Завеждащи редактори


Георги Шарабов
Завеждащ редакция „Български език и обществени науки”

тел. 02 818 20 31
e-mail: gsharabov@prosveta.bg


Пенка Нинкова
Завеждащ редакция „Математика и природни науки”

тел. 02 818 20 53
е-mail: penka.ninkova@prosveta.bg


Яна Михайлова
Завеждащ редакция „Чуждоезиково обучение”

тел. 02 818 20 44
e-mail: yana.mihailova@prosveta.bg


Елка Андреева
Завеждащ редакция „Изкуства и предучилищно възпитание”

тел. 02 818 20 54
e-mail: elka.andreeva@prosveta.bg


Вихра Стоева-Янчева
Главен художник

тел. 02 818 20 15
e-mail: vihra.yancheva@prosveta.bg

Споделете с приятели


Открий ни в: