Ръководство


Йоана Томова
Председател на СД

тел. 02 818 20 49
e-mail: joana.tomova@prosveta.bg


Никола Кицевски
Директор

тел. 02 818 20 49
e-mail: nkicevski@gmail.com


Надежда Попова
Директор „Производство и реализация”

тел. 02 818 20 49
e-mail: nadezhda.popova@prosveta.bg

Споделете с приятели


Открий ни в: