ИсторияНа 15 февруари 1945 г. с указ № 41 на регентите на България към Министерството на народното просвещение „се създава Държавно издателство, което има за цел: да издава учебници, учебни помагала, тетрадки и блокове по всички учебни предмети за всички видове и степени училища и за всички образователни институти…” („Държавен вестник”, година LXVII, София, понеделник, 19 февруари 1945 г.).

 

Три години по-късно издателството се обособява като самостоятелна институция – Държавно издателство „Народна просвета”. Бързо се превръща в най-голямото издателство в България.

В резултат на следвоенното обедняване и затварянето на България в рамките на социалистическия лагер в края на 50-те години става осезаема разликата в качеството между българските учебници и тези на развитите европейски страни, както и необходимостта да се подобрят списването на учебниците, тяхното оформление и печат. Предприемат се мерки за преодоляване на методологическата и технологичната изостаналост и за въвеждане на модерни издателски практики, които се развиват и до днес.

За да избегне наложените идеологически бариери, „Просвета” се снабдява с учебници и научнопопулярна литература от Франция, Финландия, Испания, Италия, САЩ и дори Япония. Редакторите на издателството организират вътрешна сравнителна изложба на учебници на „Просвета” и учебниците от други страни. Поканени са държавни ръководители да я разгледат и да се убедят в нуждата от модернизиране на остарелите практики.

Започва участието на „Просвета” в международни панаири на книгата, следват и наградите за издателски успехи.

В течение на няколко години от „Просвета” се отделят и създават нови профилирани издателства – „Наука и изкуство”, „Медицина и физкултура”, „Техника” и др.

През 2000 г. издателството се преобразува в акционерно дружество. Навлизайки в новото хилядолетие, „Просвета” запазва дългогодишните си традиции и опит, като същевремeнно ги развива и обогатява в синхрон с модерните педагогически подходи и новите технологии.

През учебната 2011/2012 г. „Просвета” става първото издателство, което предоставя на българския пазар електронни учебници, изработени от дъщерната компания „Просвета Либри”. Новите учебници са безплатен допълнителен ресурс за преподавателите, които работят по продуктите на „Просвета”.

През октомври 2013 г. издателство „Просвета” стартира най-новия си дигитален проект – www.e-uchebnik.bg. Това е платформа, предоставяща не само опция за поръчка на традиционните продукти на „Просвета”, но и бърз и евтин достъп до всички електронни ресурси на издателството. Електронната библиотека е допълвана постоянно с нови дигитални ресурси, като помагала, онлайн тестове и игри.

Сред иновативните образователни продукти на „Просвета” е и компютърната математическа игра „Маймунски приказки”, създадена от белгийското издателство за образователна литература „Die Keure” и „Larian Studios”.

През 2020 г. в условията на безпрецедента пандемия, когато за дни училищата трябваше да преминат в дистанционен режим на обучение, издателска група „Просвета” стартира инициативата „Учим онл@йн с учител”, в рамките на която бяха създадени и излъчени безплатно стотици видеоуроци с учител по ключови теми от учебното съдържание.

Същата година „Просвета” предложи на българските учители и ученици цялостна платформа за интерактивно образователно съдържание – е-просвета. Тя включва не само всички одобрени електронни познавателни книжки и учебници, но и множество нови типове интерактивни ресурси – видеоуроци с учител, кратки е-уроци, интерактивни тестове и др. Е-просвета се превърна в ценен помощник както за работа в клас, така и при обучението в електронна среда.

Всички продукти на издателство „Просвета” се подготвят от висококвалифициран екип от специалисти, доказани имена в областта на образованието, изкуството и културата. „Просвета” е утвърдено издателство на образователна литература с постоянен професионален екип от опитни редактори по учебните дисциплини, което предлага учебници за общообразователна подготовка от 1. до 12. клас, но и учебници по редица предмети от профилираната подготовка, както и познавателни книжки за всички възрастови групи и по всички образователни направления. Част от структурата на издателството е и разгърната мрежа от представители във всички областни градове, която гарантира пряка връзка с всяко от над 2500-те български училища и с още близо толкова детски градини.

Издателството поддържа професионални връзки с водещи европейски и американски издателства – „Ашет”, „Натан”, „Белан”, „Дидие” – Франция, „Корнелсен” и „Герстенберг” – Германия, „Парамон” – Испания, „Кеймбридж” – Великобритания, „Просвещение” – Русия, „Школска книга” – Хърватия, „Просветно дело” – Македония. Резултат от международно сътрудничество са множество съвместни издания и проекти.

През своята 75-годишна история издателство „Просвета” многократно е удостоявано с престижни международни награди за своите издания, включително наградата „Най-добър европейски учебник”.

Днес то е издателска група, която създава висококачествени учебници и учебни помагала. Те са обединени под общото име „Просвета” и са разпределени в три марки, за да може всеки учител да избере онзи учебник, който най-пълно отговаря на потребностите на неговите ученици. И трите марки работят с изключително квалифицирани автори на учебници – методици и учители, и с опитни редактори, художници и оформители.
„Просвета” е утвърдено име в образователното книгоиздаване в България. Поколения български преподаватели са се изучили с учебниците с тази марка.
„Просвета плюс” е най-новата марка в семейството, създадена през 2016 г. Тя обединява учебници и помагала, предназначени за амбициозни учители и ученици. Съдържанието им следва стриктно учебните програми, като се търсят модерни и разнообразни методически форми за усвояване и затвърдяване на новите знания.
„Просвета АзБуки”, основано през 2005 г., предлага доказали се в практиката учебници и помагала, които изцяло отговарят на актуалните учебни програми. Авторите им са утвърдени имена с дългогодишен опит в създаването на образователни материали.
„Просвета Либри”, основано през 2011 г., осигурява и за трите марки електронни варианти на учебниците за компютри и смарт устройства, както и модерна платформа за работа с тях. Снабдени с много видеофилми, снимки, интерактивни упражнения и игри, електронните учебници улесняват преподавателя и ангажират вниманието на ученика, а образователният процес се превръща в увлекателно преживяване.
През 2007 г. „Просвета” учредява едноименна фондация с основен предмет подкрепа на квалификацията на учителите в България, разработване на иновативни образователни продукти и повишаване на качеството на учебниците и учебните помагала.
Издателство „Просвета” е член на Асоциация „Българска книга” и единственото българско издателство, член на Асоциацията на европейските издатели на учебници (The European Educational Publishers Group).

 

 

 
 
Споделете с приятели


Открий ни в: