Тренировъчни тестове за текущ контрол за 8. – 12. клас


  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЛИТЕРАТУРА ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1      
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1      
  ИНФОРМАТИКА ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1      
  ФИЛОСОФИЯ ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1      
  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1      
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС (неинтенз. и неразш. обучение) ТЕСТ 1      
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1      
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 8. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЛИТЕРАТУРА ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1      
  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ФИЛОСОФИЯ ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1      
  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1      
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1      
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 9. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
 
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЛИТЕРАТУРА ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1      
  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2 ТЕСТ 3  
  ФИЛОСОФИЯ ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1      
  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2 ТЕСТ 3  
  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОСИГУРЯВАНЕ ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2 ТЕСТ 3  
  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1      
  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 10. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. КЛАС ТЕСТ 1      
  МАТЕМАТИКА ЗА 11. КЛАС ТЕСТ 1      
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 11. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
 
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЛИТЕРАТУРА ЗА 12. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ГРАЖДАНСКО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 12. КЛАС ТЕСТ 1      
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 12. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: