Тренировъчни тестове за изходно ниво за 5. – 7. клас


  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1      
  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МУЗИКА ЗА 5. КЛАС        ТЕСТ 1      и      АУДИО ТЕСТ 2  
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС        ТЕСТ 1      и      АУДИО    
  РУСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1      
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1      
 
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1      
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1      
  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МУЗИКА ЗА 6. КЛАС        ТЕСТ 1      и      АУДИО ТЕСТ 2  
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС        ТЕСТ 1      и      АУДИО    
  РУСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1      
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС        ТЕСТ 1      и      АУДИО    
 
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1      
  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МУЗИКА ЗА 7. КЛАС        ТЕСТ 1      и      АУДИО ТЕСТ 2  
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС        ТЕСТ 1      и      АУДИО    
  РУСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1      
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1      
 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: