1. клас | Български език и литература


Учебен комплект „Голямото приключение”
 
 
    

„Комплектът развива ценностна система у учениците. Цялостният му дизайн е много атрактивен и подходящ за възрастта на децата”. С тази оценка авторитетно международно жури присъди на „Голямото приключение” за 1. клас награда за най-добър учебен материал в Европа.

 

 Също както и „Чуден свят”, комплектът гарантира приемственост и последователност на методиката от 1. до 4. клас с учебници и помагала от световна класа по всички предмети.

 
 

Комплектът включва:

Буквар за 1. клас – печатен и електронен (Пенка Димитрова, Лиляна Ковачева, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадка № 1 по писане за 1. клас (Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадка № 2 по писане за 1. клас (Пенка Димитрова, Невена Петрова)

Тетрадка № 3 по български език за 1. клас (Пенка Димитрова, Мария Бончева)

Читанка за 1. клас – печатен и електронен (Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Тетрадка към читанка за 1. клас (Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова)

Книга за учителя  по български език и литература за 1. клас (Пенка Димитрова)

 
Помагала към комплекта „Голямото приключение”
 

Български език и литература за 1. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове
(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

Учебното помагало по български език и литература за избираемите учебни часове е изцяло съобразено с новата програма, влязла в сила през учебната 2016 – 2017 г. То е предназначено за надграждане на знанията на първокласниците по български език и за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат правилно. Уроците в помагалото следват логиката на учебното съдържание, регламентирано от програмата. Всяка урочна единица съдържа разнообразни занимателни задачи. Особено полезни за формирането на правописните навици на първокласниците са съобразените с процеса на началното ограмотяване диктовки.
Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е след работата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на постиженията си.
Помагалото за избираемите учебни часове по български език и литература има универсален характер и може да послужи на всеки учител – независимо от това кой учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас за избираемите учебни часове

 
Учебен комплект „Чуден свят”
 
 
     

Учебният комплект „Чуден свят” следва съвременната тенденция малките ученици да се обучават по една и съща методика от 1. до 4. клас. Това гарантира приемственост и по-добра последователност при възприемането на учебния материал. Комплектът съдържа учебници и тетрадки по всички предмети от началния етап. Те са обединени от общи графични елементи и единно оформление на кориците. За улеснение на преподавателите към всеки учебник има книга за учителя и електронен учебник с много и разнообразни допълнителни интерактивни ресурси.

 

 Комплектът включва:

 Буквар за 1. клас – печатен и електронен (Румяна Танкова, Цанко Лалев)

 Тетрадка № 1 по писане за 1. клас (Румяна Танкова)

 Тетрадка № 2 по писане за 1. клас (Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

 Тетрадка по български език за 1. клас (Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

 Читанка за 1. клас – печатен и електронен (Румяна Танкова)

 Тетрадка към читанка за 1. клас (Екатерина Чернева, Ваня Иванова)

 Книга за учителя по български език и литература за 1. клас  (Румяна Танкова)

 
 
Помагала към комплекта „Чуден свят”
 

Български език и литература за 1. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове
(Румяна Танкова) 

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усъвършенстване на четенето и писането в 1. клас. Акцентът е върху уменията за правилно и четливо писане с помощта на предложени образци. Особено внимание е отделено на преписването на думи с правописни особености и на задачи за проверка на четенето с разбиране. Предвидени са и дейности за съчиняване на кратки текстове по серия картини.
Помагалото обхваща цялостната подготовка за постигането на очакваните резултати от обучението в края на 1. клас.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас за избираемите учебни часове

 

Тетрадки за упражнение по писане за 1. клас 

Комплектът по български език за 1. клас е разработен по новата учeбнaтa пpoгpaмa и включва: тетрадка за упражнение по писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2, тетрадка за упражнение по писане № 3.
Тетрадките са в помощ на учениците в етапа на ограмотяването им. Упражненията са насочени към развиване на фината моторика и за формиране на навици за правилно, красиво и четливо писане. Последователността на изписване на буквите в тетрадките съответства на реда на изучаването им.


Тетрадка за упражнение по писане № 1 за 1. клас

Първокласниците се упражнявят да пишат елементите на ръкописните букви, както и самите букви в мрежа от тесни и широки редове. Посочен е наклонът на писане. Всеки елемент и буква са зададени като образец, който се използва от учениците при упражняване.

 
     

Тетрадка за упражнение по писане № 2 за 1. клас 

Тетрадката съдържа мрежа от тесни и широки редове, в която се изписват ръкописните букви. Посочен е наклонът на писане. Учениците изписват по контур буквите – малки и главни. Отделено е специално внимание на свързването им с други букви.

 

Тетрадка за упражнение по писане № 3 за 1.клас 

Упражненията в тетрадката са насочени към правилно, красиво и четливо изписване на буквите и свързването им в думи, изречения и текст.

 
Учебен комплект „Просвета АзБуки”
 
 
    

След като ограмоти над 600 000 деца, „Червеният буквар” с автор Владимир Попов бе преработен с помощта на действащи учители, за да отговаря на актуалната учебна програма. Той е еднакво подходящ за бързо успяващи ученици и за деца, които изпитват затруднения в овладяването на езика. Такива са също читанката и учебникът по околен свят със съответните тетрадки, които дооформят комплекта на „Просвета АзБуки”.

 
 

Комплектът включва:

Буквар за 1. клас – печатен и електронен (Владимир Попов, Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Тетрадка № 1 по писане за 1. клас (Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Тетрадка № 2 по писане за 1. клас (Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Тетрадка № 3 по български език за 1. клас (Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Читанка за 1. клас – печатен и електронен (Иван Цанев, Владимир Попов, Георги Георгиев)

Тетрадка към читанка за 1. клас (Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Книга за учителя по български език и литература за 1. клас (Антоанета Миланова, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

 
Помагала към комплекта „Просвета АзБуки”
 

Български език и литература за 1. клас. Учебно помагало за избираемите учебни часове
(Пенка Димитрова, Мария Бончева) 

Учебното помагало по български език и литература за избираемите учебни часове е изцяло съобразено с новата програма, влязла в сила през учебната 2016 – 2017 г. То е предназначено за надграждане на знанията на първокласниците по български език и за затвърдяване на уменията им да четат и да пишат правилно. Уроците в помагалото следват логиката на учебното съдържание, регламентирано от програмата. Всяка урочна единица съдържа разнообразни занимателни задачи. Особено полезни за формирането на правописните навици на първокласниците са съобразените с процеса на началното ограмотяване диктовки.
Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания и умения. Предвидено е след работата по всеки урок отделният ученик да направи самооценка на постиженията си.
Помагалото за избираемите учебни часове по български език и литература има универсален характер и може да послужи на всеки учител – независимо от това кой учебен комплект използва в часовете за задължителна подготовка.

Примерно годишно тематично разпределение по български език и литература за 1. клас за избираемите учебни часове

 
Препоръчани помагала към всички учебни комплекти
 

Вълшебното ключе. Упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 1. клас
(Румяна Танкова, Поли Рангелова, Ели Пещерска)

Ако сте учител на първокласници при целодневно обучение или сте родители на деца в 1. клас, помагалото е подходящо за вашите деца. То е част от поредицата „Вълшебното ключе”, разработено от издателство „Просвета” за учениците от 1. до 4. клас. Има за цел пълноценно да подпомага ученика при самоподготовката му по четене, писане и български език, като осигурява:
– постигане на очакваните резултати, определени от новата учебна програма по български език и литература за 1. клас;
– формиране на умения и навици за самостоятелна работа вкъщи и в клас;
– допълнителни възможности за усъвършенстване на четенето и писането;
затвърдяване на знанията и развиване на уменията по български език в следбуквения етап.
Помагалото е ценен помощник във всекидневната подготовка на учениците. Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интереса на първокласниците и да се стимулира познавателната им активност в периода на началното ограмотяване и в следбуквения етап. Дидактичните похвати са умело съчетани с игрови елементи, като ученето се превръща в приятно и полезно занимание.

 

Комплектът тетрадки за упражнение по писане за 1. клас е разработен по новата учебна програма и следва реда на буквите към букварите на издателство „Просвета Плюс” и „Просвета АзБуки”. Той включва: тетрадка за упражнение по писане № 1, тетрадка за упражнение по писане № 2 и тетрадка за упражнение по писане № 3. Предназначението на тетрадките е да бъдат в помощ на малките ученици в етапа на ограмотяването. Авторът е дългогодишен учител, с богат и резултатен практически опит в развиването на фината моторика на учениците, която има ключово отношение към формирането на навици за правилно, четливо и красиво писане.

Тетрадка за упражнение по писане № 1 за 1.клас
(Красимира Брайкова)

Тетрадка за упражнение по писане № 1 за 1. клас включва развиващи упражнения за писане на елементи от ръкописните букви в тесни и широки редове. Елементите са структурирани по групи. Всяка група започва с образец, в който със стрелки е показан начинът на изписване на всеки елемент. Първокласниците имат възможност да тренират писането си, като повтарят по образец с пунктир и продължават самостоятелно. В края на тетрадката са дадени упражнения със свързани елементи, които тренират начина на свързване на ръкописните букви.

 

Тетрадка за упражнение по писане № 2 за 1. клас
(Красимира Брайкова)

Тетрадка за упражнение по писане № 2 за 1. клас съдържа упражнения за писане на малки и главни букви в тесни и широки редове. Тя обхваща буквите на гласните звукове, сонорите и буква Я. Упражненията за всяка буква са разположени на разтвор – дясната страница е за малката буква, а лявата – за главната. Всяка страница започва с образец, в който е показан наклонът на буквата и със стрелки е обяснен начинът на правилното ѝ написване. Всяка страница завършва с упражнение за писане на думи с изучените букви. В края на тетрадката има допълнителни упражнения за писане на думи с всички изучени букви.

 

Тетрадка за упражнение по писане № 3 за 1.клас
(Красимира Брайкова)

Тетрадка за упражнение по писане № 3 за 1. клас включва развиващи упражнения за писане на малките и главните букви на беззвучните и звучните съгласни, буква Щ и буква Ю. Те следват реда на изучаването им в буквара. Буквите на всеки звук са разположени на разтвор. В началото на всяка страница е даден образец, който демонстрира правилното написване на новата буква. В края на всяка страница първокласниците имат възможност да се упражнят в писането на думи и кратки изречения.

 

Езикови задачи за 1 клас – по новата програма
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Помагалото е преработено и допълнено съобразно изискванията на новата учебна програма. В него са обхванати трите етапа на ограмотяване: предбуквен, буквен и следбуквен. За всяка буква са предвидени по две стрници. В края на помагалото са добавени упражнителни и обобщителни теми. Занимателният характер на задачите стимулира интереса на първокласниците към четенето и писането.
Учебното помагало „Езикови задачи за 1. клас” може да се използва в самоподготовката на учениците, както и в избираемите и факултативните учебни часове.

Програма и примерно годишно тематично разпределение за разширена подготовка по БЕЛ в 1. клас за избираемите учебни часове (ИУЧ)

 

Диктовки за 1. клас
(Поли Рангелова) 

Помагалото „Диктовки за 1. клас” е съобразено с изискванията на новата учебна програма по български език и литература за 1. клас. на МОН. Съдържа разнообразен материал за диктовки – думи, изречения и текстове. Обхванати са буквеният и следбуквеният етап на началното ограмотяване.
В сборника са предложени различни по цел на изказване изречения, за да може първокласниците да развият усет да ги разпознават и правилно да поставят препинателните знаци в края им.
Текстовете за диктовка са наситени с изучаваната буква, като към повечето теми са предложени по няколко текста. В част от тях се съдържат думи с правописни особености, което дава възможност на първокласниците да се подготвят за овладяването на важни правописни знания и умения, усвоявани в следващите класове. Целесъобразно е при тези текстове да се осъществяват коментирани диктовки – думата с особен правопис да се обсъди и после да се запише.
Помагалото е ценен помощник както за учителите, които преподават в 1. клас, така и за родителите на първокласници, които желаят да работят допълнително с децата си вкъщи.

 

Самостоятелни работи по български език и литература за 1. клас
(Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Ели Пещерска) 

Самостоятелните работи по български език и литература са предназначени за всички първокласници независимо от буквара и читанката, по които се обучават. Помагалото е част от комплект за всеки клас от началното училище. То съдържа 10 самостоятелни работи в два варианта по теми, които съответстват на очакваните резултати от новата учебна програма по български език и литература за първи клас. Чрез първата самостоятелна работа се установява входното равнище на усвоени знания и умения от подготвителната група на детската градина. Следващите самостоятелни работи са свързани с:
– предбуквения етап;
– гласните и сонорните съгласни;
– двойките звучни и беззвучни съгласни;
– правописа на щ, ю, я, й, ь;
– езиковите знания в следбуквения етап.
Последната самостоятелна работа установява достигнатото равнище на знания и умения през цялата учебна година. В нея е включен и текст за четене с въпроси към него. Към приложените диктовки също има задачи за четене с разбиране. Втората част на помагалото съдържа подробни указания за проверяващия – критерии, показатели и брой точки за всяка от задачите. Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани оценки. Всяка оценка има подкрепящ характер и стимулира първокласника към по-висок резултат. Помагалото улеснява дейността на учителя, защото му осигурява готов инструментариум за текуща и цялостна проверка на резултатите от обучението по български език и литература в първи клас. То може да се използва и за самоконтрол на постигнатите резултати, тъй като след самостоятелните работи са написани отговорите на въпросите и задачите. Така първокласникът може лесно да прецени справя ли се, или трябва още да работи. Помагалото може да послужи успешно и на родители, които биха искали да проследяват системно напредъка на своите деца при усвояването на учебния материал.

 

Моят първи речник. Учебен правописен и правоговорен речник, 1. – 4. клас
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова) 

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник” – 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
      

Табло „Домът на азбуката” за 1. клас
Формат: 70х100

 

Двустранно табло
„Пътешествието на буквите” за 1. клас

Формат: 70х100

 

 
Учебен комплект за деца със сензорни увреждания
 
 
   

Комплектът включва:

Произношение за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска) 

Учебна тетрадка по произношение за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова, Севделина Джонгарска) 

Развитие на речта за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Петя Андреева) 

Учебна тетрадка по развитие на речта за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Петя Андреева) 

Книга за учителя по произношение за 1. клас за ученици с увреден слух
(Неда Балканска, Галя Георгиева-Дървеничарска, Благовесна Йовкова) 

Книга за учителя по развитие на речта за 1. клас за ученици с увреден слух
(Петя Андреева)

 

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: