Помагала за матура


ВАЖНО:
Всички издания ще намерите в търговските обекти и информационните центрове на „Просвета”
(виж тук: http://prosveta.bg/kade-moje-da-kupite-uchebnici), където ще получите АТРАКТИВНИ ОТСТЪПКИ за колективни поръчки от 15 и над 15 бройки.

Търсете също в търговската мрежа и в електронната ни книжарницана адрес www.e-uchebnik.bg. 


 


Български език и литература | Английски език | Математика | Информационни технологии
История и цивилизации | География и икономика | Биология и здравно образование


 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА

ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПО ФОРМАТА ОТ 2022 г. 11. – 12. КЛАС. I СВИТЪК

Сборникът, включващ три свитъка, отразява промените, които Министерството на образованието и науката (МОН) въведе в теста за Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) от 2022 г. във връзка с новите учебни програми по български език и литература.
Ползвайки помагалото, зрелостниците ще бъдат отлично подготвени за матурата. Гаранция за това са предложените в него:
• задачи, съобразени с изпитната програма и съответстващи на публикувания от МОН модел;
• решения на задачите с избираем отговор;
• подробни решения на задачите със свободен отговор;
• подробни планове и цялостни примерни разработки на литературноинтерпретативни съчинения и есета, които имат обучаващ характер.
Предимство на тестовете в сборника е и това, че дават представа на учениците за структурно-композиционните особености на реалния изпитен тест, който им предстои да решават на матурата.

 

ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 3 МОДУЛА – КАТО НА ИЗПИТА. II СВИТЪК

Този сборник разкрива на зрелостниците какво точно да очакват на изпита. Въпросите в тестовете са разпределени в три модула според промените, които Министерството на образованието и науката (МОН) въведе за Държавния зрелостен изпит от 2022 г. Структурното им оформление се доближава максимално до това на реалните изпитни материали.

С помагалото зрелостниците ще се чувстват уверени и ще постигнат отлични резултати на матурата, защото:
• тестовете съдържат новия тип задачи, разпределени в 3 модула като на изпита;
• дава верните отговори на задачите и точките за оценяване на постигнатите резултати;
• има подробни планове за аргументативни текстове – литературноинтерпретативни съчинения и есета.

 

ТЕСТОВЕ ЗА МАТУРАТА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА В 3 МОДУЛА – КАТО НА ИЗПИТА. III СВИТЪК

Този сборник разкрива на зрелостниците какво точно да очакват на изпита. Въпросите в тестовете са разпределени в три модула според промените, които Министерството на образованието и науката (МОН) въведе за Държавния зрелостен изпит от 2022 г. Структурното им оформление се доближава максимално до това на реалните изпитни материали.

С помагалото зрелостниците ще се чувстват уверени и ще постигнат отлични резултати на матурата, защото:
• тестовете съдържат новия тип задачи, разпределени в 3 модула като на изпита;
• дава верните отговори на задачите и точките за оценяване на постигнатите резултати;
• има подробни планове за аргументативни текстове – литературноинтерпретативни съчинения и есета.

 

МАТУРАТА ПО ЛИТЕРАТУРА В ТАБЛИЦИ

Помагалото „Матурата по литература в таблици. 11. – 12. клас” е част от поредицата на издателство „Просвета” за подготовка за Държавния зрелостен изпит по български език и литература, съгласно най-новите изисквания на МОН от 2022 г. В него ще откриете подредено и ясно изложение на цялата информация, която е необходима за подготовката по литературните произведения от учебно-изпитната програма:

• смислова интерпретация на всички 9 теми от програмата;
• представяне на биографични акценти и основни посоки в творчеството на включените 21 автори;
• таблично изложение на елементите и смисловите измерения на 27-те творби от програмата;
• съпоставителен анализ на всяка творба с още две произведения – общо 81 литературни творби;
• сравнение по ясни критерии между произведенията от всяка тематична група.

Таблиците могат да се използват успешно в процеса на изучаване на всяко литературно произведение, за бърз и ефективен преговор на тематичен дял или по-голям обем от материала, както и при писане на интерпретативно съчинение или есе.

 

КАК СЕ ПИШЕ ЕСЕ ЗА ОТЛИЧЕН

Как се пише есе? Много лесно!
Как се пише есе? Това се пита всеки дванадесетокласник, на когото предстои матура или изпит за чуждестранен университет. Изглежда трудно, но може да е много лесно, особено ако ползвате помагалото Как се пише есе за отличен на издателство „Просвета”. То ще ви даде ясни отговори на въпросите:

• Какво се очаква да напиша?
• Как да формулирам тезата?
• Как да планирам текста?
• Как да започна есето си?
• Как да се аргументирам?
• Как да ми стигне времето?

Ще ви разкрие и някои тънкости при писането на есе за информиране или убеждаване, есе върху цитат, сентенция или откъс от художествена творба или есе за личност, събитие или процес.
Помагалото е част от поредица, която съдържа още Тестове за матурата по български език и литература по формата на изпита от 2022 г., помагало за бърз преговор Матурата по литература в таблици и Христоматия с всички произведения за матурата, изучавани в 11. и 12. клас.

 

ХРИСТОМАТИЯ ПО ЛИТЕРАТУРА ЗА 11. – 12. КЛАС

Христоматията по литература за 11. и 12. клас е вашата малка и голяма библиотека. Малка, защото е само една книга. И голяма – защото в нея са събрани някои от най-представителните творби на българската литература от Освобождението до края на 20. век.
Дори да не сте ги чели досега, кратките резюмета на съдържанието ще ви ги припомнят бързо и лесно.
А още по-кратките бележки за авторите и творческата история на произведенията са чудесен ориентир за мястото им в българската литературна класика.
Защото точно тези творби са включени в учебно-изпитните програми за матурата по български език и литература.
А в приложението ще намерите подробно упътване как се пише есе и как интерпретативно съчинение върху една или няколко литературни творби.
Приятно четене!

 

БЪЛГАРСКИЯТ ЕЗИК В ПРАВИЛА И ЗАДАЧИ

Помагалото за гимназисти и зрелостници предлага:
• Ясно, кратко и същевременно изчерпателно изложение на основните правописни, пунктуационни и граматични правила.
• Изключително разнообразни упражнения и тестови задачи, които ще бъдат от полза за гимназистите и особено за зрелостниците, на които предстои полагане на държавен зрелостен изпит по български език и литература.
• Интересни, съвременни текстове, които провокират любознателността на читателя и развиват уменията му за разбиране на текста и работа с него (план, резюме и анализ на текст).
• Отговори на упражненията и тестовите задачи.

НАГОРЕ

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК, CEF B2. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език на ниво B2”.
Успешното представяне на зрелостниците изисква владеене на уменията слушане с разбиране, четене с разбиране и писане. Сборникът дава възможност за подготовка и в трите направления. За постигането на тази цел то е организирано в две части:
Първата част включва упражнения за подготовка за трите типа направления, а именно: 10 текста за слушане с разбиране (с аудиофайлове за изтегляне), 10 текста за четене с разбиране и 10 разработени писмени текста с коментари и оценки към тях, както и съвети за развиване на умението за писане на чуждия език.
Втората част съдържа 2 примерни теста, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по английски език по нива в съответствие с общата европейска езикова рамка за учебната 2021/2022 г.”.

Всеки тест включва 45 задачи, както следва:
• 36 задачи с избираем отговор (за избор между отговори A, B, C и D или „вярно” и „грешно”);
• 7 задачи със свободен отговор (кратък отговор в свободен текст);
• 2 задачи за създаване на текст (писане на официално писмо по зададена ситуация и на аргументативен текст за изразяване на мнение).
В тази част ще намерите и подробни обяснения за избора на верния отговор за всяка задача за слушане и четене с разбиране.
Помагалото е ценен помощник в подготовката за ДЗИ в час или за самостоятелна работа.
Важно! Аудиофайловете към задачите за слушане може да изтеглите безплатно ОТТУК.

 

АНГЛИЙСКИ ЕЗИК. УПРАЖНЕНИЯ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ОБЩООБРАЗОВАТЕЛНА И ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА, НИВО В1

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по английски език на ниво B1“.
Успешното представяне на зрелостниците изисква владеене на уменията слушане с разбиране, четене с разбиране и писане. Сборникът дава възможност за подготовка и в трите направления. За постигането на тази цел то е организирано в две части:

Първата част включва упражнения за подготовка за трите типа направления, а именно: 6 текста за слушане с разбиране (с аудиофайлове за изтегляне), 6 текста за четене с разбиране и разработени писмени текстове с коментари и оценки към тях, както и съвети за развиване на умението за писане на чуждия език.
Втората част съдържа 2 примерни теста, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по английски език по нива в съответствие с общата европейска езикова рамка за учебната 2021/2022 г.“.

Всеки тест включва 37 задачи, както следва:
• 30 задачи с избираем отговор (за избор между отговори A, B и C или „вярно” и „грешно”);
• 5 задачи със свободен отговор (кратък отговор в свободен текст);
• 2 задачи за създаване на текст (писане на лично писмо или имейл по зададена ситуация и на описателен или повествователен текст).
В тази част ще намерите и подробни обяснения за избора на верния отговор за всяка задача за слушане и четене с разбиране.
Помагалото е ценен помощник в подготовката за ДЗИ в час или за самостоятелна работа.

НАГОРЕ

 

МАТЕМАТИКА

МАТЕМАТИКА. ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

През учебната 2021/2022 година ще се проведе първият Държавен зрелостен изпит по математика, профилирана подготовка. Помагалото дава възможност за отлична подготовка на зрелостниците и успешното им представяне на ДЗИ по математика, профилирана подготовка. То е организирано в две части:
Първата част на помагалото включва задачи за подготовка за ДЗИ, които са разпределени по теми от учебно-изпитната програма, по модули 1, 2, 3 и 4. Към тези задачи има отговори, упътвания, решения и припомняне на някои основни положения от теорията. Целта е да се направи кратък преговор на основните видове задачи, които са изучавани последователно в четирите модула и са включени в учебно-изпитната програма за ДЗИ.
Втората част на помагалото съдържа 26 примерни теми за ДЗИ по математика, профилирана подготовка, изградени по учебно-изпитната програма на МОН за учебната 2020/2021 година.
Темите са изработени по форма̀та на ДЗИ по математика, профилирана подготовка, фиксиран в учебно-изпитната програма. Всяка тема се състои от 15 задачис избираем отговор и 3 задачи с разширен, свободен отговор. В края на помагалото са дадени верните отговори и примерни упътвания и решения на последните три задачи от тестовете.

НАГОРЕ

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ. ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото с примерни теми за Държавния зрелостен изпит (ДЗИ) по информационни технологии, профилирана подготовка, дава възможност за отлична подготовка и успешно представяне на зрелостниците. Разработката му е съобразена с учебно-изпитната програма на МОН и спецификата на ДЗИ за учениците, които във втория гимназиален етап са изучавали учебния предмет информационни технологии за придобиване на профилирана
подготовка.
Помагалото съдържа 12 примерни теми. Всяка тема се състои от 15 задачи с избираем отговор, 10 задачи с кратък свободен отговор и 3 практически задачи, чието решаване изисква представяне на резултата в подходящ вид. Необходимите за изпълнението на практическите задачи ресурсни файлове са налични на електронен адрес: www.prosveta.bg/infoteh. В края на помагалото са дадени верните отговори на задачите с избираем и кратък свободен отговор, упътвания, указания и примерни изгледи на решенията на практическите задачи.
Работата с помагалото ще даде увереност на зрелостниците в собствените им знания и умения и ще им помогне да се справят успешно с предстоящото им предизвикателство.

НАГОРЕ

 

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ

ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ. ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ – ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото е в съответствие с изискванията на „Учебно-изпитната програма за Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по история и цивилизации, профилирана подготовка” и покрива учебното съдържание за 11. и 12. клас.
Съдържа 5 примерни теста за Държавния зрелостен изпит по история и цивилизации, профилирана подготовка, съставени на основата на публикуваните от Министерството на образованието и науката (МОН) „Общи параметри и примерни задачи за ДЗИ по история и цивилизации (профилирана подготовка) за учебната 2021/ 2022 г.”, а именно:
15 задачи с избираем отговор;
10 задачи с кратък и с разширен свободен отговор;
1 задача за създаване на свързан писмен текст върху разнообразни исторически източници или отговор на въпрос по исторически проблем по избор на зрелостниците.
Предложените формулировки на отговорите на въпросите с кратък и с разширен свободен отговор са примерни, с цел да насочат към същността на отговора, но не бива да се очаква да бъдат буквално възпроизведени от зрелостниците.
Същевременно, по преценка на учителя, тестовете може да се използват и за упражнения в клас, за текущ контрол или за самоподготовка.

 

МАТУРА ЗА ОТЛИЧЕН. ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ. ТРЕНИРОВЪЧНИ И ИЗПИТНИ ВАРИАНТИ

Помагалото съдържа 16 теста, подходящи за упражнение и самоконтрол на зрелостниците, които ще полагат Държавен зрелостен изпит (ДЗИ) по новата учебно-изпитна програма за общообразователна подготовка след 10. клас.
Всички задачи отговарят на новия изпитен формат. Това са:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък и разширен свободен отговор;
• задачи за създаване на писмен текст върху исторически източници или отговор на въпрос по исторически проблем.
Осем от тестовете обхващат учебното съдържание по българска история за 10. клас, разпределено по хронологични периоди. Два теста са върху съвременната световна история, а останалите варианти са смесени.
Задачите проверяват конкретни знания и компетентности, но не следва да се възприемат като типови, които задължително ще се включват във всеки тестов вариант за ДЗИ, тъй като програмата предполага вариативност във формулировките.
Помагалото е изключително полезно за системна и последователна подготовка на зрелостниците. С помощта на публикуваните отговори те могат да проверяват знанията си за всеки отделен период и своевременно да отстранят пропуските си.

 

100% УСПЕХ. МАТУРА ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИЯ

Сборникът е подходящ за самоподготовката на зрелостниците по история и цивилизации след 10. клас. Той съдържа пет тестови варианта, в които в различно съотношение са представени типовете задачи от новата учебно-изпитна програма за ДЗИ по общообразователна подготовка:
• задачи с избираем отговор;
• задачи с кратък и разширен свободен отговор;
• задачи за създаване на писмен текст върху исторически източници или отговор на въпрос по исторически проблем.
Изданието има важни предимства. Указанията за решаване на всеки тип задачи помагат на учениците да се ориентират във възможни трудности при разчитане на формулировката им. С помощта на анотираните отговори те могат да преговарят и осмислят учебния материал, бързо да откриват и отстраняват пропуските си.
Особено полезни са петте развити отговора на исторически въпроси. Като задават модел за този вид писмена работа, те помагат на зрелостниците да я овладеят.

НАГОРЕ

 

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА

ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА, ЗАДАЧИ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ, ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото ще е в помощ на всички зрелостници, които през учебната 2021/2022 г. ще се явяват на ДЗИ по география и икономика – профилирана подготовка. Изданието включва задачи от онези теми на шестте модула по профилирана подготовка, които са част от учебно-изпитната програма за ДЗИ на МОН. В първата част на помагалото са разработени разнообразни задачи: с избираем отговор, с кратък и разширен свободен отговор, за изработване на картосхема, за отговор на проблемен въпрос, както и географски казуси. Във втората част на помагалото са дадени верните отговори и примерни разработки на отговор на научен въпрос и географски казус. Задачите в изданието са подредени по модули, което улеснява използването му за упражнение по време на обучението в 11. и 12. клас, както и за самоподготовка за ДЗИ.

НАГОРЕ

 

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ

БИОЛОГИЯ И ЗДРАВНО ОБРАЗОВАНИЕ. ЗАДАЧИ И ТЕСТОВЕ ЗА ДЪРЖАВЕН ЗРЕЛОСТЕН ИЗПИТ,
ПРОФИЛИРАНА ПОДГОТОВКА

Помагалото е предназначено за подготовка на учениците, избрали да се явят на държавен зрелостен изпит по биология и здравно образование, профилирана подготовка.
То e подходящ ресурс за работа в клас и при самоподготовка. Съдържанието включва
• задачи по материала от четирите задължителни модула за профилирана подготовка
• два разработени теста по зададения от МОН в учебно-изпитната програма формат за ДЗИ (за учебната 2021/2022 г.)

Помагалото цели да упражни разнообразни типове задачи и да затвърди знанията и уменията върху оценяваните компетентности. Тестовите въпроси са с различна степен на трудност. Те проверяват усвоения учебен материал и стимулират задълбоченото му разбиране.

 

НАГОРЕ

 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: