1. клас | Математика


Учебен комплект „Голямото приключение”
 
 

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният
му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”.
С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добър
учебен материал в Европа
.

 

 Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост
и последователност на методиката от 1. до 4. клас с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

   Комплектът включва:

   Математика за 1. клас –
   печатен
(Владимира Ангелова, Радка Топалска) и
   електронен (Владимира Ангелова, Радка Топалска,
   Валентина Кадева, Александра Николова)

   Тетрадка № 1 по математика за 1. клас
   (Владимира Ангелова, Радка Топалска)

   Тетрадка № 2 по математика за 1. клас
   (Владимира Ангелова, Радка Топалска)

   Книга за учителя по математика за 1. клас 
   (Владимира Ангелова, Радка Топалска) 

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

Математика с Мат и Ема за 1. клас. Помагало за избираемите учебни часове
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Забавните герои Мат и Ема повеждат първокласниците към „Голямото приключение” в света на числата в това помагало на „Просвета плюс”, предназначено за избираемите учебни часове. То включва 32 теми, като всяка от тях е разположена на 2 страници и съдържа задачи, разпределени в 3 нива на сложност:
– за затвърдяване на знанията и уменията;
– за прилагане на знанията и уменията в практиката;
– за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение.
Заедно с Мат и Ема първокласниците неусетно ще станат по-уверени в събирането и изваждането на числата до 20 и на десетиците до 100, лесно ще разпознават и чертаят геометрични фигури в квадратна мрежа, ще боравят умело с мерните единици килограм, сантиметър и час. Задачите и упражненията насърчават изследователските умения на учениците, активизират мисловната им дейност и им дават възможност да развият критическо мислене и да проявят творчество. Те предвиждат разнообразни дейности като ориентиране в пространството, попълване, свързване, дорисуване, оцветяване, откриване и поправяне на грешки, извличане и осмисляне на информация, представена по различни начини – чрез текст, таблици, схеми.
Помагалото за избираемите учебни часове прави дейността на ученика мотивирана и забавна, а на учителя предоставя надежден инструмент за разнообразна и ефективна работа.

Примерно годишно тематично разпределение по математикав 1. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 

Сборник по математика за 1. клас
(Владимира Ангелова, Катя Георгиева, Жана Колева)

Сборникът е съобразен с учебника по математика от комплекта „Голямото приключение” на „Просвета плюс”. Той е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Включените задачи, поднесени достъпно и забавно, дават възможност както за затвърдяване на придобитите знания и умения, така и за надграждането им в практически ситуации. Чрез тях учениците ще могат още по-уверено да:
– събират и изваждат числата до 20 и десетиците до 100
– решават текстови задачи, зададени по различни начини
– разпознават и чертаят в квадратна мрежа геометрични фигури
– осмислят мерните единици килограм, сантиметър и час
– извличат информация от илюстрации, схеми и диаграми
Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя развива творческото мислене на учениците и спомага за формирането на математическа грамотност.

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 
 

Учебният комплект „Чуден свят”
следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават
по една и съща методика от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането
на учебния материал. Комплектът съдържа учебници и тетрадки
по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците.
За улеснение на преподавателите към всеки учебник има
книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

Комплектът включва:

Математика за 1. клас – печатен и електронен
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Тетрадка № 1 по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Тетрадка № 2 по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Книга за учителя по математика за 1. клас 
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 

 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

Математика. Помагало за избираемите учебни часове за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 

Първокласниците трябва да научат какво е килограм, сантиметър и час и това ще стане лесно със занимателните задачи в новото помагало за избираемите учебни часове по математика. С него малките ученици ще надградят знанията си за числата от 0 до 20 и на десетиците до 100, ще усъвършенстват уменията си за събиране и изваждане с тях, ще задълбочат представите си за изучаваните геометрични фигури и ще овладеят умения за чертането им в квадратна мрежа, ще развият математическото си мислене и умения за решаване на проблеми.
В помагалото са разработени 32 теми, покриващи изцяло новото учебно съдържание по математика в 1. клас. Задачите във всяка тема са диференцирани в 4 нива, което позволява постепенно увеличаване на степента на сложност. Включените задачи са представени по различни и интересни начини и предполагат оцветяване, дорисуване или прерисуване, попълване, свързване, класифициране на предмети по определени признаци, откриване на закономерности, продължаване на редици, ориентиране в пространството и др.
Помагалото за избираемите учебни часове по математика допълва учебния комплект по математика за 1. клас и е ценен помощник в работата на всеки учител.

Примерно годишно тематично разпределение по математикав 1. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 

Задачи по математика. Упражнения и домашни работи за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова) 

Първокласниците, техните родители и учители се нуждаят от ценен помощник при подготовката по математика. С преработеното помагало „Задачи по математика. Упражнения и домашни работи за 1. клас” учениците по-лесно ще усвоят учебния материал, а предложените задачи за домашна работа може да се използват както от учителите, така и от родителите за проверка на наученото.
Предложените в помагалото теми са естествено продължение на всеки урок от учебника и осигуряват:
– постигане на очакваните резултати, определени от новата учебна програма по математика за 1. клас;
– формиране на умения и навици за системна работа;
– възможност за самостоятелна работа на учениците;
– допълнителен учебен материал в уроците по математика;
– затвърдяване на знанията и развиване на логическото мислене.
Учебният материал в „Задачи по математика. Упражнения и домашни работи за 1. клас” е поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интереса на първокласниците и да се стимулира познавателната им активност. С помагалото малките ученици ще затвърдят знанията си за числата от 0 до 20 и за числата 10, 20, 30, ..., 100, ще усъвършенстват уменията си за събиране и изваждане с тях, ще задълбочат представите си за изучаваните геометрични фигури, ще развият математическото си мислене и умения за решаване на проблеми.

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

Вълшебното ключе. Упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи в 1. клас
(Румяна Неминска, Мариана Ачева, Катя Георгиева) 

Утвърдилото се през годините помагало „Вълшебното ключе. Упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи в 1. клас” вече е преработено в съответствие с новата учебна програма по математика за 1. клас.
В него ще откриете познатите достъпни и забавни задачи с лабиринти и игри, скрити картинки, задачи за досещане и съобразяване. Промените в програмата по математика за 1. клас наложиха добавянето на 6 изцяло нови урока, свързани с изучаването на числата 10, 20, 30, ... 100 и действията събиране и изваждане с тях. Включени са и задачи за разпознаване на връх и страна на триъгълник, квадрат и правоъгълник, както и такива за чертане на геометрични фигури в квадратна мрежа.
Преработеното „Вълшебно ключе по математика в 1. клас” запазва своята основна роля да улеснява усвояването на математическите знания от първокласниците и да развива тяхната логика и съобразителност.

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по математика за 1. клас (Вълшебното ключе)

 

Сборник с текстови задачи по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова) 

Несъмнено едно от предизвикателствата пред малките ученици е разбирането и решаването на текстови задачи. Сборникът с текстови задачи по математика за 1. клас е ценен помощник в преодоляването на тези затруднения. С негова помощ първокалсниците ще се научат да разпознават текстовата задача измежду другите задачи и текстове в учебника, да разграничават основните ѝ части (условие и въпрос), да определят и допълват числовите данни. Ще се научат да съставят текстови задачи, да подреждат изречения, така че да се получи текстова задача и ще развият умения за решаването им.
Задачите, включени в сборника, съответстват на изискванията на новата учебна програма по математика за 1. клас. Решават се със събиране и изваждане на числата до 20 и числата 10, 20, 30, ..., 100. Помагалото може да се използва за работа в задължителните и избираемите учебни часове. Подробното и разбираемо поднасяне на темите позволява използването му и за самостоятелна работа вкъщи.

 

Задачи за самостоятелна работа и самопроверка по математика за 1. клас
(Юлияна Гарчева, Катя Георгиева, Росица Рангелова) 

Новото помагало предлага разнообразни по вид и трудност задачи, логически, занимателни и практически приложими. Те ще улеснят първокласниците при усвояването на математическите знания и умения.
Съдържа 8 теми, разработени в два варианта, за проверка и самопроверка на знанията и уменията на първокласниците, съобразени с основните раздели на учебното съдържание. Входното ниво и следващите две теми са без текст, което ще улесни самостоятелната работа на учениците.
В темите са включени задачи за оцветяване, за свързване, за ограждане, за чертане, за попълване и с избираем отговор. Към всяка самопроверка има и допълнителна задача за онези ученици, които проявяват интерес към математиката, търсят нейното приложение в заобикалящия ни свят и могат да намират нестандартни решения и приложения на наученото.
Задачите са категоризирани по трудност чрез калинката, която има различен брой точици, а вдясно от всяка задача е даден броят на точките, с които се оценява правилното решение. Верните отговори в края на помагалото дават възможност на учениците сами да установят нивото на знанията си.
Помагалото може да се използва както от всеки ученик за самопроверка на наученото, така и от учителя за провеждане на самостоятелна работа в клас.

 

Тетрадка за упражнение по математика за 1. клас 

Тетрадката за упражнение по математика за 1. клас е предназначена да подпомогне първокласниците в изграждане на умения за правилно и красиво изписване на цифрите, математическите знаци и числата до 100.

 

Смятам и рисувам. Събиране и изваждане до 10 

Замислена и осъществена по занимателен начин, поредицата „Смятам и рисувам”, състояща се от две книжки, е насочена към затвърдяване и усъвършенстване на основни математически знания и умения за малките ученици.
Решавайки разнообразни задачи за събиране и изваждане до 10, детето и рисува, и оцветява. Получават се вълшебни картини, които мотивират, увличат, стимулират, осигуряват увереност на първокласниците и правят математиката наистина забавна.
Книжката е съобразена с учебната програма по математика и може да се използва както за работа в час, така и за самостоятелна работа вкъщи.

 

Смятам и рисувам. Събиране и изваждане до 20 

Замислена и осъществена по занимателен начин, поредицата „Смятам и рисувам”, състояща се от две книжки, е насочена към затвърдяване и усъвършенстване на основни математически знания и умения за малките ученици.
Решавайки разнообразни задачи за събиране и изваждане до 20, детето и рисува, и оцветява. Получават се вълшебни картини, които мотивират, увличат, стимулират, осигуряват увереност на първокласниците и правят математиката наистина забавна.
Книжката е съобразена с учебната програма по математика и може да се използва както за работа в час, така и за самостоятелна работа вкъщи.

 

Текстовите задачи в обучението по математика 1. – 4. клас. Практическа методика за началния учител
(Юлияна Гарчева) 

Разбирането и решаването на текстови задачи от малките ученици е едно от препятствията за успешното им обучение. Предложената практическа методика дава концептуални идеи и конкретни педагогически решения за работа с тези задачи, като акцентира върху проблемите и грешките, които спъват децата при овладяване на съответните умения. Темите в книгата са структурирани в четири части, ориентирани към учебното съдържание по математика за всеки от класовете от първи до четвърти. Разгледани са етапите на работа с текстови задачи и са дадени конкретни методически решения, онагледени с много примери, схеми и таблици. В края на всяка част са формулирани методически задачи за учителя, чрез които той може да се опита сам да приложи представените идеи.
Авторът Юлияна Гарчева е дългогодишен преподавател по методика на обучението по математика в началния етап на основната образователна степен в СУ „Св. Климент Охридски”, Департамент за информация и усъвършенстване на учители. Изследва и разработва актуални проблеми на обучението. Автор е на учебници, учебни помагала и статии, които представят иновативни методически решения за обновяване на образователния процес по математика.

 

Двустранно табло по математика
„Познавам числата до 20 и числата 10, 20 ... 100” за 1. клас


Формат: 70х100 

Таблото „Познавам числата до 20 и числата 10, 20 ... 100“ е красиво и полезно допълнение за класната стая на първокласниците. От едната страна то ги запознава с ръкописните цифри и чрез подходящи илюстрации създава количествена представа за числата до 20.
Изображенията към числата от първата и втората десетица са в различни цветове. Това дава възможност на учениците по-лесно да извършват с тях съответните аритметични действия. От друга страна са представени кръглите десетици 10, 20, 30 ... 100.

 

      Двустранно табло по математика
      „Умея да смятам до 20” за 1. клас

      Формат: 100х70

 

 

 

 

 

Двустранното интерактивно табло „Умея да смятам до 20” позволява на първокласниците по занимателен и приятен начин да упражнят знанията си за събиране и изваждане на числата до 20. От едната страна са нарисувани къщички, в които трябва да се добави липсващото събираемо в задачи с преминаване на десетицата, а от другата в забавни картинки са записани случаи на изваждане. Таблото може да се използва по различни начини. При фронтална работа учителят показва задача и изисква устен отговор. Има и възможност за индивидуална работа. Таблото е ламинирано, което позволява определени ученици да излизат и да записват върху него отговорите с маркер, след което те да се изтриват и упражнението да продължи. По този начин за кратко време учителят може да провери знанията на множество ученици.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СИСТЕМНИ ИЗИСКВАНИЯ

Операционна система:
Windows 7, Windows 8
Процесор: Двуядрен 2.0 GHz
или повече
RAM: 2 GB или повече
Свободно пространство на твърдия диск: 800 MB
Видеокарта: 512 MB
или повече
Звукова карта: съвместима с DirectX 9c CD-ROM, мишка и клавиатура

Играта се активира чрез CD ключ. С него могат да се направят до 2 инсталаци.

CD Маймунски приказки. Принцесата на Сундара. Образователно ниво 1. клас 

Драконът Ринжин е отвлякъл от двореца в Сундара красивата принцеса Ехимая. За да спасят принцесата, децата трябва да последват дракона в щуро приключение, което ще провери уменията им да смятат, както и логическото им мислене.
Материалът по математика, включен в това приключение от серията образователни игри „Маймунски приказки”:

 • Събиране до 5
 • Изваждане до 5
 • Събиране до 10
 • Изваждане до 10
 • Броене до 10
 • По-голямо/по-малко от 10
 • Представяне на числата до 10 като сбор на две числа
 • Броене до 20
 • Представяне на числата до 20 като сбор от десетици и единици
 • Събиране на числата до 20 без преминаване (10 + 5, 5 + 10)
 • Изваждане на числата до 20 без преминаване (15 – 5)
 • Събиране на числата до 20 без преминаване (11 + 5, 5 + 11)
 • Изваждане на числата до 20 без преминаване (16 – 5)
 • Изваждане на числата до 20 без преминаване (15 – 10)
 • Изваждане на числата до 20 без преминаване (18 – 15)
 • Събиране до 15 с преминаване
 • Изваждане до 15 с преминаване
 • По-голямо/по-малко от 15
 • Събиране до 20 с преминаване
 • Изваждане до 20 с преминаване
 • По-голямо/по-малко от 20
 • Броене през 2 и през 5
 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: