НовиниПравителството одобри малко над 28 млн. лева за закупуване на познавателни книжки, учебници и  учебни помагала за децата от общинските детски градини и учениците от I до VII клас за 2022 година. Средствата ще бъдат разпределени от Министерството на образованието и науката към общините...

Още

Откриха новоизградения СТЕМ център за иновативно обучение към СПГ „Алеко Константинов“. Той е финансиран по Национална програма „Изграждане на училищна STEM среда“ в Голяма категория (до 300 000 лв.) – за училища с над 300 ученици. Зад безспорния успех на проекта...

Още

Правителството отпусна 14 575 768 лв. за финансово осигуряване на дейности по Национална програма „Оптимизиране на вътрешната структура на персонала“ за 2022 година. Средствата са за изплащане на обезщетения за месеците януари-април 2022 г. при намаляване на числеността на персонала в образователните институции...

Още

Близо 1,9 млрд. лв. ще бъдат инвестирани в модернизация и дигитализация на образованието, свързването му с пазара на труда и приобщаване на деца от уязвими групи към училище. Средствата са заложени в проекта на Програма „Образование“ 2021 – 2027 г., който беше одобрен от...

Още

Всички ученици, които са завършили средното си образование тази година и са се дипломирали, но не са започнали работа веднага, трябва сами да внасят здравните си осигурителни вноски. Същото важи и за зрелостниците, които ще бъдат студенти редовно обучение...

Още


Открий ни в: