е преработено в съответствие с новия стандарт за гражданското, здравното, екологичното и интеркултурното образование В него е заложена богата палитра от въпроси, които се разглеждат в часа на класа. Разработени са всички теми, предвидени в учебната програма по безопасност на движението, както и в програмата за защита при бедствия, аварии и катастрофи. Помагалото запознава първокласниците по интересен и занимателен начин с важни правила за безопасно придвижване, за живота в училище, за здравословната среда, за взаимоотношенията, за посрещането на любими празници. Нова тема е „Какво означава думата „тероризъм“ и как разпознаваме злонамерените действия“. Помагалото предлага: забавни задачи и практически дейности; специално написани стихотворения за по-лесно усвояване на съдържанието; интересни рубрики; богати междупредметни връзки; примерни тематични разпределения; основни и допълнителни ресурси, включително тестове. 

 
 

Книга за учителя. Азбука на правилата – помагало за часа на класа за 1. клас.
По новия стандарт

(Жулиета Савова)

Kнигата за учителя предлага разнообразни дидакти­чески модели и стратегии, методически решения и идеи за петминутки. Тя съдържа и идеи за много игри и стратегии. Те са съчетани с познавателни и практи­чески задачи, групова работа, оценка на ситуации, епи­зоди за предвиждане и оценяване на рискове и опасни последици, за оценяване и вземане на решения.
Предложените методически решения и стратегии за работа стимулират формирането на ключови умения и компетентности на учениците в XXI век.

 

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: