1. клас. Занимания по интереси


Знам и мога
 
 

Знам и мога. Занимания по интереси за 1. клас
при целодневна организация на обучението

(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Поли Рангелова) 

Целодневната организация на учебния ден съществува от десетилетия, но за първи път издателство „Просвета” предлага помагало, предназначено за заниманията по интереси в полуинтернатните групи, заедно с детайлно разработена книга за учителя към него. Препоръчваме първокласниците в полуинтернатните групи да работят с помагалото под прякото ръководство на учителите. Широкият спектър от дейности е интерпретиран през 32 основни теми. По всяка основна тема се работи в рамките на една седмица – общо 10 учебни часа. Предложени са теми, в които се интегрират занимания, свързани с наука, традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри.
В помагалото са включени задачи, чрез които се реализират:
– дейности, развиващи речта на детето и умението му да слуша и разбира (на по-късен етап – да чете и разбира) художествени и научнопопулярни текстове;
– дейности за развиване на математическите интереси;
– художествено-творчески дейности;
– спортни и игрови дейности.

 
 

Книга за учителя „Знам и мога”. Занимания по интереси
при целодневна организация на обучението

(Георги Иванов, Вихра Стоева-Янчева, Поли Рангелова)

Книгата за учителя съдържа практически указа-ния за провеждането на заниманията по интереси на учениците от полуинтернатните групи. В нея е поместено примерно годишно разпределение на те-мите от учебното съдържание, в които се интегри-рат дейности, свързани с наука, традиции, изкуства, спорт, образователни и развиващи игри. Голяма част от задачите в помагалото „Знам и мога. Занимания по интереси за 1. клас при целодневна организация на обучението“ са доразвити в книгата за учителя и са предложени допълнителни идеи за разнообразяване на часовете.

 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: