Заявка за учебници по компютърно моделиране


и информационни технологии за 7. клас

Указания за попълване на заявка

1. Въведете ЕИК (Булстат).
Aко след въвеждане на ЕИК (Булстат) в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, населено място, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на училището.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен телефон и служебен телефон на лице за контакт, имейл на училището.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка” ще провеждате ли процедура по ЗОП.
4. В таблицата с прогнозни данни попълнете общия брой паралелки и ученици към датата на заявката.
5. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
6. Натиснете бутона „Преглед”, за да проверите заявката. Ако е необходима корекция, натиснете бутона „Коригирай”. След направената корекция отново прегледайте заявката. Когато сте готови, натиснете бутона „Изпрати”. На посочения имейл ще получите съобщение за успешно изпратената заявка с прикачен файл с копие от направената от Вас заявка.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 110 810, 0884 865 611, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас
за учебната 2023/2024 година
на издателствата „Просвета – София” АД и „Просвета Плюс” АД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* ЕИК (Булстат):
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Населено място:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2023/2024 година
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
7. клас


1. Учебните комплекти по компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2023/2024 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници.
След попълване на броя учебници, колоната „Брой учители по предмет” става активна.
В нея отбележете броя учители, преподаващи по съответния предмет, за да получат предвидения бонус за избор на учебник.

Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Брой учители по предмет
Компютърно моделиране и информационни технологии
„Просвета – София” АД
Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас, Н. Николова, Е. Стефанова, М. Николова, Д. Петрова, О. Константинов, С. Бойчева
за всеки ученик
22.66 лв.
0.00 лв.
1.81 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране и информационни технологии
„Просвета Плюс” ЕАД
Компютърно моделиране и информационни технологии за 7. клас, А. Ангелов, Д. Дурева, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова, М. Спирова
за всеки ученик
22.66 лв.
0.00 лв.
1.81 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ПРИ ИЗБОР НА УЧЕБНИК ПО КМИТ ЗА 7. КЛАС
Наименование
Количество

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ПРЕГЛЕД


Открий ни в: