Помагала за 3. клас


3. клас. Български език и литература
 

Български език и литература. Помагало за избираемите учебни часове в 3. клас
(Румяна Танкова)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото осигурява допълнителни възможности за усвояване на учебния материал по български език и литература за 3. клас. Съдържа 32 теми и всяка от тях е разработена на две страници.
В помагалото са предложени учебни задачи, които:
– подпомагат изучаването на книжовните норми за правилна употреба на българския език; 
– съдействат за затвърдяване на знанията за правописа;
– съчетават обучението със занимателни елементи.одбраните текстове улесняват работата за правописа и съдействат за подобряване на четивната техника. По този начин третокласниците постигат напредък в езиковата си култура.

 

Български език и литература. Помагало за избираемите учебни часове в 3. клас
(Пенка Димитрова, Десислава Кръстева, Маргарита Тодорова)

Цена: 5.90 лв.

Учебното помагало е изцяло съобразено с новата учебна програма по български език и литература за 3. клас. Всяка тема е разработена на две страници и съобразно учебния план може да се използва в два варианта:
– 1 час седмично или 32 часа годишно;
– 1,5 часа седмично или 48 часа годишно.
И към двата варианта са разработени примерни годишни разпределения.
В помагалото са включени разнообразни учебни задачи, насочени към затвърдяване и надграждане на:
– уменията за четене с разбиране на художествен и нехудожествен текст;
– езиковите понятия и свързаните с тях правописни и пунктуационни правила и норми;
– уменията за преразказ на кратък повествователен текст;
– уменията за съчиняване на текст по нагледна и словесна опора.
Изданието съдържа и две приложения с допълнителни езикови задачи и примерни текстове за диктовка. То е надеждно средство за ефективна работа в избираемите часове по български език и литература в 3. клас.

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1 час седмично

Примерно годишно тематично разпределение за избираеми учебни часове по български език и литература за 3. клас, 1,5 часа седмично

 

Езикови задачи за 3 клас
(Красимира Брайкова, Донка Диварова, Росица Цанева)

Цена: 6.90 лв.

Помагалото е част от добре познатата и харесвана от много начални учители поредица „Езикови задачи”. То е преработено така, че да отговоря на актуалната учебна програма. Съвместимо е с всички учебници по български език и литература. Предназначено е за работа в клас, за самостоятелна работа вкъщи, за часовете по избираема или факултативна подготовка.
Авторите са дългогодишни учители в начален етап и отлично познават възрастовите особености и способностите за възприемане на малките ученици. Те залагат на игровите похвати, които:
– ангажират вниманието на ученика;
– стимулират познавателната активност;
– формират езикова култура.
Включени са и теми за преговор, допълнителни упражнения и диктовки. Направени са и много междупредметни връзки с математика, околен свят, музика, изобразително изкуство. В края на помагалото са дадени отговорите на тестовите задачи.

 

Вълшебното ключе. Упражнения по български език за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 3. клас
(Татяна Ангелова, Диана Димитрова, Ели Пещерска)

Цена: 4.90 лв.

Помагалото е преработено основно, за да отговаря на актуалната учебна програма по български език и литература за 3. клас. То е част от поредицата „Вълшебното ключе”, която обхваща всички учебни предмети в началния етап. Авторите предлагат упражнения и задачи, които съчетават дидактически и игрови елементи. Включените кръстословици, игрословици, интересни и познавателни текстове правят заниманията полезни и забавни. Чрез тях третокласниците неусетно затвърдяват знанията си за правописа, за езиковите единици, изреченията и текста. Помагалото улеснява и работата на учителя, като му предоставя допълнителен материал за уплътняване на работата в клас.

 

Самостоятелни работи по български език и литература за 3. клас
(Румяна Танкова)

Цена: 5.90 лв.

Помагалото улеснява учителя, като му дава готов универсален инструмент за текуща и цялостна проверка на резултатите от обучението, независимо с какъв учебник работи. То е част от поредица. Чрез него се проверяват и оценяват знанията и уменията, които третокласниците придобиват след всеки от основните раздели в обучението по български език и литература. По този начин системно се проследява темпът на езиково развитие на всеки от учениците през цялата учебна година.
Помагалото съдържа 10 самостоятелни работи, всяка от които е в два варианта, за да може да се работи по групи. По преценка на учителя третокласникът може да изпълнява и двата варианта: единия – за проверка на наученото, а другия – за упражнение и обобщение.
Помагалото може да послужи успешно и на родители, които искат да проследяват системно напредъка на своите деца. Може да се използва и за самостоятелна дейност на ученика – под формата на упражнения за затвърдяване на наученото.
Втората част на помагалото съдържа указания за проверяващия, като за всяка самостоятелна работа са предложени по 3 таблици:
– първата е с точни и ясни критерии за оценяване на диктовката;
– втората е за оценяване на всички задачи от самостоятелната работа;
– третата е скала за приравняване на общия брой точки към оценка.
Под всяка самостоятелна работа за ученика и в третата таблица за проверяващия са написани качествени оценки. Всяка от тези оценки има подкрепящ характер и стимулира стремежа на третокласника към по-висок резултат.

 

Четене с разбиране за 3. клас. Подготовка за PIRLS
(Стоян Иванов, Тина Велева)

Цена: 5.90 лв.

Как е измислена дъвката, кой е най-дългият шоколадов влак, колко струва най-скъпият сладолед в света... Все вкусни въпроси, чиито отговори третокласниците ще открият тук. И докато се облизват, неусетно ще се подготвят за външното оценяване в 4. клас.
„Четене с разбиране за 3. клас” съдържа 20 теми. Повечето от тях съчетават различни по стил текстове, обединени от тестови въпроси, с помощта на които ученикът:
– научава нови любопитни факти;
–тренира наблюдателността си;
–отсява важната информация;
–разбира това, което чете.
Помагалото може да бъде използвано за упражняване и самоподготовка у дома, за работа в клас, в различни организационни форми и извънкласни дейности.

 

Моят първи речник. Учебен правописен и правоговорен речник, 1. – 4. клас
(Тодорка Владимирова, Анна Михайлова)

Цена: 5.90 лв.

 

Речникът е обновено и допълнено със съдействието на Института за български език към БАН издание на „Правописен и правоговорен речник” – 1. – 4. клас, съставен от Тодорка Владимирова през 1984 г. Словникът съдържа 10 000 думи, които понастоящем се срещат в учебниците по различните учебни предмети, изучавани в началния етап на българското училище, и служи едновременно за проверка на правописа и на правоговора на тези думи. С цел по практически път да се затвърди представата на учениците за морфемния правописен принцип, върху който е основан българският правопис, графично са откроени представките на включените думи. С оглед възрастта на учениците, към които е адресиран речникът, в словника не са включени предлози, съюзи, глаголи от свършен вид и отглаголни съществителни имена, в които няма правописни особености. В края на речника са обособени приложения, съдържащи имената на някои често употребявани географски обекти – селища, държави, реки, морета и континенти, и на собствени имена на хора и литературни и културни герои, които затрудняват учениците при писане.

 
3. клас. Математика
 

Математика. Помагало за избираемите учебни часове за 3. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Цена: 6.90 лв.

Помагалото е разработено към учебника по математика от комплекта „Чуден свят” на издателство „Просвета”. То предлага разнообразни дейности и задачи за:
– надграждане на знанията;
– затвърдяване на знанията за числата до 1000;
– усъвършенстване на уменията за събиране и изваждане на числата до 1000 и умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
– разширяване на представите за геометричните фигури;
– задълбочаване на знанията за мерните единици за дължина, маса и време;
– затвърдяване на уменията за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел;
– усъвършенстване на уменията за извличане на информация от схеми, таблици и чертежи;
– развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение на учениците.
Помагалото дава възможност да се приложи индивидуален подход към учениците в зависимост от равнището на техните знания, умения и интерес към математиката. Съдържа 32 теми, разделени в 4 нива. Упражненията в тях съдействат за равитие на индивидуалните интелектуални възможности на третокласниците, насърчават изследователските им умения и подкрепят познавателните им усилия за постигане на съвременните ключови компетентности. Помагалото за избираемите учебни часове по математика ще помогне на третокласниците да станат по-уверени в знанията и уменията си, ще ги мотивира и ще осигури ефетивна работа на учителя.

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас за избираемите учебни часове, 1,5 часа седмично

 

Математика с Мат и Ема за 3. клас. Помагало за избираемите учебни часове
(Владимира Ангелова, Александра Николова)

Цена: 5.99 лв.

„Голямото приключение” с Мат и Ема продължава и в 3. клас с помагалото на „Просвета Плюс”, което е предназначено за избираемите учебни часове. Темите, разработени от авторите доц. д-р Владимира Ангелова и Александра Николова, съдържат задачи, разпределени в 3 нива на сложност: за затвърдяване на знанията и уменията; за прилагане на знанията и уменията в практиката; за усъвършенстване и развитие на логическото мислене, наблюдателността и творческото въображение. В края на помагалото са представени решенията и отговорите на някои от логическите задачи.
С помощта на своите приятели Мат и Ема третокласниците ще станат по-уверени в събирането, изваждането, умножението и делението на числата до 1000, ще задълбочат знанията си за равнинните геометрични фигури и за мерните единици за дължина, маса и време. И не само това – те ще решават текстови задачи и ще усъвършенстват уменията си да описват ситуации от действителността с математически модели. Задачите предполагат разнообразни дейности – сравняване, откриване и поправяне на грешки, попълване, свързване, чертане, извличане и осмисляне на информация, представена чрез текст, таблици, схеми, диаграми. Едновременно с това се насърчават изследователските умения на учениците, активизира се мисловната им дейност и им се дава възможност да развият критическо мислене и да проявят творчество.

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас за избираемите учебни часове, 1 час седмично

Примерно годишно тематично разпределение и учебна програма по математика за 3. клас за избираемите учебни часове, 1,5 часа седмично

 

Задачи по математика. Упражнения и домашни работи за 3. клас
(Юлияна Гарчева, Рени Рангелова, Ангелина Манова)

Цена: 7.90 лв.

Преработено съобразно новата учебна програма, помагалото улеснява учениците при усвояването на учебния материал. Предложените в него разнообразни задачи са естествено продължение на всеки урок от задължителната подготовка и формират навик за системно учене, както и траен интерес към математиката. Освен това може успешно да се използват като допълнителен учебен материал в часовете по математика. В помагалото са включени задачи за домашна работа, които може да се използват както от учителите, така и от родителите за проверка на наученото от всеки урок. Предложените теми осигуряват:
– постигане на очакваните резултати, определени от учебната програма;
– възможност за самостоятелна работа на учениците;
– затвърдяване на знанията и развиване на логическото мислене.
Учебният материал е поднесен в лека и занимателна форма, за да се провокира интересът на третокласниците и да се стимулира познавателната им активност. С помагалото учениците ще затвърдят знанията си за числата до 1000, за събиране и изваждане с тях, както и за умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число, ще разширят представите си за геометрични фигури, ще задълбочат знанията си за мерните единици за дължина, маса и време, ще затвърдят и усъвършенстват уменията си за описване на ситуации от заобикалящия свят с математически модел и извличане на информация от схеми, таблици и чертежи.

 

Сборник по математика за 3. клас
(Владимира Ангелова, Жана Колева)

Цена: 6.90 лв.

Сборникът по математика за 3. клас с автори доц. Владимира Ангелова и Жана Колева, е разработен към комплекта „Голямото приключение” на „Просвета Плюс” и е предназначен за допълнителна работа в часовете, за домашна работа и за проверка на знанията и уменията на учениците. Със задачите в него се затвърдяват придобитите знания и умения и се упражнява прилагането им в практиката.
Чрез тях се постигат:
– усвояване и прилагане на алгоритмите за събиране и изваждане с числата до 1000;
– овладяване на умножение и деление на числата до 1000 с едноцифрено число;
– задълбочаване на знанията за равнините геометрични фигури – триъгълник, правоъгълник, квадрат, права линия, крива линия, лъч и ъгъл;
– разширяване на знанията за мерните единици за дължина, маса и време;
– изграждане на система за решаване на текстови задачи;
– усъвършенстване на уменията за описване на ситуации от действителността с математически модели.
Задачите в помагалото са поднесени по разнообразен, достъпен и забавен начин, така че да предразположат ученика и да направят ученето по-лесно и интересно. За учителя помагалото е неоценим помощник в ежедневната работа, защото осигурява допълнителен материал към всяка тема от учебника и е в синхрон с него. Технологията за обучение в помагалото е личностно ориентирана. Тя спомага за формирането на математическа грамотност и на ключовите компетентности, посочени в учебната програма. Едновременно с това развива творческото мислене на учениците.

 

Сборник с текстови задачи по математика за 3. клас
(Юлияна Гарчева, Ангелина Манова)

Цена: 5.90 лв.

Сборникът е разработен в съответствие с изискванията на новата учебна програма по математика за 3. клас. Включените в него упражнения са насочени към овладяване на умения за:
– съкратено записване на текстова задача;
– допълване на различните части на текстова задача;
– решаване на текстови задачи с повече от две пресмятания;
– изследване на връзките между даденото и търсеното чрез промяна на различни части на текстова задача;
– онагледяване на текстови задачи чрез съкратен запис, чертеж и схема;
– решаване на текстови задачи, които са зададени в косвена форма;
– съставяне на текстови задачи по чертеж;
– работа с текстови задачи с недостатъчни и с излишни данни;
– разчитане на данни, представени таблично и в схематичен вид, и използването им за съставяне на текстови задачи. 
Задачите и упражненията в сборника може да се използват по преценка на учителя както в задължителните, така и в избираемите учебни часове по математика. Много подходящи са за диференциране на работата с текстови задачи. Подробното и разбираемо поднасяне на темите позволява използването на сборника и за самостоятелна работа вкъщи. За улеснение на учителя и родителя са дадени отговори и решения на избрани задачи от сборника и указания за дейностите и съответния учебен материал, при изучаването на който е подходящо да се използват текстовите задачи.

 

Вълшебното ключе. Упражнения по математика за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи в 3. клас
(Катя Георгиева, Невена Чардакова)

Цена: 7.90 лв.

Помагалото е изцяло преработено в съответствие с актуалната учебна програма. Промените в нея наложиха добавянето на няколко урока, промяна и допълване на други с материала за новия начин за представяне на частите от цяло, извличане на информация от различни източници – таблици, схеми и други.
Помагалото е предназначено за самоподготовка на учениците в училище и вкъщи. То съдържа разнообразни задачи, които съдействат за:
– затвърдяване и обогатяване на знанията;
– усъвършенстване на математическите умения и компетентности;
– развитие на логическото мислене и изграждане на разнообразни стратегии за решаване;
– успешно мотивиране на третокласниците да учат.
Достъпният характер на задачите и подходящото им представяне позволяват на учениците да работят със собствени темпове, да изпитват удоволствие от намерените решения и постигнатите резултати.

 

Задачи за самостоятелна работа и самопроверка по математика за 3. клас
(Катя Георгиева, Румяна Куманова)

Цена: 4.90 лв.

Помагалото е преработено в съответствие с актуалната учебна програма по математика. То предлага разнообразни задачи − аритметични, текстови, геометрични. Начинът на представяне на решенията им е различен − изписване, допълване, решаване на тест или записване само на верния отговор. Включени са девет теми, всяка в два варианта, и един тест, разработен по формата за национално външно оценяване.
Задачите са категоризирани по трудност чрез броя кофички с мед, които носи пчеличката. Максималният брой точки за всяка тема е 20 и с помощта на приложената скала те лесно се преобразуват в качествена оценка. Дадени са и верните отговори на всички задачи. За бързо успяващите ученици към всяка тема са предложени допълнителни задачи с логическа или практическа насоченост, изискващи прилагане на знанията в по-нестандартни ситуации.
Помагалото допринася за формиране на умения за самооценка и може да се използва както от всеки ученик за самопроверка, така и от учителя за провеждане на самостоятелни работи в клас.

 
3. клас. Човекът и обществото
 

Обичаме България. Помагало по човекът и обществото за задължителните и избираемите часове в 3. клас
(Поли Рангелова, Мария Босева, Цветелина Пейкова)

Цена: 4.90 лв.

Помагалото има подчертано патриотична насоченост. Учебното съдържание е разработено в съответствие с темите от актуалната учебна програма. Предложени са разнообразни подходи за забавно и увлекателно обучение чрез:
дидактични игри;
– състезания и викторини;
– казуси;
– кръстословици и решетки от думи;
– задачи за дешифриране;
– задачи за откриване на грешки, пропуски, съответствия и др.
Включени са любопитни текстове за четене с разбиране. Предоставена е и възможност за работа с географски и исторически карти.
Уроците за начален и годишен преговор са предвидени да се проведат под формата на отборни игри с кубчето на знанието. Във вид на работни листове са включени теми, свързани с отбелязването на важни празници, както и теми за ефективно провеждане на практически занятия – екскурзии и посещения на музеи. Предложени са разнообразни възможности за самостоятелна и групова работа.

 

Човекът и обществото. Помагало за избираемите учебни часове в 3. клас
(Силвия Цветанска, Екатерина Михайлова, Марияна Султанова, Мариета Радилова)

Цена: 4.90 лв.

Помагалото е подходящо допълнение към всички одобрени учебници по човекът и обществото за 3. клас. В него са включени интересни и разнообразни задачи, чрез които се затвърдява и разширява наученото за обществото, за историческото минало и за географското положение на България. Предвидени са текстове и упражнения за:
– развиване на критическо мислене;
– четене с разбиране;
– емоционална интелигентност във взаимоотношенията;
– индивидуална работа и работа в екип;
– изпълняване на проекти в класа.

 

Вълшебното ключе. Упражнения по човекът и обществото за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 3. клас
(Тошко Тонев и колектив)

Цена: 3.90 лв.

Помагалото може да се използва с всеки учебник по човекът и обществото за 3. клас, тъй като е преработено така, че да отговоря на актуалната учебна програма. Задачите са разнообразни, поднесени са в достъпна и занимателна форма, и обхващат всички изучавани теми. Добавени са:
– тестове за входяща и изходяща диагностика;
– творчески и изследователски задачи;
– ребуси и кръстословици.
Учителят може да използва помагалото за разнообразяване на дейностите в урока, за пълноценна работа в целодневната форма на обучение или за работа в избираеми и факултативни часове.

 
3. клас. Човекът и природата
 

Вълшебното ключе. Упражнения по човекът и природата за целодневно обучение и самоподготовка вкъщи за 3. клас
(Людмила Зафирова, Татяна Вълчева-Стоянова)

Цена: 3.90 лв.

Вълшебството на това ключе е в универсалния му характер – то става за всяка ключалка, тоест за всеки учебник, одобрен от Министерството на образованието и науката.
Помагалото е преработено и обогатено в съответствие с актуалната учебна програма. То покрива всички очаквани резултати и съдейства за формиране на ключовите компетентности, заложени в нея. Предназначено е за допълване и разнообразяване на урочната работа по човекът и природата. Подходящо е за употреба в задължителните, избираемите и факултативните учебни часове, а така също и в заниманията по интереси при целодневната организация на работа.
Авторите са разработили разнообразни практически задачи, свързани с природната среда. Чрез помагалото третокласниците затвърдяват знанията си по занимателен начин чрез:
– решаване на кръстословици и игрословици;
– търсене на думи в игрословици и в „облаци” от думи;
– попълване на пропуснати думи в изречения и текстове;
– извличане на информация от диаграми, таблици и текстове;
– съотнасяне и свързване на части от смислови цялости;
– посочване на вярно/грешно твърдение;
– проучване на информация и работа по проекти;
– решаване на казуси, проблемни ситуации и др.
Учебното помагало е съобразено с индивидуалните възможности на учениците и е подходящо за диференцирана работа.

 
3. клас. Музика
 

Тетрадка по музика за 3. клас
(Пенка Минчева, Светла Христова, Красимира Филева)

Цена: 3.90 лв.

Тетрадката предлага забавни игри:
– плетеници;
– кръстословици;
– рисунки;
– картинки за оцветяване;
– задачи за затвърдяване на знанията;
– творчески задачи – съчиняване на съпровод към песен, звукови картини, мелодия към стихове.
С нея може да се работи по всички теми в клас и у дома. Неусетно, забавлявайки се с приятна творческа работа, децата ще затвърдят наученото в часовете по музика.

 

Тетрадка по музика за 3. клас
(Галунка Калоферова, Вяра Сотирова, Росица Драганова)

Цена: 3.90 лв.

Със своите страници за диагностика тетрадката улеснява учителя при проверката и оценката на знанията. Тя допълва и разнообразява работата по темите от учебника. Съдържа упражнения и занимателни задачи – лабиринти, кръстословици и др., които неусетно и атрактивно подпомагат усвояването на основните понятия.
Музиката за слушане е указана в края на тетрадката. Съдържанието дава възможност тя да бъде използвана в различни форми на работа, както групово по време на урока, така и индивидуално в клас и у дома.
По приятен и увлекателен начин помагалото провокира интереса на децата към музикалното изкуство.

 
3. клас. Занимания по интереси
 

Знам и мога. Занимания по интереси за 3. клас при целодневна организация на обучението
(Георги Иванов, Адриана Байчева, Вихра Янчева, Антоанета Миланова)

Цена: 12 лв.

 
3. клас. Час на класа
 

Азбука на правилата. Помагало за часа на класа за 3. клас
(Жулиета Савова, Рени Рангелова, Ирена Николова, Цанка Маринова)

Цена: 5.90 лв.

За класния ръководител в началния етап е важно учениците му да се справят с уроците. Но има нещо по-важно – да ги научи да живеят безопасно и здравословно. В помагалото „Азбука на правилата” за 3. клас достъпно и разбираемо са предложени ценни съвети по безопасност на движението, гражданска защита, здравно образование и безопасен интернет. Децата с лекота овладяват знания и умения да се справят в извънредни ситуации и да оказват първа долекарска помощ.
За педагозите часът на класа е най-мощната форма на възпитателна работа. Затова наред с темите от жизненоважно значение в помагалото има и такива, които възпитават в морални ценности и толерантност. Те са разработени така, че да привличат вниманието на децата и да провокират интереса им. Учениците се запознават с правилата в училище и разбират необходимостта от спазването им.
В личностно-ориентираните теми са включени съвети за успешно учене, златни правила от азбуката на доброто, полезни знания за някои професии, техники за етично общуване. Децата научават, че многообразието и красотата на света около нас се дължат на различията, които правят хората интересни и неповторими.
В отделна група са застъпени празниците, които сплотяват децата и засилват чувството им на национална принадлежност.

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: