Заявка за ученици с увреден слух 1. - 3. клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете ЕИК (Булстат) на училището.
Автоматично ще се попълнят полетата: „Наименование на заявителя”, „Област”, „Община”, „Населено място”, „Адрес” и „Пощенски код”.
Ако след въвеждане на ЕИК (Булстат) не се попълнят горните полета, от падащите менюта изберете: област, община, населено място и в полето „Наименование на заявителя” запишете точното наименование на училището.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен и служебен телефон на лицето за контакт и имейл на училището.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка”. При процедура по ЗОП моля, попълнете допълнителните полета с необходимата информация.
4. В таблицата с прогнозни данни за учебната 2024/2025 година попълнете брой паралелки и ученици към датата на заявката.
5. Направете конкретната заявка като изберете полето със съответния клас.
6. При попълване на заявката автоматично се изчисляват и сумите за осигуряване на достъп до е-четимите учебници (ЕЧ).
7. В колоната „Брой” срещу съответния учебник/учебно помагало попълнете необходимите бройки.
8. Натиснете бутона „Преглед”, за да проверите заявката. Ако е необходима корекция, натиснете бутона „Коригирай”. След направената корекция отново прегледайте заявката. Когато сте готови, натиснете бутона „Изпрати”. На посочения имейл ще получите съобщение за успешно изпратената заявка с прикачен файл с копие от направената от Вас заявка.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 110 810, 0884 865 611, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници и учебни помагала за ученици със сензорни увреждания – с увреден слух за І – III клас за учебната 2024/2025 година на издателство „Просвета – София” АД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* ЕИК (Булстат):
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Населено място:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2024/2025 година
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
1. клас
2. клас
3. клас


1. Учебниците за 1 . клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване e в сила от учебната 2023/2024 година.
3. Учебните тетрадки са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват за всяка учебна година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и учебни помагала.

I клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума без ДДС
Сума с ДДС
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Развитие на речта, Неда Балканска и др.
при необходимост
35.48 лв.
38.67 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по развитие на речта, Неда Балканска и др.
за всеки ученик
13.46 лв.
14.67 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Произношение, Неда Балканска и др.
при необходимост
35.48 лв.
38.67 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по произношение, Неда Балканска и др.
за всеки ученик
13.46 лв.
14.67 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.


1. Учебниците за 2. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване в сила от учебната 2023/2024 година.
3. Учебните тетрадки са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват за всяка учебна година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и учебни помагала.

II клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума без ДДС
Сума с ДДС
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Развитие на речта, Неда Балканска и др.
при необходимост
35.48 лв.
38.67 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по развитие на речта, Неда Балканска и др.
за всеки ученик
13.46 лв.
14.67 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.


1. Учебниците за 3. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване e в сила от учебната 2023/2024 година.
3. Учебните тетрадки са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват за всяка учебна година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и учебни помагала.

III клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена без ДДС
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума без ДДС
Сума с ДДС
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Развитие на речта, Неда Балканска и др.
при необходимост
35.48 лв.
38.67 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по развитие на речта, Неда Балканска и др.
за всеки ученик
13.46 лв.
14.67 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА С ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.


ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА БЕЗ ДДС: 0.00 лв.
ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ПРЕГЛЕД


Открий ни в: