Заявка за 1. - 4. клас


Указания за попълване на заявка

1. Въведете ЕИК (Булстат).
Aко след въвеждане на ЕИК (Булстат) в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашето училище, изберете от падащото меню: област, община, населено място, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на училището.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен телефон и служебен телефон на лице за контакт, имейл на училището.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка” ще провеждате ли процедура по ЗОП.
4. В таблицата с прогнозни данни попълнете общия брой паралелки и ученици към датата на заявката.
5. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.
6. Натиснете бутона „Преглед”, за да проверите заявката. Ако е необходима корекция, натиснете бутона „Коригирай”. След направената корекция отново прегледайте заявката. Когато сте готови, натиснете бутона „Изпрати”. На посочения имейл ще получите съобщение за успешно изпратената заявка с прикачен файл с копие от направената от Вас заявка.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 110 810, 0884 865 611, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за закупуване на учебници и учебни помагала за 1., 2., 3. и 4. клас за учебната 2023/2024 година
на издателствата „Просвета – София” АД, „Просвета Плюс” ЕАД, „Просвета Азбуки” ООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* ЕИК (Булстат):
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Населено място:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2023/2024 година
ОБЩ БРОЙ ПАРАЛЕЛКИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ УЧЕНИЦИ
към датата на заявката
1. клас
2. клас
3. клас
4. клас


1. Учебниците и учебните комплекти за 1. клас са със срок на ползване 1 учебна година.
2. В колоната „Брой” попълнете необходимите за училището брой учебници и помагала.

1. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Буквар за 1. клас, Румяна Танкова, Цанко Лалев
за всеки ученик
10.25 лв.
0.00 лв.
0.59 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 1 по писане за 1. клас, Румяна Танкова
за всеки ученик
2.54 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 2 по писане за 1. клас, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
6.54 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка по български език за 1. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
4.13 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Читанка за 1. клас, Румяна Танкова
за всеки ученик
5.30 лв.
0.00 лв.
0.17 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка към читанка за 1. клас, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
2.55 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Буквар за 1. клас, Пенка Димитрова, Л. Ковачева, М. Бончева, Н. Петрова
за всеки ученик
10.25 лв.
0.00 лв.
0.59 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 1 по писане за 1. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
2.54 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 2 по писане за 1. клас, Пенка Димитрова, Невена Петрова
за всеки ученик
6.54 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 3 по български език за 1. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева
за всеки ученик
4.13 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Читанка за 1. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
5.30 лв.
0.00 лв.
0.17 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка към читанка за 1. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
2.55 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ООД
Буквар за 1. клас, Владимир Попов
за всеки ученик
10.25 лв.
0.00 лв.
0.59 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ООД
Тетрадка № 1 по писане за 1. клас, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева
за всеки ученик
2.54 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ООД
Тетрадка № 2 по писане за 1. клас, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева
за всеки ученик
6.54 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ООД
Тетрадка № 3 по писане за 1. клас, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева
за всеки ученик
4.13 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ООД
Читанка за 1. клас, Иван Цанев, Владимир Попов, Георги Георгиев
за всеки ученик
5.30 лв.
0.00 лв.
0.17 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Азбуки” ООД
Тетрадка към читанка за 1. клас, Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева
за всеки ученик
2.55 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 1. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
8.12 лв.
0.00 лв.
0.51 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 1 по математика за 1. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 2 по математика за 1. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика за 1. клас, Владимира Ангелова, Радка Топалска
за всеки ученик
8.12 лв.
0.00 лв.
0.51 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 1 по математика за 1. клас, Владимира Ангелова, Симона Хаджиева, Радка Топалска
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 2 по математика за 1. клас, Владимира Ангелова, Доля Александрова, Радка Топалска
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета – София” АД
Родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова
за всеки ученик
4.84 лв.
0.00 лв.
0.24 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета – София” АД
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Лиляна Найденова, Людмила Зафирова, Снежана Стоянова
за всеки ученик
3.02 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Плюс” ЕАД
Родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска
за всеки ученик
4.84 лв.
0.00 лв.
0.24 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Емилия Василева, Силвия Цветанска
за всеки ученик
3.02 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Азбуки” ООД
Родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова
за всеки ученик
4.84 лв.
0.00 лв.
0.24 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Азбуки” ООД
Тетрадка по родинознание за 1. клас, Димитрина Гетова, Наталия Качамакова, Диана Русимова
за всеки ученик
3.02 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 1. клас, Пенка Минчева, Петя Пехливанова, Красимира Филева, Светла Христова
за всеки ученик
7.89 лв.
0.00 лв.
0.27 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 1. клас, Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
за всеки ученик
7.89 лв.
0.00 лв.
0.27 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 1. клас, Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева
за всеки ученик
4.53 лв.
0.00 лв.
0.20 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 1. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
за всеки ученик
4.53 лв.
0.00 лв.
0.20 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 1. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
за всеки ученик
4.48 лв.
0.00 лв.
0.22 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Албум по технологии и предприемачество за 1. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
за всеки ученик
1.95 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 1. клас, Любен Витанов, Магдалена Райкова
за всеки ученик
4.48 лв.
0.00 лв.
0.22 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Албум по технологии и предприемачество за 1. клас, Любен Витанов, Магдалена Райкова
за всеки ученик
1.95 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 1. КЛАС
Наименование
Количество

1. Учебниците за 2. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2023/2024 година.
3. Учебните тетрадки и албумите по технологии и предприемачество са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват всяка година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и помагала.
5. При заявяване на учебници по чужд език, колоната „Брой учители по предмет” става активна. В нея отбележете броя учители, преподаващи по съответния чужд език, за да получат предвидения бонус.

2. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Брой учители по предмет
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 2. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
12.80 лв.
0.00 лв.
1.38 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка по български език № 1 за 2. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
6.06 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка по български език № 2 за 2. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
4.92 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Читанка за 2. клас, Румяна Танкова и Цанко Лалев
за всеки ученик
10.80 лв.
0.00 лв.
1.21 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка към читанка за 2. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
6.19 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Български език за 2. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
12.80 лв.
0.00 лв.
1.38 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по български език № 1 за 2. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
за всеки ученик
6.06 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по български език № 2 за 2. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
4.92 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Читанка за 2. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
за всеки ученик
10.80 лв.
0.00 лв.
1.21 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка към читанка за 2. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
за всеки ученик
6.19 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New Edition. Английски език за 2. клас, Емилия Колева и Елка Ставрева
за всеки ученик
6.50 лв.
0.00 лв.
0.88 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по английски език „Hello! New Edition” за 2. клас, Емилия Колева и Елка Ставрева
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Funkel Neu. Учебник по немски език за 2. клас, Искра Лазарова и Клаудия Сузан Бендикс
за всеки ученик
6.50 лв.
0.00 лв.
0.88 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по немски език „Funkel Neu” за 2. клас, Искра Лазарова и Клаудия Сузан Бендикс
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 2. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова
за всеки ученик
6.50 лв.
0.00 лв.
0.88 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Тетрадка по руски език „Матрёшка“ за 2. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 2. клас, Юлияна Гарчева и Ангелина Манова
за всеки ученик
11.22 лв.
0.00 лв.
1.25 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка по математика № 1 за 2. клас, Юлияна Гарчева и Ангелина Манова
за всеки ученик
3.97 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка по математика № 2 за 2. клас, Юлияна Гарчева и Ангелина Манова
за всеки ученик
3.97 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика за 2. клас, Владимира Ангелова и Стела Дойчинова
за всеки ученик
11.22 лв.
0.00 лв.
1.25 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по математика № 1 за 2. клас, Владимира Ангелова и Стела Дойчинова
за всеки ученик
3.97 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по математика № 2 за 2. клас, Владимира Ангелова и Стела Дойчинова
за всеки ученик
3.97 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета – София” АД
Родинознание за 2. клас, Людмила Зафирова и Снежана Лазарова
за всеки ученик
7.35 лв.
0.00 лв.
0.94 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета – София” АД
Тетрадка по родинознание за 2. клас, Людмила Зафирова и Снежана Лазарова
за всеки ученик
3.88 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Плюс” ЕАД
Родинознание за 2. клас, Емилия Василева и Силвия Цветанска
за всеки ученик
7.35 лв.
0.00 лв.
0.94 лв.
0.00 лв.
Родинознание
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по родинознание за 2. клас, Емилия Василева и Силвия Цветанска
за всеки ученик
3.88 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 2. клас, Пенка Минчева, Красимира Филева, Светла Христова
за всеки ученик
9.60 лв.
0.00 лв.
1.12 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 2. клас, Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
за всеки ученик
9.60 лв.
0.00 лв.
1.12 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 2. клас, Лучия Ангелова, Пламен Легкоступ, Гергана Михайлова-Недкова, Симона Хаджиева
за всеки ученик
6.00 лв.
0.00 лв.
0.83 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 2. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
за всеки ученик
6.00 лв.
0.00 лв.
0.83 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 2. клас, Георги Иванов и Ангелина Калинова
за всеки ученик
6.50 лв.
0.00 лв.
0.88 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Албум по технологии и предприемачество с комплект материали за 2. клас, Георги Иванов и Ангелина Калинова
за всеки ученик
2.78 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 2. клас, Любен Витанов и Деяна Недялкова
за всеки ученик
6.50 лв.
0.00 лв.
0.88 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Албум по технологии и предприемачество с комплект материали за 2. клас, Любен Витанов и Деяна Недялкова
за всеки ученик
2.78 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 2. КЛАС
Наименование
Количество

1. Учебниците за 3. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2021/2022 година.
3. Учебните тетрадки и албумите по технологии и предприемачество са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват за всяка учебна година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и помагала.

3. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 3. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 1 по български език за 3. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
6.79 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 2 по български език за 3. клас, Румяна Танкова
за всеки ученик
5.14 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Читанка за 3. клас, Румяна Танкова, Цанко Лалев
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка към читанка за 3. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова, Ганка Георгиева
за всеки ученик
6.71 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Български език за 3. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 1 по български език за 3. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
за всеки ученик
6.79 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 2 по български език за 3. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
5.14 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Читанка за 3. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка към читанка за 3. клас, Пенка Димитрова, Мария Бончева, Невена Петрова
за всеки ученик
6.71 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New Edition. Учебник по английски език за 3. клас, Емилия Колева, Елка Ставрева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.22 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по английски език „Hello! New Edition” за 3. клас, Емилия Колева, Елка Ставрева
за всеки ученик
4.24 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Funkel Neu. Учебник по немски език за 3. клас, Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулева
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.22 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по немски език „Funkel Neu” за 3. клас, Искра Лазарова, Клаудия Сузан Бендикс-Гулева
за всеки ученик
4.24 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 3. клас, Анна Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.22 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по руски език „Матрёшка” за 3. клас, Анна Атанасова, Антония Радкова
за всеки ученик
4.24 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 3. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.26 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 1 по математика за 3. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
5.47 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 2 по математика за 3. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
5.76 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика за 3. клас, Владимира Ангелова, Жана Колева
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.26 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 1 по математика за 3. клас, Стела Дойчинова
за всеки ученик
5.47 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 2 по математика за 3. клас, Стела Дойчинова
за всеки ученик
5.76 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета – София” АД
Компютърно моделиране за 3. клас, Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров
при необходимост
7.00 лв.
0.00 лв.
0.12 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета Плюс” ЕАД
Компютърно моделиране за 3. клас, Антоанета Миланова, Величка Дафчева, Вера Георгиева
при необходимост
7.00 лв.
0.00 лв.
0.12 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София” АД
Човекът и обществото за 3. клас, Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.21 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София” АД
Тетрадка по човекът и обществото за 3. клас, Поли Рангелова, Цветелина Пейкова, Мария Босева
за всеки ученик
4.97 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета Плюс” ЕАД
Човекът и обществото за 3. клас, Силвия Цветанска, Марияна Султанова, Мариета Радилова, Екатерина Михайлова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.21 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по човекът и обществото за 3. клас, Силвия Цветанска, Марияна Султанова, Екатерина Михайлова, Мариета Радилова
за всеки ученик
4.97 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Човекът и природата за 3. клас, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова
при необходимост
9.00 лв.
0.00 лв.
0.16 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Тетрадка по човекът и природата за 3. клас, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова
за всеки ученик
4.24 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕАД
Човекът и природата за 3. клас, Мария Кабасанова, Ели Пещерска
при необходимост
9.00 лв.
0.00 лв.
0.16 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по човекът и природата за 3. клас, Мария Кабасанова, Ели Пещерска
за всеки ученик
4.24 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 3. клас, Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.23 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 3. клас, Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
при необходимост
12.00 лв.
0.00 лв.
0.23 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 3. клас, Л. Ангелова, П. Легкоступ, Г. Недкова, С. Хаджиева
при необходимост
9.00 лв.
0.00 лв.
0.15 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 3. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
9.00 лв.
0.00 лв.
0.15 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 3. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
при необходимост
9.00 лв.
0.00 лв.
0.15 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Албум по технологии и предприемачество за 3. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
за всеки ученик
3.87 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 3. клас, Любен Витанов, Елисавета Васова
при необходимост
9.00 лв.
0.00 лв.
0.15 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Албум по Технологии и предприемачество за 3. клас, Любен Витанов
за всеки ученик
3.87 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 3. КЛАС
Наименование
Количество

1. Учебниците за 4. клас са със срок на ползване 3 учебни години.
2. Срокът на ползване е в сила от учебната 2022/2023 година.
3. Учебните тетрадки и албумите по технологии и предприемачество са със срок на ползване 1 учебна година и се заявяват и закупуват всяка година.
4. В колоната „Брой” попълнете необходимия за училището брой учебници и помагала.

4. клас
Учебен предмет
Издателство
Учебник/учебно помагало
Наименование, автори
Определяне на количества
Ед. цена с ДДС
Брой
Сума
Ед. цена на ЕЧ с ДДС
Брой на ЕЧ
Сума на ЕЧ
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Български език за 4. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.55 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 1 по български език за 4. клас, Румяна Танкова, Екатерина Чернева, Ваня Иванова
за всеки ученик
7.15 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 2 по български език за 4. клас, Румяна Танкова
за всеки ученик
5.22 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Читанка за 4. клас, Румяна Танкова, Виктор Самуилов
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.65 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета – София” АД
Тетрадка към читанка за 4. клас, Румяна Танкова, Станимира Мушакова
за всеки ученик
6.67 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Български език за 4. клас, Пенка Димитрова, Невена Петрова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.55 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 1 по български език за 4. клас, Пенка Димитрова, Невена Петрова
за всеки ученик
7.15 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 2 по български език за 4. клас, Пенка Димитрова, Невена Петрова
за всеки ученик
5.22 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Читанка за 4. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
при необходимост
15.00 лв.
0.00 лв.
0.65 лв.
0.00 лв.
Български език и литература
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка към читанка за 4. клас, Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова
за всеки ученик
6.67 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Hello! New Edition. Учебник по английски език за 4. клас, Емилия Колева, Елка Ставрева
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.37 лв.
0.00 лв.
Английски език
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по английски език „Hello! New Edition” за 4. клас, Емилия Колева, Елка Ставрева
за всеки ученик
4.24 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Funkel Neu. Учебник по немски език за 4. клас, Искра Лазарова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.37 лв.
0.00 лв.
Немски език
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по немски език „Funkel Neu” за 4. клас, Искра Лазарова
за всеки ученик
4.24 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Матрёшка. Учебник по руски език за 4. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова, Олга Чубарова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.37 лв.
0.00 лв.
Руски език
„Просвета – София” АД
Учебна тетрадка по руски език „Матрёшка” за 4. клас, Анна Деянова-Атанасова, Антония Радкова
за всеки ученик
4.24 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Математика за 4. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.56 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 1 по математика за 4. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
5.14 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета – София” АД
Тетрадка № 2 по математика за 4. клас, Юлияна Гарчева, Ангелина Манова
за всеки ученик
5.27 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Математика за 4. клас, Владимира Ангелова, Жана Колева
при необходимост
14.00 лв.
0.00 лв.
0.56 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 1 по математика за 4. клас, Владимира Ангелова, Александра Николова
за всеки ученик
5.14 лв.
0.00 лв.
Математика
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка № 2 по математика за 4. клас, Владимира Ангелова, Жана Колева
за всеки ученик
5.27 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета – София” АД
Компютърно моделиране за 4. клас, Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров
при необходимост
8.00 лв.
0.00 лв.
0.37 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета – София” АД
Тетрадка по компютърно моделиране за 4. клас, Даниела Дурева, Мая Касева, Георги Тупаров
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета Плюс” ЕАД
Компютърно моделиране за 4. клас, Антоанета Миланова, Величка Дафчева, Вера Георгиева
при необходимост
8.00 лв.
0.00 лв.
0.37 лв.
0.00 лв.
Компютърно моделиране
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по компютърно моделиране за 4. клас, Антоанета Миланова, Величка Дафчева, Вера Георгиева
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София” АД
Човекът и обществото за 4. клас, Пламен Павлов, Мария Босева, Цветелина Пейкова, Поли Рангелова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.52 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета – София” АД
Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас, Поли Рангелова, Мария Босева, Цветелина Пейкова
за всеки ученик
5.57 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета Плюс” ЕАД
Човекът и обществото за 4. клас, Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.52 лв.
0.00 лв.
Човекът и обществото
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по човекът и обществото за 4. клас, Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова
за всеки ученик
5.57 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Човекът и природата за 4. клас, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.37 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета – София” АД
Тетрадка по човекът и природата за 4. клас, Людмила Зафирова, Снежана Лазарова, Георги Георгиев
за всеки ученик
4.60 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕАД
Човекът и природата за 4. клас, Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.37 лв.
0.00 лв.
Човекът и природата
„Просвета Плюс” ЕАД
Тетрадка по човекът и природата за 4. клас, Мария Кабасанова, Ели Пещерска, Мария Върбанова
за всеки ученик
4.60 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета – София” АД
Музика за 4. клас, Пенка Минчева, Красимира Филева, Диана Кацарова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.52 лв.
0.00 лв.
Музика
„Просвета Плюс” ЕАД
Музика за 4. клас, Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова
при необходимост
13.00 лв.
0.00 лв.
0.52 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета – София” АД
Изобразително изкуство за 4. клас, Л. Ангелова, П. Легкоступ, Г. Михайлова-Недкова, С. Пеловска
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Изобразително изкуство
„Просвета Плюс” ЕАД
Изобразително изкуство за 4. клас, Петер Цанев, Ралица Карапантева, Галя Страшилова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Технологии и предприемачество за 4. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета – София” АД
Албум по технологии и предприемачество за 4. клас, Георги Иванов, Ангелина Калинова
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Технологии и предприемачество за 4. клас, Любен Витанов, Елисавета Васова
при необходимост
10.00 лв.
0.00 лв.
0.28 лв.
0.00 лв.
Технологии и предприемачество
„Просвета Плюс” ЕАД
Албум по технологии и предприемачество за 4. клас, Любен Витанов
за всеки ученик
3.63 лв.
0.00 лв.
СУМА ПЕЧАТНИ: 0.00 лв.

СУМА ЕЛЕКТРОННО ЧЕТИМИ: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА: 0.00 лв.


БОНУСИ ЗА 4. КЛАС
Наименование
Количество


ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ПРЕГЛЕД


Открий ни в: