Главен редактор


Кина Андреева
Главен редактор

тел. 02 818 20 28
e-mail: kina.andreeva@prosveta.bg


Георги Шарабов
Заместник главен редактор

тел. 02 818 20 31
e-mail: gsharabov@prosveta.bg


Катерина Костова
Заместник главен редактор

тел. 02 818 20 44
e-mail: katerina.zarkova@prosveta.bg


Габриела Манова
Заместник главен редактор

тел. 02 818 20 43
e-mail: gabriela.manova@prosveta.bg

Споделете с приятели


Открий ни в: