1. клас | Физическо възпитание и спорт


 

Книга за учителя по физическо възпитание и спорт за 1. клас
(Eвгения Герова) 

Книгата подпомага работата на учителя, като представя методически насоки и практически препоръки за по-рационално овладяване на учебното съдържание в обучението по физическо възпитание и спорт за 1. клас.
Двигателните дейности са добре илюстрирани, като са описани:
– последователността на овладяването им;
– възможните средства и методи за по-доброто им реализиране;
– щафетни и подвижни игри с мисия, цели, задачи;
начините за преодоляване на най-често допусканите двигателни грешки;
– примерна организация в подкрепа на обучението;
– нормативна таблица за оценяване на физическата дееспособност.
Танцовите стъпки и движения на изучаваните музикални игри и хора също са описани ясно и подробно.
В избираемата област „Туризъм, ориентиране и зимни спортове” са разгледани ориентиране по природни знаци и ориентиране по предварително поставени знаци при пешеходния туризъм и туристическата разходка. Обучението е подпомогнато с примерни игри.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: