Заявка за 5. - 7. клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете ЕИК (Булстат).
Aко след въвеждане на ЕИК (Булстат) в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, населено място, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на училището.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен телефон и служебен телефон на лице за контакт, имейл на училището.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка” ще провеждате ли процедура по ЗОП.
4. В таблицата с прогнозни данни попълнете общия брой паралелки и ученици към датата на заявката.
5. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
6. Натиснете бутона „Преглед”, за да проверите заявката. Ако е необходима корекция, натиснете бутона „Коригирай”. След направената корекция отново прегледайте заявката. Когато сте готови, натиснете бутона „Изпрати”. На посочения имейл ще получите съобщение за успешно изпратената заявка с прикачен файл с копие от направената от Вас заявка.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 110 810, 0884 865 611, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници за 5., 6. и 7. клас за учебната 2023/2024 година
на издателствата „Просвета – София” АД, „Просвета Плюс” ЕАД, „Просвета Азбуки” ООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* ЕИК (Булстат):
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Населено място:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2023/2024 година
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
5. клас
6. клас
7. клас


1. Учебниците за 5. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2023/2024 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
4. След попълване на броя учебници, колоната „Брой учители по предмет” става активна.
В нея отбележете броя учители, преподаващи по съответния предмет в 5. клас, за да получат предвидения бонус за избор на учебник.

5. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Брой учители по предмет
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 5. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Р. Станчева, Б. Борисов
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Български език за 5. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ООД
Български език за 5. клас, Милена Васева, Тина Велева
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Литература за 5. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Литература за 5. клас, Весела Михайлова, Любов Шишкова
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New Edition - Английски език за 5. клас, Емилия Колева, Десислава Петкова
за всеки ученик
11.00 лв.
0.00 лв.
0.88 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Deutsch Gemeinsam. Учебник по немски език за 5. клас, Димитрина Гергова, Искра Лазарова
за всеки ученик
11.00 лв.
0.00 лв.
0.88 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 5. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Христина Грозданова
за всеки ученик
11.00 лв.
0.00 лв.
0.88 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София” АД
Arc-en-ciel. Учебник по френски език за 5. клас, Маргарита Котева, Лилия Георгиева
за всеки ученик
11.00 лв.
0.00 лв.
0.88 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика 1. и 2. част за 5. клас, Пенка Иванова Нинкова, М. Лилкова, Т. Стоева, Ст. Ставрева-Нейчева, И. Шаркова
за всеки ученик
24.00 лв.
0.00 лв.
1.92 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика 1. и 2. част за 5. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Станислава Петкова, Николай Райков
за всеки ученик
24.00 лв.
0.00 лв.
1.92 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране и информационни технологии
„Просвета – София” АД
Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, Н. Николова, Ел. Стефанова, М. Николова, Д. Петрова, Ол. Константинов
при необходимост
22.58 лв.
0.00 лв.
1.20 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране и информационни технологии
„Просвета Плюс” ЕАД
Компютърно моделиране и информационни технологии за 5. клас, А. Ангелов, Д. Дурева-Тупарова, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Михова-Стоянова
при необходимост
22.58 лв.
0.00 лв.
1.20 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Човекът и природата за 5. клас, Мая Гайдарова, Стефан Манев, Илиян Илиев, Ренета Петкова
за всеки ученик
13.00 лв.
0.00 лв.
1.04 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕАД
Човекът и природата за 5. клас, В. Иванов, В. Димитрова, Д. Карагьозова, М. Иванова, С. Попова, Л. Апостолова
за всеки ученик
13.00 лв.
0.00 лв.
1.04 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Азбуки” ООД
Човекът и природата за 5. клас, М. Кабасанова, Хр. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Г. Комитска
за всеки ученик
13.00 лв.
0.00 лв.
1.04 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София” АД
География и икономика за 5. клас, С. Дерменджиева, П. Стоянов, П. Събева, Н. Николова, Цв. Пейкова
за всеки ученик
17.00 лв.
0.00 лв.
1.36 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс” ЕАД
География и икономика за 5. клас, Л. Цанкова, Н. Димов, Е. Лазарова, Г. Коцев, Г. Бърдаров, Н. Гетова
за всеки ученик
17.00 лв.
0.00 лв.
1.36 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета – София” АД
История и цивилизации за 5. клас, Тодор Леков, Диляна Ботева-Боянова и др.
при необходимост
22.28 лв.
0.00 лв.
1.19 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс” ЕАД
История и цивилизации за 5. клас, Е. Михайлова, М. Димова и др.
при необходимост
22.28 лв.
0.00 лв.
1.19 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 5. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
за всеки ученик
13.17 лв.
0.00 лв.
1.05 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 5. клас, Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова
за всеки ученик
13.17 лв.
0.00 лв.
1.05 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 5. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
за всеки ученик
13.00 лв.
0.00 лв.
1.04 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 5. клас, Мариана Мойнова, Вяра Гунева
за всеки ученик
13.00 лв.
0.00 лв.
1.04 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 5. клас, Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде
за всеки ученик
6.00 лв.
0.00 лв.
0.48 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 5. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
за всеки ученик
6.00 лв.
0.00 лв.
0.48 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 5. КЛАС
Наименование
Количество

1. Учебниците за 6. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2023/2024 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
4. След попълване на броя учебници, колоната „Брой учители по предмет” става активна.
В нея отбележете броя учители, преподаващи по съответния предмет в 6. клас, за да получат предвидения бонус за избор на учебник.

6. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Брой учители по предмет
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 6. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Български език за 6. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ООД
Български език за 6. клас, Милена Васева и Тина Велева
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Литература за 6. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Литература за 6. клас, Весела Михайлова и Любов Шишкова
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New edition. Английски език за 6. клас, Емилия Колева и Десислава Петкова
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Deutsch Gemeinsam. Учебник по немски език за 6. клас, Димитрина Гергова и Искра Лазарова
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 6. клас, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Олга Чубарова
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София” АД
Arc-en-ciel. Учебник по френски език за 6. клас, Маргарита Котева
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика 1. и 2. част за 6. клас, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Т. Стоева, И. Шаркова, С.Ставрева-Нейчева
за всеки ученик
24.00 лв.
0.00 лв.
1.92 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика 1. и 2. част за 6. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Бонина-Христова
за всеки ученик
24.00 лв.
0.00 лв.
1.92 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране и информационни технологии
„Просвета – София” АД
Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, Н. Николова, Е. Стефанова, М. Николова, Д. Петрова, О. Константинов
при необходимост
22.62 лв.
0.00 лв.
1.21 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране и информационни технологии
„Просвета Плюс” ЕАД
Компютърно моделиране и информационни технологии за 6. клас, А. Ангелов, Д. Тупарова, Г. Тупаров, К. Марчева, К. Стоянова, М. Спирова
при необходимост
22.62 лв.
0.00 лв.
1.21 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Човекът и природата за 6. клас, М. Гайдарова, С. Манев, Ц. Часовникарова, Г. Георгиев, Б. Ушагелова, Р. Петкова
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕАД
Човекът и природата за 6. клас, В. Иванов, Л. Боянова, К. Тракийска, М. Иванова, К. Николов, И. Ушагелов, Е. Тодорова
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Азбуки” ООД
Човекът и природата за 6. клас, М. Кабасанова, Х. Попов, В. Иванов, Й. Димова, Е. Гергова, Л. Недялкова, Г. Комитска
за всеки ученик
12.00 лв.
0.00 лв.
0.96 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София” АД
География и икономика за 6. клас, С. Дерменджиева, П. Събева, Н. Николова, П. Стоянов, Ц. Пейкова
за всеки ученик
18.00 лв.
0.00 лв.
1.44 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс” ЕАД
География и икономика за 6. клас, Люсила Цанкова, Емилия Лазарова, Георги Коцев, Георги Бърдаров, Нели Гетова
за всеки ученик
18.00 лв.
0.00 лв.
1.44 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета – София” АД
История и цивилизации за 6. клас, Пламен Павлов, Александър Николов, Райна Гаврилова, Мария Босева
за всеки ученик
22.00 лв.
0.00 лв.
1.76 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс” ЕАД
История и цивилизации за 6. клас, Е. Михайлова, Ц. Георгиева, М. Каймакамова, Т. Петрова, Н. Дюлгеров
за всеки ученик
22.00 лв.
0.00 лв.
1.76 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 6. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
за всеки ученик
16.00 лв.
0.00 лв.
1.28 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 6. клас, Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова
за всеки ученик
16.00 лв.
0.00 лв.
1.28 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 6. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
за всеки ученик
16.00 лв.
0.00 лв.
1.28 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 6. клас, Мариана Мойнова и Вяра Гунева
за всеки ученик
16.00 лв.
0.00 лв.
1.28 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 6. клас, Любен Витанов и Донка Куманова-Ларде
за всеки ученик
8.63 лв.
0.00 лв.
0.69 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 6. клас, Георги Иванов и Ангелина Калинова
за всеки ученик
8.63 лв.
0.00 лв.
0.69 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 6. КЛАС
Наименование
Количество

1. Учебниците за 7. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2021/2022 година.
3. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

7. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 7. клас, Весела Михайлова, Йовка Тишева, Руска Станчева, Борислав Борисов
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.42 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Български език за 7. клас, Татяна Ангелова, Гергана Дачева, Биляна Радева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.42 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ООД
Български език за 7. клас, Милена Васева, Тина Велева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.42 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Литература за 7. клас, Албена Хранова, Лъчезар Бояджиев, Тина Велева
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.35 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Литература за 7. клас, Весела Михайлова, Калина Михова, Любов Шишкова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.35 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New edition. Учебник по английски език за 7. клас, Десислава Петкова, Яна Спасова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.26 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Deutsch Gemeinsam. Учебник по немски език за 7. клас, Димитрина Гергова, Искра Лазарова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.26 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 7. клас, Антония Радкова, Анна Деянова-Атанасова, Николина Нечаева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.26 лв.
0.00 лв.
Френски език
„Просвета – София” АД
Arc-en-ciel. Учебник по френски език за 7. клас, Маргарита Котева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.26 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 7. клас, Пенка Нинкова, Мария Лилкова, Таня Стоева, Ирина Шаркова, Любка Раденкова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.41 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика за 7. клас, Юлия Нинова, Снежинка Матакиева, Николай Райков, Тинка Христова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.41 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета – София” АД
География и икономика за 7. клас, С. Дерменджиева, П. Събева, П. Стоянов, Н. Попов, Ц. Пейкова, Н. Николова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.55 лв.
0.00 лв.
География и икономика
„Просвета Плюс” ЕАД
География и икономика за 7. клас, Люсила Цанкова, Георги Бърдаров, Мая Василева, Нели Гетова
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.55 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета – София” АД
История и цивилизации за 7. клас, Райна Гаврилова, Веселин Янчев, Михаил Груев, Мария Босева
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.57 лв.
0.00 лв.
История и цивилизации
„Просвета Плюс” ЕАД
История и цивилизации за 7. клас, Екатерина Михайлова, Пламен Митев, Даниел Вачков
при необходимост
19.00 лв.
0.00 лв.
0.57 лв.
0.00 лв.
Биология и здравно образование
„Просвета – София” АД
Биология и здравно образование за 7. клас, М. Кабасанова, В. Големански, Ц. Часовникарова, Г. Комитска, Е. Илова, Р Петкова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.32 лв.
0.00 лв.
Биология и здравно образование
„Просвета Плюс” ЕАД
Биология и здравно образование за 7. клас, Маргарита Панайотова, Петър Бояджиев, Румен Младенов, Ирина Михова-Нанкова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.32 лв.
0.00 лв.
Физика и астрономия
„Просвета – София” АД
Физика и астрономия за 7. клас, Д. Мърваков, В. Иванов, М. Гайдарова, П. Недялков, И. Мирчева, М. Иванова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.25 лв.
0.00 лв.
Физика и астрономия
„Просвета Азбуки” ООД
Физика и астрономия за 7. клас, Х. Попов, В. Караиванов, С. Станев, В. Голев, Ц. Попов, Р. Митева
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.25 лв.
0.00 лв.
Химия и опазване на околната среда
„Просвета – София” АД
Химия и опазване на околната среда за 7. клас, Йорданка Димова, Елена Гергова, Лена Недялкова
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Химия и опазване на околната среда
„Просвета Плюс” ЕАД
Химия и опазване на околната среда за 7. клас, Лиляна Боянова, Красимир Николов, Ивайло Ушагелов
при необходимост
11.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 7. клас, Вяра Сотирова, Росица Драганова, Галунка Калоферова, Здравка Матеева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.39 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 7. клас, П. Минчева, М. Бояджиева, К. Филева, С. Христова, Д. Кацарова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.39 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 7. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.37 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 7. клас, Мариана Мойнова, Светослав Косев, Вяра Гунева-Георгиева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.37 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 7. клас, Любен Витанов, Донка Куманова-Ларде
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.20 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 7. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова, Нели Георгиева, Таня Пехливанова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.20 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ПРЕГЛЕД


Открий ни в: