Помагала за матура


ВАЖНО:
Всички издания ще намерите в търговските обекти и информационните центрове на „Просвета”, където за колективни поръчки ще получите АТРАКТИВНИ ОТСТЪПКИ.

Търсете също в търговската мрежа и в електронната ни книжарницана адрес www.e-uchebnik.bg.


 


Български език и литература | Английски език | Френски език
Математика | Информационни технологии | Информатика
История и цивилизации | География и икономика | Биология и здравно образование
Химия и опазване на околната среда


 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

СТО НА СТО УСПЕХ! TЕСТОВЕ ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ С РАЗЯСНЕНИЯ НА ОТГОВОРИТЕ. 11. – 12. КЛАС

Сборникът „Сто на сто успех!” е създаден от учители с богат опит и отлични професионални постижения и е предназначен за подготовката на зрелостници за ДЗИ по български език и литература.  В помагалото са включени три теста, изградени в съответствие с актуалната изпитна програма по български език и литература за матурата, както и с утвърдения от МОН тестов модел. Голямо предимство на сборника е, че той не просто дава възможност зрелостниците да проверят равнището на своята подготвеност за изпита, но и съдържа подробни отговори с кратко и достъпно поднесени обяснения на всички задачи, както и планове и цялостни примерни разработки на интерпретативни съчинения и есета.

 

12 ТРЕНИРОВЪЧНИ ТЕСТА ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА (11. И 12. КЛАС)

Сборникът съдържа 12 теста, които съответстват на промените, въведени от Министерството на образованието и науката във формата на Държавния зрелостен изпит от 2022 г. във връзка с новите учебни програми по български език и литература. Те са подредени хронологично така, че да съвпадат с подготовката на зрелостниците:
• първите 9 теста са подредени по дяловете в учебниците по литература за 11. и 12. клас;
• последните 3 теста са върху целия учебен материал и може да се използват за проверка на знанията и уменията на зрелостниците непосредствено преди изпита.

Във всеки тест са представени:
задачи с избираем отговор и техните решения;
задачи със свободен отговор (кратък или разширен) с подробни примерни решения;
задачи за разбиране на текст и извличане на информация от него;
подробни планове на интерпретативни съчинения и есета.

 

ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС В 3 ЧАСТИ – КАТО НА ИЗПИТА

Помагалото отразява промените, които Министерството на образованието и науката (МОН) въведе в Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) от 2022 г. във връзка с новите учебни програми по български език и литература. В него се включват петнайсет теста и приложение с отговори, оформено в самостоятелно книжно тяло.
Гаранция за отличната подготовка на зрелостниците е, че в сборника се съдържат:
задачи, съобразени с изпитната програма и съответстващи на публикувания от МОН модел;
отговори на задачите с избираем отговор от първата и втората част на всеки тест;
подробни решения на задачите със свободен отговор от първата и втората част на всеки тест;
• решения на задачите от третата част на всеки тест под формата на подробни планове и цялостни примерни разработки на литературноинтерпретативни съчинения и есета, които имат обучаващ характер.
Предимство на тестовете в сборника е и това, че дават представа на учениците за структурно-композиционните особености на реалния изпитен тест, който им предстои да решават на матурата.

 

МАТУРАТА ПО ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ

Помагалото „Матурата по литература в таблици. 11. – 12. клас” е част от поредицата на издателство „Просвета” за подготовка за Държавния зрелостен изпит по български език и литература, съгласно най-новите изисквания на МОН от 2022 г. В него ще откриете подредено и ясно изложение на цялата информация, която е необходима за подготовката по литературните произведения от учебно-изпитната програма:

• смислова интерпретация на всички 9 теми от програмата;
• представяне на биографични акценти и основни посоки в творчеството на включените 21 автори;
• таблично изложение на елементите и смисловите измерения на 27-те творби от програмата;
• съпоставителен анализ на всяка творба с още две произведения – общо 81 литературни творби;
• сравнение по ясни критерии между произведенията от всяка тематична група.

 

Таблиците могат да се използват успешно в процеса на изучаване на всяко литературно произведение, за бърз и ефективен преговор на тематичен дял или по-голям обем от материала, както и при писане на интерпретативно съчинение или есе.

 

КАК СЕ ПИШЕ ЕСЕ ЗА ОТЛИЧЕН

Как се пише есе? Много лесно!
Как се пише есе? Това се пита всеки дванадесетокласник, на когото предстои матура или изпит за чуждестранен университет. Изглежда трудно, но може да е много лесно, особено ако ползвате помагалото Как се пише есе за отличен на издателство „Просвета”. То ще ви даде ясни отговори на въпросите:

• Какво се очаква да напиша?
• Как да формулирам тезата?
• Как да планирам текста?
• Как да започна есето си?
• Как да се аргументирам?
• Как да ми стигне времето?

Ще ви разкрие и някои тънкости при писането на есе за информиране или убеждаване, есе върху цитат, сентенция или откъс от художествена творба или есе за личност, събитие или процес.
Помагалото е част от поредица, която съдържа още Тестове за матурата по български език и литература по формата на изпита от 2022 г., помагало за бърз преговор Матурата по литература в таблици и Христоматия с всички произведения за матурата, изучавани в 11. и 12. клас.

 

ХРИСТОМАТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС

Христоматията по литература за 11. и 12. клас е вашата малка и голяма библиотека. Малка, защото е само една книга. И голяма – защото в нея са събрани някои от най-представителните творби на българската литература от Освобождението до края на 20. век.
Дори да не сте ги чели досега, кратките резюмета на съдържанието ще ви запознаят с произведенията бързо и лесно.
А още по-кратките бележки за авторите и творческата история на произведенията са чудесен ориентир за мястото им в българската литературна класика.
Защото точно тези творби са включени в учебно-изпитните програми за матурата по български език и литература.
А в приложението ще намерите подробно упътване как се пише есе и как интерпретативно съчинение върху една или няколко литературни творби.
Приятно четене!

 

КАК СЕ ПИШЕ ИНТЕРПРЕТАТИВНО СЪЧИНЕНИЕ ЗА ОТЛИЧЕН. ПОМАГАЛО ЗА МАТУРАТА. 11. – 12. КЛАС

Пред всеки, който трябва да пише интерпретативно съчинение върху една или повече литературни творби, възникват въпросите:

• Как да разтълкувам зададената тема?
• Какво се очаква да напиша?
• Как да анализирам аудиторията си и да се съобразя ли с нея?
• Как да формулирам тезата?
• Как да планирам текста си?
• Как да започна и как да завърша текста?
• Какви техники да използвам?

 

В помагалото „Как се пише интерпретативно съчинение за отличен” ще откриете отговорите на тези въпроси. Освен това в него има 33 плана и разработки по тях, покриващи цялата изпитна програма по литература за Държавния зрелостен изпит, както и много полезни практически съвети, които ще улеснят подготовката ви за изпита.

 

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ПРАВИЛА И ЗАДАЧИ

Помагалото за гимназисти и зрелостници предлага:
• Ясно, кратко и същевременно изчерпателно изложение на основните правописни, пунктуационни и граматични правила.
• Изключително разнообразни упражнения и тестови задачи, които ще бъдат от полза за гимназистите и особено за зрелостниците, на които предстои полагане на държавен зрелостен изпит по български език и литература.
• Интересни, съвременни текстове, които провокират любознателността на читателя и развиват уменията му за разбиране на текста и работа с него (план, резюме и анализ на текст).
• Отговори на упражненията и тестовите задачи.

НАГОРЕ

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, CEF B2. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език на ниво B2”.
Успешното представяне на зрелостниците изисква владеене на уменията слушане с разбиране, четене с разбиране и писане. Сборникът дава възможност за подготовка и в трите направления. За постигането на тази цел то е организирано в две части:
Първата част включва упражнения за подготовка за трите типа направления, а именно: 10 текста за слушане с разбиране (с аудиофайлове за изтегляне), 10 текста за четене с разбиране и 10 разработени писмени текста с коментари и оценки към тях, както и съвети за развиване на умението за писане на чуждия език.
Втората част съдържа 2 примерни теста, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по английски език по нива в съответствие с общата европейска езикова рамка за учебната 2021/2022 г.”.

Всеки тест включва 45 задачи, както следва:
• 36 задачи с избираем отговор (за избор между отговори A, B, C и D или „вярно” и „грешно”);
• 7 задачи със свободен отговор (кратък отговор в свободен текст);
• 2 задачи за създаване на текст (писане на официално писмо по зададена ситуация и на аргументативен текст за изразяване на мнение).
В тази част ще намерите и подробни обяснения за избора на верния отговор за всяка задача за слушане и четене с разбиране.
Помагалото е ценен помощник в подготовката за ДЗИ в час или за самостоятелна работа.
Важно! Аудиофайловете към задачите за слушане може да изтеглите безплатно ОТТУК.

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, CEF B1. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език на ниво B1”.
Успешното представяне на зрелостниците изисква владеене на уменията слушане с разбиране, четене с разбиране и писане. Сборникът дава възможност за подготовка и в трите направления. За постигането на тази цел то е организирано в две части:

Първата част включва упражнения за подготовка за трите типа направления, а именно: 6 текста за слушане с разбиране (с аудиофайлове за изтегляне), 6 текста за четене с разбиране и разработени писмени текстове с коментари и оценки към тях, както и съвети за развиване на умението за писане на чуждия език.
Втората част съдържа 2 примерни теста, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по английски език по нива в съответствие с общата европейска езикова рамка за учебната 2021/2022 г.”.

Всеки тест включва 37 задачи, както следва:
• 30 задачи с избираем отговор (за избор между отговори A, B и C или „вярно” и „грешно”);
• 5 задачи със свободен отговор (кратък отговор в свободен текст);
• 2 задачи за създаване на текст (писане на лично писмо или имейл по зададена ситуация и на описателен или повествователен текст).
В тази част ще намерите и подробни обяснения за избора на верния отговор за всяка задача за слушане и четене с разбиране.
Помагалото е ценен помощник в подготовката за ДЗИ в час или за самостоятелна работа.

Важно! Аудиофайловете към задачите за слушане може да изтеглите безплатно ОТТУК.

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, CEF B1.1. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език на ниво B1.1”.
Успешното представяне на зрелостниците изисква владеене на уменията слушане с разбиране, четене с разбиране и писане. Сборникът дава възможност за подготовка и в трите направления. За постигането на тази цел то е организирано в две части:
• Първата част на помагалото включва упражнения за подготовка в трите направления, а именно: 10 текста за слушане с разбиране, 10 текста за четене с разбиране и 10 разработени писмени текста с коментари към тях, както и съвети за развиване на умението за писане на чуждия език.
• Втората част съдържа 2 примерни теста, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието и науката „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по английски език по нива в съответствие с Общата европейска езикова рамка за учебната 2021/2022 г.”.
Всеки тест включва 37 задачи, както следва:
• 30 задачи с избираем отговор (за избор между отговори A, B или C или между „вярно” и „грешно”);
• 5 задачи със свободен отговор (кратък отговор в свободен текст);
• 2 задачи за създаване на текст (писане на лично писмо или мейл и на описателен или повествователен текст).
В тази част ще намерите и подробни обяснения за избора на верния отговор за всяка задача за слушане и четене с разбиране.

Важно! Аудиофайловете към задачите за слушане може да изтеглите безплатно ОТТУК.

НАГОРЕ

 

ФРЕНСКИ ЕЗИК

ФРЕНСКИ ЕЗИК, B2 DU CECRL. ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото съдържа 6 примерни теста, съставени според изискванията на Учебно-изпитната програма за държавен зрелостен изпит по френски език, в съответствие с Общата европейска езикова рамка за ниво В2.
Всеки тест включва 45 задачи за оценяване на езиковите компетентности СЛУШАНЕ, ЧЕТЕНЕ и ПИСАНЕ:
• 36 задачи с избираем отговор;
• 7 задачи с кратък свободен отговор;
• 2 задачи за създаване на текст – писане на официално писмо по зададена ситуация и опорни точки и създаване на аргументативен текст за изразяване на мнение.
Задачите за СЛУШАНЕ се основават на 5 кратки текста, които са включени в края на помагалото.
Задачите за ЧЕТЕНЕ са поставени върху 3 текста с различна жанрова принадлежност и тематична характеристика.
 

В края на помагалото има ключ с верните отговори.
Помагалото е предназначено за работа в клас, както и за самостоятелна подготовка на всички, които искат да разширят знанията си по френски език и да усъвършенстват уменията си.

Важно! Аудиофайловете към задачите за слушане може да изтеглите безплатно ОТТУК.

НАГОРЕ

 

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА. ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото дава възможност за отлична подготовка на зрелостниците и успешното им представяне на ДЗИ по математика, профилирана подготовка. То е организирано в две части:
Първата част на помагалото включва задачи за подготовка за ДЗИ, които са разпределени по теми от учебно-изпитната програма, по модули 1, 2, 3 и 4. Към тези задачи има отговори, упътвания, решения и припомняне на някои основни положения от теорията. Целта е да се направи кратък преговор на основните видове задачи, които са изучавани последователно в четирите модула и са включени в учебно-изпитната програма за ДЗИ.
Втората част на помагалото съдържа 26 примерни теми за ДЗИ по математика, профилирана подготовка, изградени по учебно-изпитната програма на МОН, която е в сила от учебната 2020/2021 година.
Темите са изработени по форма̀та на ДЗИ по математика, профилирана подготовка, фиксиран в учебно-изпитната програма.

Всяка тема се състои от 15 задачи с избираем отговор и 3 задачи с разширен, свободен отговор. В края на помагалото са дадени верните отговори и примерни упътвания и решения на последните три задачи от тестовете.

НАГОРЕ

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото с примерни теми за Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по информационни технологии, профилирана подготовка, дава възможност за отлична подготовка и успешно представяне на зрелостниците. Разработката му е съобразена с учебно-изпитната програма на МОН и спецификата на ДЗИ за учениците, които във втория гимназиален етап са изучавали учебния предмет информационни технологии за придобиване на профилирана подготовка.
Помагалото съдържа 12 примерни теми. Всяка тема се състои от 15 задачи с избираем отговор, 10 задачи с кратък свободен отговор и 3 практически задачи, чието решаване изисква представяне на резултата в подходящ вид. Необходимите за изпълнението на практическите задачи ресурсни файлове са налични на електронен адрес: www.prosveta.bg/infoteh. В края на помагалото са дадени верните отговори на задачите с избираем и кратък свободен отговор, упътвания, указания и примерни изгледи на решенията на практическите задачи.
Работата с помагалото ще даде увереност на зрелостниците в собствените им знания и умения и ще им помогне да се справят успешно с предстоящото им предизвикателство.

НАГОРЕ

 

ИНФОРМТИКА

ОЧАКВАЙТЕ! ИНФОРМАТИКА. ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото с примерни теми за Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по информатика за профилирана подготовка предоставя отлична възможност за подготовка и успешно представяне на зрелостниците. То е разработено съобразно учебно-изпитната програма на МОН и спецификата на ДЗИ за учениците, които във втория гимназиален етап са изучавали учебния предмет информатика с фокус върху придобиването на профилирана подготовка. Помагалото обхваща разнообразни теми и предлага решения и примери, които ще помогнат на зрелостниците да се запознаят с изискванията на изпита и да се запознаят със задачите, с които ще се сблъскат. Така те ще бъдат добре подготвени да се справят успешно с предстоящото си предизвикателство – ДЗИ по информатика за профилирана подготовка.
Помагалото съдържа 12 примерни теми. Всяка тема се състои от 16 задачи с избираем отговор, 8 задачи с кратък свободен отговор и 4 практически задачи, чието решаване изисква представяне на резултата в подходящ вид. В края на това помагало са включени верните отговори на задачите с избираем и кратък свободен отговор, както и полезни упътвания, насоки и примерни решения на практическите задачи.
Чрез използването на това помагало зрелостниците ще наберат повече увереност в своите знания и умения, което ще ги подготви успешно да се справят с предстоящите предизвикателства.

НАГОРЕ

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

ИСТОРИЯТА В ТАБЛИЦИ. ПОМАГАЛО ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ 11. – 12. КЛАС.
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Цялата история на човечеството от последните над 5000 години е събрана в това стегнато помагало от 90 страници, предвидено за бърз преговор на зрелостниците преди матурата по история и цивилизации за профилирана подготовка след 11. и 12. клас.
Но то може да се ползва и от учениците от 5. до 10. клас с подчертан интерес към историята, тъй като покрива целия общообразователен курс по предмета в прогимназиалния и първия гимназиален етап.
Научно-образователното съдържание е събрано и подредено в таблици с ясна структура и със систематизирана историческа информация, която нагледно отразява синхронността на събитията, следвайки техния тематичен и хронологичен ред. По достъпен начин са представени политиката, културата и обществата от Античността до Модерната епоха.
Учениците ще могат бързо и лесно да откриват търсената от тях информация, която обобщава и надгражда знанията им от часовете по история и цивилизации.

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по история и цивилизации, профилирана подготовка” и покрива учебното съдържание за 11. и 12. клас.
Съдържа 5 примерни теста за Държавния зрелостен изпит по история и цивилизации, профилирана подготовка, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието и науката (МОН) „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по история и цивилизации (профилирана подготовка) за учебната 2021/ 2022 г.”, а именно:
15 задачи с избираем отговор;
10 задачи с кратък и с разширен свободен отговор;
1 задача за създаване на свързан писмен текст върху разнообразни исторически източници или отговор на въпрос по исторически проблем по избор на зрелостниците.
Предложените формулировки на отговорите на въпросите с кратък и с разширен свободен отговор са примерни, с цел да насочат към същността на отговора, но не бива да се очаква да бъдат буквално възпроизведени от зрелостниците.
Същевременно, по преценка на учителя, тестовете може да се използват и за упражнения в клас, за текущ контрол или за самоподготовка.

 

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Помагалото е създадено по Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит от 2008 г. То съдържа 16 теста, подходящи за упражнение и самоконтрол на зрелостниците, които полагат ДЗИ по общообразователна подготовка. Тестовете включват три типа задачи: с избираем отговор, със свободен отговор, за създаване на писмен текст върху исторически източници и отговор на исторически въпрос.
Осем от тестовете обхващат учебното съдържание по българска история за 10. клас, два теста са върху съвременна световна история (9. клас), другите варианти са смесени.
Подредбата и броят на задачите не възпроизвеждат новия формат на изпита от 2022 г., но са полезни за системна подготовка на зрелостниците. С помощта на отговорите те могат да проверят нивото на своите знания и да отстранят пропуските си.

 

100% УСПЕХ. МАТУРА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сборникът е подходящ за упражнение на зрелостниците, които полагат ДЗИ по общообразователна подготовка. Той съдържа пет теста, разработени по Учебно-изпитната програма от 2008 г. В тях присъстват задачи с избираем отговор, задачи с кратък и разширен свободен отговор, задачи за създаване на писмен текст върху исторически източници или отговор на въпрос по исторически проблем.
Помагалото не е съставено по новия формат на ДЗИ от 2022 г., но има важни предимства: указания за решаване на всеки тип задачи, които ориентират учениците в разчитането на условията им; анотирани отговори на задачите; пет развити отговора на исторически въпрос, които задават модел за този вид писмена работа.

НАГОРЕ

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ЗАДАЧИ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото осигурява солидна подготовка на всички зрелостници, които ще се явяват на Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по география и икономика. То съдържа 530 задачи от онези теми на шестте модула по профилирана подготовка, които са част от новата Учебно-изпитната програма за ДЗИ по география и икономика на Министерството на образованието и науката (МОН). В първата част на помагалото са разработени разнообразни задачи: с избираем отговор, с кратък и разширен свободен отговор, за изработване на картосхема, за отговор на проблемен въпрос, както и географски казуси. Във втората част на помагалото са дадени верните отговори и примерни разработки на отговор на научен въпрос и географски казус. Задачите в изданието са подредени по модули, което улеснява използването му за упражнение по време на обучението в 11. и 12. клас, както и за самоподготовка за ДЗИ.

НАГОРЕ

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ. ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ,
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото е предназначено за подготовка на учениците, избрали да се явят на държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование, профилирана подготовка.
То e подходящ ресурс за работа в клас и при самоподготовка. Съдържанието включва
• задачи по материала от четирите задължителни модула за профилирана подготовка
• два разработени теста по зададения от МОН в учебно-изпитната програма формат за ДЗИ (за учебната 2021/2022 г.)

Помагалото цели да упражни разнообразни типове задачи и да затвърди знанията и уменията върху оценяваните компетентности. Тестовите въпроси са с различна степен на трудност. Те проверяват усвоения учебен материал и стимулират задълбоченото му разбиране.

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ. ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ,
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото е преработено и разширено. Съдържа:
допълнителни задачи за упражнение върху материала от четирите задължителни модула за профилирана подготовка;
три примерни теста по зададения от МОН в учебно-изпитната програма формат за ДЗИ с примерни листове за отговори и скàла за оценяване.

То осигурява отлична подготовка на учениците, избрали да се явят на държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование, профилирана подготовка. Подходящо е за работа в клас и при самоподготовка.
Зрелостниците ще имат възможност да проверят и затвърдят знанията и уменията си чрез разнообразни типове задачи. Тестовите въпроси са с различна степен на трудност и стимулират задълбоченото разбиране на учебния материал.

НАГОРЕ

 

ХИМИЯ И ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА

ВСИЧКО ЗА КАНДИДАТ-СТУДЕНТИТЕ ПО ХИМИЯ С РЕШЕНИ ЗАДАЧИ ЗА СПЕЦИАЛНОСТИТЕ МЕДИЦИНА, СТОМАТОЛОГИЯ, ФАРМАЦИЯ

С помагалото кандидат-студентите:
• усвояват темите от програмите по химия за конкурсните изпити във висшите медицинските училища и в университетите в страната;
• прилагат с лекота законите, зависимостите и величините и систематизират свойствата на веществата при решаването на задачите по химия на конкурсния изпит;
• затвърждават и надграждат знанията, уменията и компетентностите си, необходими за изпитите по химия;
• се представят отлично на кандидат-студентските изпити по химия.
Помагалото съдържа и 138 решени задачи по обща и неорганична химия и 56 решени задачи по органична химия.

 

НАГОРЕ

 
Споделете с приятели


Открий ни в: