Мисия


„Всичко започва с „Просвета” не е рекламна измислица. То е самата истина. По силата на историческите обстоятелства издателство „Просвета” от самото си създаване е натоварено с мисията да образова. Цели поколения българи са се научили да четат с неговите буквари и са се дипломирали с неговите учебници.

И след либерализирането на издателската дейност през 1990 г. „Просвета” остава най-голямото и най-влиятелно издателство за учебници и учебни помагала в България. Новите конкурентни условия изискват и нови мисии – постоянно подобряване на качеството на продуктите, търсене на иновативни подходи в създаването и издаването на учебници и помагала, подпомагане на учителите в тяхната отговорна работа, приобщаване на родителите към образователния процес на децата им, въвеждане на високи технологии не само в издателската дейност, но и в самите учебници.

Така „Просвета” създаде през 2011 г. първите електронни учебници в България.

В момента издателството е неоспорим лидер, като предлага на достъпна цена електронни учебници по всички предмети от 1. до 10. клас и електронни познавателни книжки по всички образователни направления от 2 до 7 години.

 

Споделете с приятели


Открий ни в: