Новини„Просвета“ вече има одобрени учебници по всички предмети от 1. до 10. клас, след като оценителските комисии на Министерството на образованието и науката (МОН) дадоха днес положителна оценка за всички нови учебници на издателската група за 4. и 10. клас...

Още

На отраслов съвет в Министерството на образованието и науката бяха представени новите национални програми за развитие на образованието през 2019 г., които бяха одобрени от правителството в края на март. Те целят да осигурят допълнително финансиране на...

Още

До 5 училища може да посочи максимално в заявлението за прием родителят на дете, което предстои да постъпи в 1 клас. Независимо от адресната регистрация, той има право да напише училище спрямо предпочитанията си. Новите правила за електронния прием през 2019, които бяха приети с...

Още

До края на май може би всички училища ще имат Wi-Fi мрежи, които покриват цялата училищна територия, и защитена интернет среда. Това съобщи в Ловеч министърът на образованието и науката Красимир Вълчев, цитиран от БТА. Той участва в дискусия на тема "Образование", част от...

Още

Националните програми за развитие на образованието през 2019 г., които бяха одобрени от правителството в края на март, целят да осигурят допълнително финансиране на политики и мерки за равен достъп до качествено образование. За тяхното изпълнение са осигурени...

Още


Открий ни в: