Тренировъчни тестове за текущ контрол за 5. – 7. клас


  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЛИТЕРАТУРА ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1      
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1      
  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2  ТЕСТ 3 ТЕСТ 4
    ТЕСТ 5      
  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1      
  ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МУЗИКА ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС         ТЕСТ 1        и      АУДИО ТЕСТ 2  
  РУСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 5. КЛАС         ТЕСТ 1        и      АУДИО    
 
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЛИТЕРАТУРА ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1      
  КОМПЮТЪРНО МОДЕЛИРАНЕ И ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1      
  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1      
  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1      
  ЧОВЕКЪТ И ПРИРОДАТА ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МУЗИКА ЗА 6. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС         ТЕСТ 1        и      АУДИО ТЕСТ 2  
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 6. КЛАС         ТЕСТ 1        и      АУДИО         ТЕСТ 2        и      АУДИО
 
 
  БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ЛИТЕРАТУРА ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  МАТЕМАТИКА ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1      
  ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1      
  ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1      
  ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  ФИЗИКА И АСТРОНОМИЯ ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1      
  МУЗИКА ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1 ТЕСТ 2    
  АНГЛИЙСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС         ТЕСТ 1        и      АУДИО ТЕСТ 2  
  ФРЕНСКИ ЕЗИК ЗА 7. КЛАС ТЕСТ 1      
 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: