Заявка за 4. възрастова група


Указания за попълване на заявка

1. Въведете ЕИК (Булстат).
Aко след въвеждане на ЕИК (Булстат) в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашата образователна институция, изберете от падащото меню: област, община, населено място, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на детската градина/училище.
За общини: след въвеждане на ЕИК (Булстат), изберете от падащото меню, в секция „* За кои детски градини е заявката:” и отбележете детските градини, за които е заявката. В допълнителната информация посочете броя деца за всяка детска градина.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен телефон и служебен телефон на лице за контакт, имейл.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка” ще провеждате ли процедура по ЗОП.
4. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Образователната институция е на делегиран бюджет” (отнася се за детски градини). 
5. В таблицата с прогнозни данни за учебната 2023/2024 година попълнете общия брой групи/паралелки и деца/ученици към датата на заявката.
6. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти познавателни книжки и помагала. Моля да попълните и броя групи, за които се прави заявката.
7. Натиснете бутона „Преглед”, за да проверите заявката. Ако е необходима корекция, натиснете бутона „Коригирай”. След направената корекция отново прегледайте заявката. Когато сте готови, натиснете бутона „Изпрати”. На посочения имейл ще получите съобщение за успешно изпратената заявка с прикачен файл с копие от направената от Вас заявка.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони:
- за детски градини и общини: 0884 430 832;
- за училища: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 110 809, 0884 110 419;

или на имейл: marketing@prosveta.bg.

ЗАЯВКА
за познавателни книжки и помагала за 4. възрастова група (6 – 7 г.) за учебната 2023/2024 година
на издателство „Просвета - София” АД, „Просвета Плюс” ЕАД и „Просвета Азбуки” ООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* ЕИК (Булстат):
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Населено място:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* За кои детски градини е заявката:


* Образователната институция е на делегиран бюджет:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2023/2024 година
ОБЩ БРОЙ ГРУПИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА
към датата на заявката
6 - 7 години


Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят”
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Любен Витанов
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 6 - 7 г.
Любен Витанов
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
40.64 лв.
СУМА:
0.00 лв.
Допълнително към комплекта:
1
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 6 - 7 г.
0.00 лв.
За брой групи:
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2023/2024 година са избрали да работят с комплект „Чуден свят”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Чуден свят” за 6 – 7 години
 • >> Музикален диск към „Чуден свят” за 6 – 7 години
 • >> Книга за учителя към „Чуден свят” за 6 – 7 години
 • >> Табло „На улицата безопасно 4”
 • >> Флашкарти

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка”
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Ирина Колева, Станка Вълкова и др.
2
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Юлияна Гарчева
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров
4
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Румен Генков, Константин Жеков
5
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Георги Иванов
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
40.64 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2023/2024 година са избрали да работят с комплект „Ръка за ръка”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Ръка за ръка” за 6 – 7 години
 • >> Музикален диск към „Ръка за ръка” за 6 – 7 години
 • >> Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 6 – 7 години
 • >> Табло „На улицата безопасно 4”
 • >> Флашкарти

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри”
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
2
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
3
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
4
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
5
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, М. Стоянова и др.
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
40.64 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2023/2024 година са избрали да работят с комплект „АБВ☺игри”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „АБВ☺игри” за 6 – 7 години
 • >> Музикален диск към „АБВ☺игри” за 6 – 7 години
 • >> Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 6 – 7 години
 • >> Табло „На улицата безопасно 4”
 • >> Флашкарти

* Цена на познавателната книжка в лева с включена 30% търговска отстъпка.

Заявки за отделни познавателни книжки за 4. възрастова група (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС *
Брой
Сума
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
7.59 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
7.59 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
7.16 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
6.90 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Любен Витанов
5.70 лв.
0.00 лв.
6
Чуден свят. Албум по конструиране и технологии. 6 - 7 г.
Любен Витанов
5.70 лв.
0.00 лв.
7
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Ирина Колева, Станка Вълкова и др.
7.90 лв.
0.00 лв.
8
Ръка за ръка. Искам да смятам. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Юлияна Гарчева
7.90 лв.
0.00 лв.
9
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров
7.63 лв.
0.00 лв.
10
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Румен Генков, Константин Жеков
7.82 лв.
0.00 лв.
11
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Георги Иванов
9.39 лв.
0.00 лв.
12
АБВ игри. Част 1. Есен. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова и др.
7.88 лв.
0.00 лв.
13
АБВ игри. Част 2. Зима. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Л. Спиридонова, Д. Коларска и др.
7.88 лв.
0.00 лв.
14
АБВ игри. Част 3. Пролет. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Д. Коларска и др.
7.88 лв.
0.00 лв.
15
АБВ игри. Част 4. Лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова и др.
7.88 лв.
0.00 лв.
16
АБВ игри. Част 5. Есен, зима, пролет, лято. Познавателна книжка за 6 - 7 г.
Д. Коларска, М. Стоянова и др.
9.12 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Заявки за помагала за 4. възрастова група (6 – 7 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Ежко и буквите за 6 – 7 години. Успешна подготовка по български език за 1. клас
Божидар Ангелов, Поли Рангелова, Радка Иванова
5.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Ежко и числата за 6 – 7 години. Успешна подготовка по математика за 1. клас
Галина Георгиева
5.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Играя и уча. Концентрация за 4. възрастова група
Издателство „Loewe”/„Просвета”
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Броя и смятам. Уча числата до 10. Книжка 4 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Броя и смятам. Уча се да рисувам и измервам. Книжка 5 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Броя и смятам. Събирам и изваждам до 10. Книжка 6 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Броя и смятам. Уча числата до 20. Книжка 7 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Броя и смятам. Събирам и изваждам до 20. Книжка 8 за 6 – 7 години
Б. Дънбар
4.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Играя и пиша. Книжка 1 за 6 – 7 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Играя и пиша. Книжка 5 за 6 – 7 години
Издателство „Cuadernos Rubio”/„Просвета”
1.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Математически вълшебства
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
12
Весели картинни загадки – елфи и феи
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
13
Весели картинни загадки – футбол
Издателство „Tessloff”/„Просвета”
3.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
14
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 6 - 7 г.
Б. Ангелов, Л.Витанов, А. Георгиев
7.85 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Книга за игри и занимания с малкото дете
Р. Маклър
9.80 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Да възпитаваме правилно малкото дете
С. Уолкоф и др.
14.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Календар на празниците
В. Гюрова и др.
8.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Сценарии за тържества в детската градина
Росица Дюлгерова и колектив
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Табло „Картинна азбука“
„Просвета – София” АД
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
6
Табло „Моето тяло”
„Просвета – София” АД
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
7
Двустранно табло „Плодове и зеленчуци”
„Просвета – София” АД
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
8
Двустранно табло „Професии”
„Просвета – София” АД
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
9
Табло „Моите права и отговорности”
„Просвета – София” АД
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
10
Табло „Музикални инструменти”
„Просвета – София” АД
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
11
Табло „Котаракът в чизми”
Издателство „Просвета”
10.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ПРЕГЛЕД

Споделете с приятели


Открий ни в: