Заявка за 1. възрастова група


Указания за попълване на заявка

1. Въведете ЕИК (Булстат).
Aко след въвеждане на ЕИК (Булстат) в полето „Наименование на заявителя” не се изпише Вашата образователна институция, изберете от падащото меню: област, община, населено място, и въведете в полето „Наименование на заявителя” пълното наименование на детската градина.
За общини: след въвеждане на ЕИК (Булстат), изберете от падащото меню, в секция „* За кои детски градини е заявката:” и отбележете детските градини, за които е заявката. В допълнителната информация посочете броя деца за всяка детска градина.
2. Въведете име на директор, МОЛ, лице за контакт, име на гл. счетоводител/счетоводител, мобилен телефон и служебен телефон на лице за контакт, имейл.
3. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Обществена поръчка” ще провеждате ли процедура по ЗОП.
4. Отбележете с ДА или НЕ срещу „Образователната институция е на делегиран бюджет”.
5. В таблицата с прогнозни данни за учебната 2023/2024 година попълнете общия брой групи и деца към датата на заявката.
6. В колоната „Брой” попълнете необходимия брой комплекти познавателни книжки и помагала. Моля да попълните и броя групи, за които се прави заявката.
7. Натиснете бутона „Преглед”, за да проверите заявката. Ако е необходима корекция, натиснете бутона „Коригирай”. След направената корекция отново прегледайте заявката. Когато сте готови, натиснете бутона „Изпрати”. На посочения имейл ще получите съобщение за успешно изпратената заявка с прикачен файл с копие от направената от Вас заявка.

При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 430 832 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ЗАЯВКА
за познавателни книжки и помагала за 1. възрастова група (3 – 4 г.) за учебната 2023/2024 година
на издателство „Просвета - София” АД, „Просвета Плюс” ЕАД и „Просвета Азбуки” ООД
Всички полета, отбелязани с *, са задължителни. Моля, попълнете ги коректно!

* ЕИК (Булстат):
* Наименование на заявителя:

* Област:
* Община:
* Населено място:
* Адрес:
* Пощенски код:

* Позиция:
* Име:
* МОЛ:
* Главен счетоводител/счетоводител:
* Лице за контакти:
* Мобилен телефон на лице за контакт:
* Служебен телефон на лице за контакт:
* Имейл на образователната институция:

Допълнителна информация/забележка:


* Обществена поръчка:   (маркирайте вярното)
* За кои детски градини е заявката:


* Образователната институция е на делегиран бюджет:   (маркирайте вярното)
* Прогнозни данни за учебната 2023/2024 година
ОБЩ БРОЙ ГРУПИ
към датата на заявката
ОБЩ БРОЙ ДЕЦА
към датата на заявката
3 - 4 години


Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Чуден свят”
Наименование
Автори
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Любен Витанов
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
40.64 лв.
СУМА:
0.00 лв.
Допълнително към комплекта:
1
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 3-4 г.
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2023/2024 година са избрали да работят с комплект „Чуден свят”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Чуден свят” за 3 – 4 години
 • >> Музикален диск към „Чуден свят” за 3 – 4 години
 • >> Книга за учителя към „Чуден свят” за 3 – 4 години
 • >> Табло „На улицата безопасно 1”
 • >> Флашкарти

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „Ръка за ръка”
Наименование
Автори
1
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Ирина Колева, Мария Ено
2
Ръка за ръка. Колко и защо? Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
3
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров
4
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Огнян Занков, Румен Генков
5
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Георги Иванов
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
40.64 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2023/2024 година са избрали да работят с комплект „Ръка за ръка”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „Ръка за ръка” за 3 – 4 години
 • >> Музикален диск към „Ръка за ръка” за 3 – 4 години
 • >> Книга за учителя към „Ръка за ръка” за 3 – 4 години
 • >> Табло „На улицата безопасно 1”
 • >> Флашкарти

Познавателните книжки са със срок за ползване 1 година и се поръчват за всяко дете!
Комплект „АБВ☺игри”
Наименование
Автори
1
АБВ игри. Част 1. Есен, Зима. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
2
АБВ игри. Част 2. Пролет, Лято. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
3
АБВ игри. Част 3. Есен, Зима, Пролет, Лято. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
Брой:
Цена на комплект в лева с включена 30% търговска отстъпка:
40.64 лв.
СУМА:
0.00 лв.
За брой групи:
 
Бонус за учителя:
Учителите, които през учебната 2023/2024 година са избрали да работят с комплект „АБВ☺игри”, ще получат:
 • >> Комплект познавателни книжки към „АБВ☺игри” за 3 – 4 години
 • >> Музикален диск към „АБВ☺игри” за 3 – 4 години
 • >> Книга за учителя към „АБВ☺игри” за 3 – 4 години
 • >> Табло „На улицата безопасно 1”
 • >> Флашкарти

* Цена на познавателната книжка в лева с включена 30% търговска отстъпка.

Заявки за отделни познавателни книжки за 1. възрастова група (3 – 4 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС *
Брой
Сума
1
Чуден свят. Български език и литература. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Божидар Ангелов, Пенка Вълчева
8.42 лв.
0.00 лв.
2
Чуден свят. Математика. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Севдалина Витанова, Галина Георгиева
8.42 лв.
0.00 лв.
3
Чуден свят. Околен свят. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова
8.42 лв.
0.00 лв.
4
Чуден свят. Изобразително изкуство. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова
8.41 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Конструиране и технологии. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Любен Витанов
6.97 лв.
0.00 лв.
6
Ръка за ръка. Вълшебства от думи. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Ирина Колева, Мария Ено
8.59 лв.
0.00 лв.
7
Ръка за ръка. Колко и защо? Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Виолета Ванева, Тодорка Велинова
7.78 лв.
0.00 лв.
8
Ръка за ръка. Здравейте, приятели! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Весела Гюрова, Димитър Гюров
7.78 лв.
0.00 лв.
9
Ръка за ръка. Хайде да рисуваме! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Огнян Занков, Румен Генков
7.90 лв.
0.00 лв.
10
Ръка за ръка. На работа, ръчички! Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Георги Иванов
8.59 лв.
0.00 лв.
11
АБВ игри. Част 1. Есен, Зима. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Д. Коларска, Л. Спиридонова, М. Стоянова, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
12.57 лв.
0.00 лв.
12
АБВ игри. Част 2. Пролет, Лято. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
М. Стоянова, Л. Спиридонова, Д. Коларска, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
12.57 лв.
0.00 лв.
13
АБВ игри. Част 3. Есен, Зима, Пролет, Лято. Познавателна книжка за 3 – 4 г.
Л. Спиридонова, М. Стоянова, Д. Коларска, И. Иванов, Б. Софийска, С. Струнджева
15.50 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

* При поръчка на 10 и повече броя от отделно заглавие издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Заявки за помагала за 1. възрастова група (3 – 4 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Първи книжки за моята библиотека. Цветовете
Кристиан Гънзи
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Първи книжки за моята библиотека. Числата
Кристиан Гънзи
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Първи книжки за моята библиотека. Зоологическата градина
Кристиан Гънзи
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
4
Първи книжки за моята библиотека. Моето тяло
Кристиан Гънзи
8.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
5
Чуден свят. Игри по всички образователни направления за 3-4 г.
Божидар Ангелов, Любен Витанов
6.92 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

* При избор на 5 и повече броя от всички предложени заглавия издателството предоставя 24% отстъпка от цената им.

Допълнителни помагала за работа в екип и материали за учителя (3 – 4 г.)
Наименование
Автори
Ед. цена с ДДС
Брой
* Търговска отстъпка
Сума
1
Модели на педагогическо взаимодействие „семейство — детска градина”
Димитър Гюров
7.90 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
2
Сценарии за тържества в детската градина
Росица Дюлгерова и колектив
12.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
3
Табло „Едно и много”
„Просвета – София” АД
15.00 лв.
0.00 лв.
0.00 лв.
ОБЩА СУМА: 0.00 лв.

ОБЩА СУМА НА ЗАЯВКАТА С ДДС: 0.00 лв.


При възникнали въпроси или проблеми може да се свържете с нас всеки делничен ден от 09,00 до 17,00 ч. на посочените телефони: 0884 865 611, 0884 110 810, 0884 430 832, 0884 110 809, 0884 110 419 или на имейл: marketing@prosveta.bg

ПРЕГЛЕД

Споделете с приятели


Открий ни в: