Тренировъчни тестове за текущ контрол за 1. – 4. клас


  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 1. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2 ТЕСТ 3  
  МАТЕМАТИКА ЗА 1. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
 
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 2. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 2. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 2. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2 ТЕСТ 3 ТЕСТ 4
  МАТЕМАТИКА ЗА 3. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 3. КЛАС ТЕСТ 1      
  ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 3. КЛАС ТЕСТ 1      
  ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 3. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 3. КЛАС ТЕСТ 1      
 
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2 ТЕСТ 3 ТЕСТ 4
  МАТЕМАТИКА ЗА 4. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ ЗА 4. КЛАС ТЕСТ 1      
  ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО ЗА 4. КЛАС ТЕСТ 1      
  ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 4. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 4. КЛАС         ТЕСТ 1       и       АУДИО    
 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: