1. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният
му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

 Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост
и последователност на методиката от 1. до 4. клас с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

Комплектът включва:

Математика за 1. клас – печатен
(Владимира Ангелова, Радка Топалска) и
електронен | Демо
(Владимира Ангелова, Радка Топалска,
Валентина Кадева, Александра Николова)

Тетрадка № 1 по математика за 1. клас
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

Тетрадка № 2 по математика за 1. клас
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)

Книга за учителя по математика за 1. клас
(Владимира Ангелова, Радка Топалска)


В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят. 
 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

Сборник по математика за 1. клас
(Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева)

Сборникът е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Включените задачи са поднесени достъпно и забавно. Технологията за обучение в помагалото развива творческото мислене на учениците и спомага за формирането на математическа грамотност.

 

Математика с Мат и Ема за 1. клас. Помагало за избираемите учебни часове
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Помагалото съдържа задачи, разпределени в 3 нива на сложност: за затвърдяване на знанията и уменията; за прилагането им в практиката; за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение. Задачите предвиждат разнообразни дейности, като ориентиране в пространството, попълване, свързване, дорисуване, оцветяване и др.

Примерно годишно тематично разпределение по математикав 1. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 
 

Учебният комплект „Чуден свят”
следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават
по една и съща методика от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането
на учебния материал. Комплектът съдържа учебници и тетрадки
по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците.
За улеснение на преподавателите към всеки учебник има
книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

Комплектът включва:

Математика за 1. клас – печатен и електронен | Демо
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Тетрадка № 1 по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Тетрадка № 2 по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Книга за учителя по математика за 1. клас 
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 


В електронния учебник има разнообразни интерактивни ресурси. Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебника, към темите, за които се отнасят. 
 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

Задачи по математика. Упражнения и домашни работи за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова) 

Помагалото дава възможност за самостоятелна работа на първокласниците, за затвърдяване на знанията им и за развиване на математическото и логическото им мислене. Всяка тема в него е естествено продължение на съответния урок в учебника. Задачите са поднесени в достъпна и занимателна форма. В края на всяка тема е обособено каре, задачите от което може да се изпълняват в следобедните занимания или вкъщи.
Помагалото може да се използва и от родителите за проверка на наученото.

 

Математика. Помагало за избираемите учебни часове за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 

В помагалото са разработени 32 теми, които обогатяват учебното съдържание по математика в 1. клас, задълбочават знанията и развиват логическото мислене на учениците. Всяка тема е разработена в 4 нива с постепенно увеличаване на трудността. Това позволява на учителя да диференцира работата според възможностите и интересите на учениците. Включени са разнообразни задачи, които изискват изпълнението на множество дейности: оцветяване, дорисуване или прерисуване, попълване, свързване, класифициране по определени признаци, откриване на закономерности, продължаване на редици, ориентиране в пространството и др.

Примерно годишно тематично разпределение по математикав 1. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

Математически приключения за 1. клас
(Мирко Деич, Бранка Деич) 

Помагалото е насочено към учениците с интерес към математиката. Включените в него задачи са съобразени с изучаваното учебно съдържание за 1. клас и с тях се затвърдяват, надграждат и разширяват знанията и уменията на учениците. Разнообразни упражнения поощряват първокласниците самостоятелно да търсят и да откриват нестандартни решения за решаване на проблеми, развиват пространствената ориентация, наблюдателността и съобразителността им. Дадени са отговорите или решенията на повечето задачи.

 

Вълшебното ключе. Упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи в 1. клас
(Румяна Неминска, Мариана Ачева, Катя Георгиева) 

Помагалото улеснява усвояването на математическите знания и умения и развива логиката и съобразителността. То съдържа достъпни и забавни задачи с лабиринти и игри, скрити картинки, задачи за досещане и съобразяване, задачи за усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на числата до 20, както и на числата 10, 20, 30, ..., 100. Предложени са разнообразни текстови задачи, задачи за разпознаване на връх и страна на триъгълник, квадрат и правоъгълник, както и такива за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа.

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по математика за 1. клас (Вълшебното ключе)

 

Сборник с текстови задачи по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 

Сборникът има за цел да помогне на първокласниците да преодолеят затрудненията в разбирането и решаването на текстови задачи. Предназначен е за работа през втория учебен срок, след периода на ограмотяване в 1. клас. Упражненията са насочени към разширяване и задълбочаване на представата на децата за текстовите задачи, както и за овладяване на комплекс от умения за тяхното съставяне и решаване. Помагалото може да се използва както в учебния час, така и за самостоятелна работа на първокласниците.

 

Задачи за самостоятелна работа и самопроверка по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Катя Георгиева, Росица Рангелова) 

Помагалото съдържа 8 теми в два варианта за проверка и самопроверка на знанията по математика, които са разработени по основните раздели в учебната програма. То позволява на учениците да проверят какво са научили, а на учителя – да диагностицира нивото на първокласниците чрез провеждане на самостоятелните работи в клас. Във всяка тема са включени задачи за записване на решението, задачи с избираем отговор, с кратък свободен отговор, както и допълнителна задача за тези ученици, които проявяват интерес към математиката.

 

Тетрадка за упражнение по математика за 1. клас 

Тетрадката помага на първокласниците да отработят умения за правилно и красиво писане на цифрите, математическите знаци и числата до 100.

 

Смятам и рисувам. Събиране и изваждане до 10

Смятам и рисувам. Събиране и изваждане до 20 

Книжките успешно комбинират забавния елемент с решаването на аритметични задачи за събиране и изваждане. Дали задачите са решени правилно, се вижда веднага щом картинката бъде оцветена. Така децата се упражняват и затвърдяват знанията си по смятане, докато се забавляват.

 

Текстовите задачи в обучението по математика 1. – 4. клас. Практическа методика за началния учител
(Юлияна Гарчева) 

Практическата методика акцентира върху проблемите и грешките, които учениците най-често допускат. Темите са структурирани в четири части, ориентирани към учебното съдържание по математика за всеки от класовете от 1. до 4. Разгледани са етапите на работа с текстови задачи и са дадени конкретни решения.

 

Двустранно табло по математика
„Познавам числата до 20 и числата 10, 20 ... 100” за 1. клас


Формат: 70х100 

Таблото „Познавам числата до 20 и числата 10, 20 ... 100“ е красиво и полезно допълнение за класната стая на първокласниците. От едната страна то ги запознава с ръкописните цифри и чрез подходящи илюстрации създава количествена представа за числата до 20.
Изображенията към числата от първата и втората десетица са в различни цветове. Това дава възможност на учениците по-лесно да извършват с тях съответните аритметични действия. От друга страна са представени кръглите десетици 10, 20, 30 ... 100.

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: