Заявки за учебната 2024/2025 година


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

 

КАК СЕ ПОПЪЛВАТ И ИЗПЪЛНЯВАТ ОНЛАЙН ЗАЯВКИТЕ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.

1., 2., 3. и 4. възрастова група              1. - 4. класЗАЯВКИ ЗА УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.,
СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
  ЗАЯВКА ЗА 1., 2., 3. И 4. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
  Уведомителни писма
  До директори на училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
  До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКИ ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И ПОМАГАЛА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г., СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
  ЗАЯВКА ЗА 1., 2., 3. И 4. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
  Уведомителни писма
  До директори на детски градини и училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
  До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКА ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИ 
СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ – С УВРЕДЕН СЛУХ ЗА УЧЕБНАТА 2024/2025 г.
 
  ЗАЯВКА ЗА 1., 2. И 3. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 

 

ДОПЪЛНИТЕЛНИ ЗАЯВКИ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 ГОДИНА.

ЗАЯВКИ ЗА УЧИЛИЩА ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.,
СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
  ЗАЯВКА ЗА 1., 2., 3. И 4. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
  ЗАЯВКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
  ЗАЯВКА ЗА КМИТ ЗА 7. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
  Уведомителни писма
  До директори на училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
  До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКА ЗА УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 – 3 г.)
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.
 
ЗАЯВКА ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 – 3 г.) .XLSX
 
ЗАЯВКИ ЗА ПОЗНАВАТЕЛНИ КНИЖКИ И ПОМАГАЛА В ДЕТСКИТЕ ГРАДИНИ И УЧИЛИЩА
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г., СЪГЛАСНО ПМС № 79/13.04.2016 г.
 
  ЗАЯВКА ЗА 1. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 – 4 г.) ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
  ЗАЯВКА ЗА 2. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4 – 5 г.) ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
  ЗАЯВКА ЗА 3. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5 – 6 г.)
ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
  ЗАЯВКА ЗА 4. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6 – 7 г.) ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
  Уведомителни писма
  До директори на детски градини и училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
  До кметове на общини/райони ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
ЗАЯВКА ЗА УЧЕБНИЦИ И УЧЕБНИ ПОМАГАЛА ЗА УЧЕНИЦИ 
СЪС СЕНЗОРНИ УВРЕЖДАНИЯ – С УВРЕДЕН СЛУХ ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.
 
  ЗАЯВКА ЗА 1., 2. И 3. КЛАС ОНЛАЙН ПОПЪЛВАНЕ НА ЗАЯВКА
 
ЗАЯВКИ ЗА БЪЛГАРСКИТЕ УЧИЛИЩА В ЧУЖБИНА
ЗА УЧЕБНАТА 2023/2024 г.
 
  ЗАЯВКА ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 – 3 г.) .XLSX
 
  ЗАЯВКА ЗА 1. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (3 – 4 г.) .XLSX
 
  ЗАЯВКА ЗА 2. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (4 – 5 г.) .XLSX
 
  ЗАЯВКА ЗА 3. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (5 – 6 г.) .XLSX
 
  ЗАЯВКА ЗА 4. ВЪЗРАСТОВА ГРУПА (6 – 7 г.) .XLSX
 
  ЗАЯВКА ЗА 1., 2., 3. И 4. КЛАС .XLSX
 
  ЗАЯВКА ЗА 5., 6. И 7. КЛАС .XLSX
 
  Уведомително писмо
  До директори на детски градини и училища ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
  Информация за получаване на поръчка ВИЖ В .PDF ФОРМАТ
 
  Заявка за достъп до е-просвета
  Заявка за всички учители в училището ВИЖ В .DOC ФОРМАТ
  Индивидуална заявка ВИЖ В .DOC ФОРМАТ

Открий ни в: