Издателство „Просвета Плюс” ЕАД


„Просвета Плюс” е най-новата марка в семейството. Тя обединява учебници и помагала, предназначени за амбициозни учители и ученици. Съдържанието им следва стриктно учебните програми, като се търсят модерни и разнообразни методически форми за усвояване и затвърдяване на новите знания. Изданията са съобразени с реалността в българските училища и с възрастовите характеристики на съвременните ученици. Написани са на разбираем за тях език, съответстващ на книжовните норми. Те осигуряват възможности за самостоятелна и екипна работа и насърчават творческото мислене на учениците.

Споделете с приятели


Открий ни в: