Издателство „Просвета - София” АД70 години лидерство

„Просвета - София” АД е най-голямото издателство за учебници, учебни помагала и методическа литература в България. Вече седем десетилетия то е и най-авторитетното в образователното книгоиздаване.

През тези години в него са се трудили повече от 1600 души. В момента в издателството работят около 140 души, включително представителите му във всички областни градове в страната.

50 000 автори

За 70 години издателството е публикувало произведения на 50 000 автори и художници - водещи имена в българската наука, изкуство и образование.

17 000 заглавия

„Просвета” има в библиографията си около 17 000 заглавия - учебници, помагала, методическа литература, книги за наука и изкуство. 78 са тематичните поредици сред тях.

2 000 000 000 броя общ тираж

Общият тираж на произведените от „Просвета” заглавия надхвърля 2 милиарда екземпляра. 

7 секунди - 1 учебник

През 2014 г. на всеки 7 секунди един учебник на „Просвета" стигаше до българско дете.

 
Споделете с приятели


Открий ни в: