„Просвета Либри” ООД


„ПРОСВЕТА ЛИБРИ” ООД е дружество за електронно книгоиздаване, създадено през 2011 година като дъщерно предприятие на издателство „Просвета”. Основният му предмет на дейност е създаване на иновационни програмни продукти, интерактивни учебни пособия, учебно-технически средства, както и видео, аудио- и софтуерни образователни програми и учебници.

Електронните образователни ресурси на „ПРОСВЕТА ЛИБРИ” са харесвани и използвани от учители, родители и ученици от цялата страна. В електронните учебници са включени специално създадени за учебното им съдържание видеоклипове, филми, анимации и презентации, прецизно подбрани илюстрации и диаграми в подкрепа на фактите от конкретния учебен урок. Те предлагат и многобройни ресурси за проверка на знанията на учениците под формата на тестове. В учебниците по музика и чужди езици задължително присъстват голям брой аудиофайлове. Учебниците по чужд език пресъздават реалното произношение на носителите на езика, като се съобразяват и с вариативността на различните диалекти по региони, без да се отклоняват от стандартите. Електронните учебници на „ПРОСВЕТА ЛИБРИ” отговарят на последните тенденции за интерактивност на образователния процес, в който учениците са все по-активни участници, а ученето се превръща в увлекателна игра.

„ПРОСВЕТА ЛИБРИ” ООД изпълни проект по Оперативна програма „Развитие на конкурентоспособността на българската икономика”, свързан със създаването на прототип, готов за изработване и тиражиране на интерактивни мултимедийни учебници. Учебниците са един съвременен продукт, предназначен за интегриране в интерактивна учебна среда и използване в методики за комбинирано обучение в държавните и частните образователни институции в България. 

 

Издателство „ПРОСВЕТА ЛИБРИ” ООД е сертифицирано по:

  • ISO 9001:2015    BG / EN
  • ISO 45001:2018  BG / EN
  • ISO 14001:2015  BG / EN

 

Какво представляват електронните учебници?

 
 

 

 
 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: