Фондация „Просвета – София”


1000 София
ул. „Стефан Караджа“ № 8, ет. 1


Мария Карабельова
Изпълнителен директор
e-mail: m.karabeliova@prosveta.bg

 

Споделете с приятели


Открий ни в: