НОВИ ЗАГЛАВИЯМоята България. Учебно помагало по история и цивилизации за 8. – 12. клас
Автори: Веселина Вачкова, Даниел Вачков, Ли ...
Печатен
цена: 15.00 лв.
Работни листове по философия за 8. клас
Автори: Евелина Иванова-Варджийска, Силвия ...
Печатен
цена: 4.90 лв.
Български език и литература за отличен. 6. клас
Автори: Весела Михайлова, Любов Шишкова
Печатен
цена: 8.90 лв.
Атлас по география и икономика за 10. клас
Автори: Александър Гиков, Цветелина Пейкова
Печатен
цена: 6.90 лв.
Физика и астрономия за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 4: Атоми, вълни и кванти
Автори: Венелин Кожухаров, Виктор Иванов, Л ...
Печатен
цена: 19.00 лв.
Химия и опазване на околната среда за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 3: Химия на органичните вещества
Автори: Донка Ташева, Кирил Атанасов
Печатен
цена: 19.00 лв.
История и цивилизации за 12. клас. Профилирана подготовка. Модули 1 – 3: Власт и институции, Култура и духовност, Човек и общество
Автори: Борис Стоянов, Весела Ножарова, Вио ...
Печатен
цена: 29.00 лв.
Математика за 12. клас. Профилирана подготовка. Модул 4: Вероятности и анализ на данни
Автори: Валерия Симеонова, Марусия Божкова, ...
Печатен
цена: 19.00 лв.
Български език за 5. клас. Учебно помагало за подпомагане на обучението, организирано в чужбина
Автори: Борислав Борисов, Весела Михайлова, ...
Печатен
цена: 25.33 лв.
Работни листове по български език и литература за 12. клас
Автори: Петър Алексиев, Росица Игнатова-Вас ...
Печатен
цена: 8.90 лв.


Открий ни в: