Мисия


„Всичко започва с „Просвета” не е рекламна измислица. То е самата истина. По силата на историческите обстоятелства издателство „Просвета” от самото си създаване е натоварено с мисията да образова. Цели поколения българи са се научили да четат с неговите буквари и са се дипломирали с неговите учебници.

И след либерализирането на издателската дейност през 1990 г. „Просвета” остава водещо и предпочитано издателство за учебници и учебни помагала в България. Новите конкурентни условия изискват и нови мисии – постоянно подобряване на качеството на продуктите, търсене на иновативни подходи в създаването и издаването на учебници и помагала, подпомагане на учителите в тяхната отговорна работа, приобщаване на родителите към образователния процес на децата им, въвеждане на високи технологии не само в издателската дейност, но и в самите учебници.

Така „Просвета” създаде през 2011 г. първите електронни учебници в България.

В момента издателството е предпочитан партньор на учители, ученици и родители, като предлага на достъпни цени електронни учебници от 1. до 12. клас, електронни познавателни книжки за всички възрастови групи, както и множество разнообразни интерактивни ресурси, включени в образователната платформа е-просвета.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: