Заявка за 1., 2., 3. и 4. възрастова група


Указания за попълване на заявка

1. Въведете ЕИК (Булстат) на детската градина/училището.
Автоматично ще се попълнят полетата: „Наименование на заявителя”, „Област”, „Община”, „Населено място”, „Адрес” и „Пощенски код”.
Ако след въвеждане на ЕИК (Булстат) не се попълнят горните полета, от падащите менюта изберете: област, община, населено място, и в полето „Наименование на заявителя” запишете точното наименование на детската градина/училището.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен и служебен телефон на лицето за контакт и имейл на образователната институция.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка”. При процедура по ЗОП моля, попълнете допълнителните полета с необходимата информация.
За общини: От падащото меню, в секция „* За кои детски градини е заявката:” отбележете детските градини, за които е заявката. В допълнителия прозорец посочете броя групи, деца и избрания/те комплект/и познавателни книжки за всяка детска градина.
4. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Образователната институция е на делегиран бюджет” (отнася се за детски градини).
5. В таблицата с прогнозни данни за учебната 2024/2025 година попълнете брой групи и деца към датата на заявката.
За общини: Таблицата с прогнозни данни за учебната 2024/2025 година ще се попълни автоматично, след като въведете данните за всяка детска градина в предходното поле.
6. Направете конкретната заявка, като изберете полето със съответната възрастова група.


7. В колоната „Брой”, попълнете необходимия брой комплекти познавателни книжки и помагала. Попълнете и брой групи, за които се прави заявката.
8. Натиснете бутона „Преглед”, за да проверите заявката. Ако е необходима корекция, натиснете бутона „Коригирай”. След направената корекция отново прегледайте заявката. Когато сте готови, натиснете бутона „Изпрати”. На посочения имейл ще получите съобщение за успешно изпратената заявка с прикачен файл с копие от направената от Вас заявка.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 430 832 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за познавателни книжки и помагала за 1., 2., 3. и 4. възрастова група за учебната 2024/2025 година
на издателство „Просвета - София” АД, „Просвета Плюс” АД и „Просвета Азбуки” ООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* ЕИК (Булстат):
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Населено място:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* За кои детски градини е заявката:


* Образователната институция е на делегиран бюджет:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2024/2025 година
ОБЩ БРОЙ ГРУПИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА
към датата на заявката
3 - 4 години
4 - 5 години
5 - 6 години
6 - 7 години


Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят” (3 – 4 г.)
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Любен Витанов
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
Допълнително към комплекта:
1
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 3-4 г.
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „Чуден свят”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Чуден свят” за 3 – 4 години
 • >> Музикален диск към „Чуден свят” за 3 – 4 години
 • >> Книга за учителя към „Чуден свят” за 3 – 4 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка” (3 – 4 г.)
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Ирина Колева, Мария Ено
2
Ръка за ръка. Колко и защо? Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров
4
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Огнян Занков, Румен Генков
5
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Георги Иванов
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „Ръка за ръка”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Ръка за ръка” за 3 – 4 години
 • >> Музикален диск към „Ръка за ръка” за 3 – 4 години
 • >> Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 3 – 4 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри” (3 – 4 г.)
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен, Зима. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
2
АБВ игри. Част 2. Пролет, Лято. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
3
АБВ игри. Част 3. Есен, Зима, Пролет, Лято. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „АБВ☺игри”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „АБВ☺игри” за 3 – 4 години
 • >> Музикален диск към „АБВ☺игри” за 3 – 4 години
 • >> Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 3 – 4 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

* Цена на познавателната книжка в лева с включена 30% търговска отстъпка.

Заявки за отделни познавателни книжки за 1. възрастова група (3 – 4 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС *
Брой
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
8.46 лв.
9.22 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
8.46 лв.
9.22 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
8.46 лв.
9.22 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
8.45 лв.
9.21 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Любен Витанов
7.00 лв.
7.63 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Ирина Колева, Мария Ено
8.63 лв.
9.41 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Ръка за ръка. Колко и защо? Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
7.82 лв.
8.52 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров
7.82 лв.
8.52 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Огнян Занков, Румен Генков
7.94 лв.
8.65 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Георги Иванов
8.62 лв.
9.40 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
АБВ игри. Част 1. Есен, Зима. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
12.62 лв.
13.76 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
АБВ игри. Част 2. Пролет, Лято. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
12.62 лв.
13.76 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
АБВ игри. Част 3. Есен, Зима, Пролет, Лято. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
15.58 лв.
16.98 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Заявки за помагала за 1. възрастова група (3 – 4 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Първи книжки за моята библиотека. Цветовете
Кристиан Гънзи
8.17 лв.
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Първи книжки за моята библиотека. Моето тяло
Кристиан Гънзи
8.17 лв.
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Първи книжки за моята библиотека. Зоологическата градина
Кристиан Гънзи
8.17 лв.
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Първи книжки за моята библиотека. Числата
Кристиан Гънзи
8.17 лв.
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Пъстър свят. Да учим по-лесно български език и литература. 3 – 4 години
Евгения Тополска, Катя Вълева
6.33 лв.
6.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 3-4 г.
Божидар Ангелов, Любен Витанов
6.35 лв.
6.92 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя (3 – 4 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина”
Димитър Гюров
7.25 лв.
7.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Сценарии за тържества в детската градина
Росица Дюлгерова и колектив
11.01 лв.
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Табло „Едно и много”
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Табло „Есен”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Табло „Зима”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Табло „Пролет”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Табло „Лято”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят” (4 – 5 г.)
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Любен Витанов
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
Допълнително към комплекта:
1
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 4 - 5 г.
0.00 лв.
За брой групи:
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „Чуден свят”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Чуден свят” за 4 – 5 години
 • >> Музикален диск към „Чуден свят” за 4 – 5 години
 • >> Книга за учителя към „Чуден свят” за 4 – 5 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка” (4 – 5 г.)
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Ирина Колева, Мария Ено
2
Ръка за ръка. Колко и защо? Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров
4
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Румен Генков, Огнян Занков
5
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Георги Иванов
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „Ръка за ръка”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Ръка за ръка” за 4 – 5 години
 • >> Музикален диск към „Ръка за ръка” за 4 – 5 години
 • >> Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 4 – 5 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри” (4 – 5 г.)
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен, Зима. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Бошнакова
2
АБВ игри. Част 2. Пролет, Лято. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Бошнакова
3
АБВ игри. Част 3. Есен, Зима, Пролет, Лято. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Д. Коларска, М. Стоянова, Л. Спиридонова, Б. Софийска, И. Иванов, С. Бошнакова
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „АБВ☺игри”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „АБВ☺игри” за 4 – 5 години
 • >> Музикален диск към „АБВ☺игри” за 4 – 5 години
 • >> Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 4 – 5 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

* Цена на познавателната книжка в лева с включена 30% търговска отстъпка.

Заявки за отделни познавателни книжки за 2. възрастова група ( 4 – 5 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС *
Брой
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
9.35 лв.
10.19 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
8.13 лв.
8.86 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
8.13 лв.
8.86 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
7.43 лв.
8.10 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Любен Витанов
7.79 лв.
8.49 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Ирина Колева, Мария Ено
5.99 лв.
6.53 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Ръка за ръка. Колко и защо? Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
8.68 лв.
9.46 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров
8.68 лв.
9.46 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Румен Генков, Огнян Занков
8.67 лв.
9.45 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Георги Иванов
8.81 лв.
9.60 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
АБВ игри. Част 1. Есен, Зима. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска, М. Стоянова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Бошнакова
12.63 лв.
13.77 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
АБВ игри. Част 2. Пролет, Лято. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
М. Стоянова, Д. Коларска, Л. Спиридонова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Бошнакова
12.63 лв.
13.77 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
АБВ игри. Част 3. Есен, Зима, Пролет, Лято. Познавателна книжка за 4 – 5 г.
Д. Коларска, М. Стоянова, Л. Спиридонова, Б. Софийска, И. Иванов, С. Бошнакова
15.56 лв.
16.96 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Заявки за помагала за 2. възрастова група (4 – 5 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Броя и смятам. Книжка 1. Уча се да групирам и сравнявам. За деца на 4 – 5 години
Бев Дънбар
4.50 лв.
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Първи книжки за моята библиотека. Цветовете
Кристиан Гънзи
8.17 лв.
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Първи книжки за моята библиотека. Моето тяло
Кристиан Гънзи
8.17 лв.
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Първи книжки за моята библиотека. Зоологическата градина
Кристиан Гънзи
8.17 лв.
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Първи книжки за моята библиотека. Числата
Кристиан Гънзи
8.17 лв.
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Пъстър свят. Да учим по-лесно български език и литература за 4 – 5 години
Евгения Тополска, Евгения Попиванова, Катя Вълева, Тодорка Бакърджиева
6.33 лв.
6.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 4 - 5 г.
Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев
6.56 лв.
7.15 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя (4 – 5 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина”
Димитър Гюров
7.25 лв.
7.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Сценарии за тържества в детската градина
Росица Дюлгерова и колектив
11.01 лв.
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Табло „Дневен режим”
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Табло „Есен”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Табло „Зима”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Табло „Пролет”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Табло „Лято”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят” (5 – 6 г.)
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Любен Витанов
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 5 - 6 г.
Любен Витанов
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
Допълнително към комплекта:
1
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 5 - 6 г.
0.00 лв.
За брой групи:
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „Чуден свят”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Чуден свят” за 5 – 6 години
 • >> Музикален диск към „Чуден свят” за 5 – 6 години
 • >> Книга за учителя към „Чуден свят” за 5 – 6 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка” (5 – 6 г.)
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова
2
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров и др.
4
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Георги Иванов
5
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Румен Генков, Огнян Занков
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „Ръка за ръка”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Ръка за ръка” за 5 – 6 години
 • >> Музикален диск към „Ръка за ръка” за 5 – 6 години
 • >> Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 5 – 6 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри” (5 – 6 г.)
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
2
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
3
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
4
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
5
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „АБВ☺игри”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „АБВ☺игри” за 5 – 6 години
 • >> Музикален диск към „АБВ☺игри” за 5 – 6 години
 • >> Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 5 – 6 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

* Цена на познавателната книжка в лева с включена 30% търговска отстъпка.

Заявки за отделни познавателни книжки за 3. възрастова група (5 – 6 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС *
Брой
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
6.99 лв.
7.62 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
7.48 лв.
8.15 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
7.48 лв.
8.15 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
6.93 лв.
7.55 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Любен Витанов
5.74 лв.
6.26 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 5 - 6 г.
Любен Витанов
6.21 лв.
6.77 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова
8.17 лв.
8.91 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
6.45 лв.
7.03 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров и др.
8.39 лв.
9.15 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Георги Иванов
9.39 лв.
10.24 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Румен Генков, Огнян Занков
8.41 лв.
9.17 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
7.92 лв.
8.63 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
7.92 лв.
8.63 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
7.92 лв.
8.63 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
7.92 лв.
8.63 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
16
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 5 - 6 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
9.16 лв.
9.98 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Заявки за помагала за 3. възрастова група (5 – 6 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Броя и смятам. Книжка 3. Уча се да разпознавам фигури и мерки
Б. Дънбар
4.50 лв.
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Пъстър свят. Да учим по-лесно български език и литература. 5 – 6 години
Евгения Тополска, Катя Вълева
6.33 лв.
6.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 5 - 6 г.
Б. Ангелов, Л. Витанов, А. Георгиев
7.26 лв.
7.91 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя (5 – 6 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Да възпитаваме правилно малкото дете
С. Уолкоф и др.
12.84 лв.
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Книга за игри и занимания с малкото дете
Р. Маклър
8.99 лв.
9.80 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Сценарии за тържества в детската градина
Росица Дюлгерова и колектив
11.01 лв.
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Табло „Превозни средства”
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Табло „Врана и лисица”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Табло „Броя до 10“
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Табло „На улицата безопасно 3“
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Табло „Музикални инструменти”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Двустранно табло „Плодове и зеленчуци”
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Табло „Моето тяло”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Табло „Есен”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Табло „Зима”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Табло „Пролет”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Табло „Лято”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят” (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Любен Витанов
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 6 - 7 г.
Любен Витанов
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
Допълнително към комплекта:
1
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 6 - 7 г.
0.00 лв.
За брой групи:
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „Чуден свят”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Чуден свят” за 6 – 7 години
 • >> Музикален диск към „Чуден свят” за 6 – 7 години
 • >> Книга за учителя към „Чуден свят” за 6 – 7 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка” (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Ирина Колева, Станка Вълкова и др.
2
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Юлияна Гарчева
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров
4
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Георги Иванов
5
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Румен Генков, Константин Жеков
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „Ръка за ръка”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Ръка за ръка” за 6 – 7 години
 • >> Музикален диск към „Ръка за ръка” за 6 – 7 години
 • >> Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 6 – 7 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри” (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
2
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
3
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
4
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
5
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, М. Стоянова и др.
Брой:
Цена без ДДС на комплект в лева:
40.83 лв.
Цена с ДДС на комплект в лева:
44.50 лв.
СУМА БЕЗ ДДС:
0.00 лв.
СУМА С ДДС:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2024/2025 година са избрали да работят с комплект „АБВ☺игри”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „АБВ☺игри” за 6 – 7 години
 • >> Музикален диск към „АБВ☺игри” за 6 – 7 години
 • >> Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 6 – 7 години
 • >> Табло „Есен”, Табло „Зима”, Табло „Пролет”, Табло „Лято”

* Цена на познавателната книжка в лева с включена 30% търговска отстъпка.

Заявки за отделни познавателни книжки за 4. възрастова група (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС *
Брой
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
7.62 лв.
8.31 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
7.62 лв.
8.31 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
7.19 лв.
7.84 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
6.94 лв.
7.56 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Любен Витанов
5.72 лв.
6.24 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 6 - 7 г.
Любен Витанов
5.72 лв.
6.24 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Ирина Колева, Станка Вълкова и др.
7.94 лв.
8.65 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Юлияна Гарчева
7.94 лв.
8.65 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров
7.67 лв.
8.36 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Георги Иванов
9.43 лв.
10.28 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Румен Генков, Константин Жеков
7.85 лв.
8.56 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
7.92 лв.
8.63 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
7.92 лв.
8.63 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
7.92 лв.
8.63 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
7.92 лв.
8.63 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
16
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, М. Стоянова и др.
9.16 лв.
9.98 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Заявки за помагала за 4. възрастова група (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Ежко и числата за 6 – 7 години. Успешна подготовка по математика за 1. клас
Галина Георгиева
5.41 лв.
5.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Ежко и буквите за 6 – 7 години. Успешна подготовка по български език за 1. клас
Божидар Ангелов, Поли Рангелова, Радка Иванова
5.41 лв.
5.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
В училището на Бухалчето. Да подготвим детето за писане
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Радка Иванова
5.41 лв.
5.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Математическа суперсила. Суперчисла и невероятни фигури
Матия Кривелини
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Броя и смятам. Уча се да рисувам и измервам. Книжка 5 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.50 лв.
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Броя и смятам. Уча числата до 20. Книжка 7 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.50 лв.
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Броя и смятам. Събирам и изваждам до 20. Книжка 8 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.50 лв.
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Весели картинни загадки – елфи и феи
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.58 лв.
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Весели картинни загадки – футбол
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.58 лв.
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 6 - 7 г.
Б. Ангелов, Л.Витанов, А. Георгиев
7.20 лв.
7.85 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума без ДДС
Сума с ДДС
1
Да възпитаваме правилно малкото дете
С. Уолкоф и др.
12.84 лв.
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Книга за игри и занимания с малкото дете
Р. Маклър
8.99 лв.
9.80 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Сценарии за тържества в детската градина
Росица Дюлгерова и колектив
11.01 лв.
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Двустранно табло „Професии”
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Табло „Котаракът в чизми”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Табло „Моите права и отговорности”
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Табло „Картинна азбука“
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Табло „На улицата безопасно 4”
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Табло „Музикални инструменти”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Двустранно табло „Плодове и зеленчуци”
„Просвета – София” АД
13.76 лв.
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Табло „Моето тяло”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Табло „Есен”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Табло „Зима”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Табло „Пролет”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
15
Табло „Лято”
„Просвета – София” АД
9.17 лв.
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ПРЕГЛЕД


Открий ни в: