Реализация


1839 София
бул. „Ботевградско шосе” № 234 
тел.: 02 483 00 96, 0884 110 414
факс 02 945 61 84
е-mail: realizacia@prosveta.bg


Румяна Влаева
Ръководител отдел „Реализация”

e-mail: r.vlaeva@prosveta.bg

Споделете с приятели


Открий ни в: