1. клас | Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 
 
    

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”. С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добри европейски учебни материали в Европа.

 

 Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 
 

Комплектът включва:

Буквар за 1. клас – печатен и електронен | Демо
(Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадка № 1 по писане за 1. клас (Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадка № 2 по писане за 1. клас (Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Тетрадка № 3 по български език за 1. клас (Пенка Димитрова, Мария Бончева)

Читанка за 1. клас – печатен и електронен | Демо
(Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадка към читанка за 1. клас (Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Книга за учителя  по български език и литература за 1. клас (Пенка Димитрова)

В електронните учебници към комплекта има разнообразни интерактивни ресурси.
Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебниците,
към темите, за които се отнасят.

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

Български език и литература за 1. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове
(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

Учебното помагало по български език и литература за избираемите учебни часове е изцяло съобразено с новата програма, влязла в сила през учебната 2016 – 2017 г. То е предназначено за надграждане на знанията на първокласниците по български език и за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат правилно. Уроците в помагалото следват логиката на учебното съдържание, регламентирано от програмата. Всяка урочна единица съдържа разнообразни занимателни задачи. Особено полезни за формирането на правописните навици на първокласниците са съобразените с процеса на началното ограмотяване диктовки.
Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е след работата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на постиженията си.
Помагалото за избираемите учебни часове по български език и литература има универсален характер и може да послужи на всеки учител – независимо от това кой учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас за избираемите учебни часове

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 
 
     

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал. Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

 

 Комплектът включва:

 Буквар за 1. клас – печатен и електронен | Демо
 (Румяна Танкова, Цанко Лалев)

 Тетрадка № 1 по писане за 1. клас (Румяна Танкова)

 Тетрадка № 2 по писане за 1. клас (Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

 Тетрадка по български език за 1. клас (Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

 Читанка за 1. клас – печатен и електронен | Демо
 (Румяна Танкова)

 Тетрадка към читанка за 1. клас (Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

 Книга за учителя по български език и литература за 1. клас  (Румяна Танкова)

 В електронните учебници към комплекта има разнообразни интерактивни ресурси.
 Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебниците,
 към темите, за които се отнасят.

 
 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

Български език и литература за 1. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове
(Румяна Танкова) 

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усъвършенстване на четенето и писането в 1. клас. Акцентът е върху уменията за правилно и четливо писане с помощта на предложени образци. Особено внимание е отделено на преписването на думи с правописни особености и на задачи за проверка на четенето с разбиране. Предвидени са и дейности за съчиняване на кратки текстове по серия картини.
Помагалото обхваща цялостната подготовка за постигането на очакваните резултати от обучението в края на 1. клас.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас за избираемите учебни часове

 

Тетрадка за упражнение
по писане № 1 за 1. клас

Тетрадка за упражнение
по писане № 2 за 1. клас
 

Тетрадка за упражнение
по писане № 3 за 1.клас
 

 

Упражненията в тетрадките развиват фината моторика и формират навици за правилно и красиво писане. Първокласниците се упражняват да пишат елементите на ръкописните букви по зададен образец в мрежа от тесни и широки редове. Изписват по контур и посочен наклон буквите – малки и главни. Отделено е специално внимание на свързването им с други букви и в думи.

 
Учебен комплект „Просвета АзБуки”
 
 
    

След като ограмоти над 600 000 деца, „Червеният буквар” с автор Владимир Попов бе преработен с помощта на действащи учители, за да отговаря на актуалната учебна програма. Той е еднакво подходящ за бързо успяващи ученици и за деца, които изпитват затруднения в овладяването на езика. Такива са също читанката и учебникът по околен свят със съответните тетрадки, които дооформят комплекта на „Просвета АзБуки”.

 
 

Комплектът включва:

Буквар за 1. клас – печатен и електронен | Демо
(Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Тетрадка № 1 по писане за 1. клас (Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Тетрадка № 2 по писане за 1. клас (Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Тетрадка № 3 по български език за 1. клас (Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Читанка за 1. клас – печатен и електронен | Демо
(Иван Цанев, Владимир Попов, Георги Георгиев)

Тетрадка към читанка за 1. клас (Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Книга за учителя по български език и литература за 1. клас (Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

В електронните учебници към комплекта има разнообразни интерактивни ресурси.
Изобразени са с различни по цвят и тип иконки, разположени по страниците на учебниците,
към темите, за които се отнасят.

 
Помагала към комплекта „Просвета АзБуки”
 

Български език и литература за 1. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове
(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

Учебното помагало е изцяло съобразено с новата програма, влязла в сила през учебната 2016/2017 г. То е предназначено за надграждане на знанията на първокласниците по български език и за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат правилно. Уроците в помагалото следват логиката на учебното съдържание, регламентирано от програмата.
Всяка урочна единица съдържа разнообразни занимателни задачи. Особено полезни за формирането на правописните навици на първокласниците са съобразените с процеса на началното ограмотяване диктовки. Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е след работата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на постиженията си.
Помагалото има универсален характер и може да послужи на всеки учител независимо кой учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас за избираемите учебни часове

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

Вълшебното ключе. Упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 1. клас
(Румяна Танкова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Помагалото е ценен помощник във всекидневната подготовка на първокласниците по български език. Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интересът на учениците към четенето и писането и да се стимулира познавателната им активност в периода на началното ограмотяване и в следбуквения етап. Разнообразните упражнения са умело съчетани с игрови елементи. Учениците придобиват умения и навици за самостоятелна работа вкъщи и в клас, а ученето се превръща в интересно и полезно занимание.

 

Тетрадка за упражнение
по писане № 1 за 1.клас
(Красимира Брайкова)

Тетрадка за упражнение
по писане № 2 за 1. клас
(Красимира Брайкова)

Тетрадка за упражнение
по писане № 3 за 1.клас
(Красимира Брайкова)

 

Комплектът тетрадки за упражнение по писане за 1. клас е разработен по новата учебна програма и следва реда на буквите в букварите на издателствата „Просвета Плюс” и „Просвета АзБуки”. Предназначението на тетрадките е да бъдат в помощ на малките ученици в етапа на ограмотяването.

 

Езикови задачи за 1 клас – по новата програма
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

В помагалото са обхванати трите етапа на ограмотяване: предбуквен, буквен и следбуквен. За всяка буква са предвидени по две страници. В края на помагалото са добавени упражнителни и обобщителни теми.
Занимателният характер на задачите стимулира интереса на първокласниците към четенето и писането. Предоставя се възможност на учениците да пишат, да рисуват, да оцветяват, да правят звуков анализ на думи, да пишат текстове под диктовка. Интересните задачи и игровите похвати улесняват затвърдяването на знанията, а децата ще се приучат да работят самостоятелно вкъщи и в клас. Препоръчваме помагалото както за часовете за избираема и факултативна подготовка, така и за домашна работа.

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по БЕЛ в 1. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 

Диктовки за 1. клас
(Поли Рангелова) 

Помагалото „Диктовки за 1. клас” е съобразено с изискванията на новата учебна програма по български език и литература за 1. клас на МОН. Съдържа разнообразен материал за диктовки – думи, изречения и текстове. Обхванати са буквеният и следбуквеният етап на началното ограмотяване.
Текстовете за диктовка са наситени с изучаваната буква, като към повечето теми са предложени по няколко текста. Част от тях са насочени към подготовка за овладяване на важни правописни знания и умения.
Помагалото е ценен помощник както за учителите, които преподават в 1. клас, така и за родителите на първокласници, които желаят да работят допълнително с децата си вкъщи.

 

Самостоятелни работи по български език и литература за 1. клас
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Ели Пещерска) 

Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи в два варианта. Чрез първата самостоятелна работа се установява входното равнище на усвоени знания и умения от подготвителната група на детската градина. Следващите самостоятелни работи са свързани с:
– предбуквения етап; гласните и сонорните съгласни;
– двойките звучни и беззвучни съгласни; правописа на щ, ю, я, й, ь; езиковите знания в следбуквения етап.
Последната самостоятелна работа установява достигнатото равнище на знания и умения през цялата учебна година. Втората част на помагалото съдържа подробни указания за проверяващия – критерии, показатели, брой точки за всяка от задачите и оценки.

 

Моят първи речник. Учебен правописен и правоговорен речник, 1. – 4. клас
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова) 

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник”, 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи.
В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти, на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
      

Табло „Домът на азбуката” за 1. клас
Формат: 70х100

 

Двустранно табло
„Пътешествието на буквите” за 1. клас

Формат: 70х100

 

 
Учебен комплект за деца със сензорни увреждания
 
 
   

Комплектът включва:

Произношение за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска) 

Учебна тетрадка по произношение за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска) 

Развитие на речта за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Петя Андреева) 

Учебна тетрадка по развитие на речта за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Петя Андреева) 

Книга за учителя по произношение за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова) 

Книга за учителя по развитие на речта за 1. клас за ученици с увреден слух
(Петя Андреева)

 

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: