Търговски обекти на издателство „Просвета”


Книжарница „Просвета” в София

ул. „Иван Асен II” № 39
тел. 02 944 18 50
e-mail: ivan.asen@prosveta.bg


Складова база „Просвета”
бул. „Ботевградско шосе” № 234
тел. 02 483 00 96, факс 02 945 61 84
е-mail: realizacia@prosveta.bg


Книжна борса „Искър”
кв. Дружба 1, ул. „Поручик Христо Топракчиев” № 11
Камелия Георгиева
тел. 0884 110 415
е-mail: kamelia.georgieva@prosveta.bg


Книжарница „Просвета” в Русе
7000 Русе
ул. „Воден” № 12
тел.: 0884 430 978, 0884 495 905
е-mail: russe@prosveta.bg

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: