Ресурсни файлове по информационни технологии


И ИНФОРМАТИКА

 

ИНФОРМАЦИОННИ ТЕХНОЛОГИИ


Ресурсни файлове към учебника по информационни технологии за 5. клас
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов)

Ресурсни файлове към учебника по информационни технологии за 5. клас
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова)

Ресурсни файлове към учебника по информационни технологии за 6. клас
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов)

Ресурсни файлове към учебника по информационни технологии за 6. клас
(Ангел Ангелов, Даниела Дурева, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

Ресурсни файлове към учебника по информационни технологии за 7. клас
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Олег Константинов, Светла Бойчева)

Ресурсни файлове към учебника по информационни технологии за 7. клас
(Ангел Ангелов, Даниела Тупарова, Георги Тупаров, Катерина Марчева, Катя Стоянова, Маргарита Спирова)

Ресурсни файлове към учебника по информационни технологии за 8. клас
(Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Дафинка Митева, Филип Петров, Николина Николова)

Ресурсни файлове към учебника по информационни технологии за 9. клас
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Дафинка Митева, Красен Стефанов)

Ресурсни файлове към учебника по информационни технологии за 10. клас
(Николина Николова, Елиза Стефанова, Мирослава Николова, Диана Петрова, Красен Стефанов)

Ресурсни файлове към „Текуща подготовка по информационни технологии за външно оценяване в 10. клас
(Елиза Стефанова, Николина Николова, Красен Стефанов, Дафинка Митева, Диана Петрова, Мирослава Николова)

Ресурсни файлове към учебника по Информационни технологии за 11. клас.
Профилирана подготовка. Модул 1. Обработка и анализ на данни

(Ангел Ангелов, Георги Тупаров, Даниела Тупарова, Катерина Марчева, Росица Георгиева)

Ресурсни файлове към учебника по Информационни технологии за 11. клас.
Профилирана подготовка. Модул 2. Мултимедия

(Олег Константинов, Теменужка Малчева, Мирослава Николова, Николина Николова, Елиза Стефанова)

Ресурсни файлове към „Информационни технологии. Тестове за държавен зрелостен изпит, профилирана подготовка”
(Снежана Тодорова, Теодора Узунова, Диляна Ангелова)

ИНФОРМАТИКА


Ресурсни файлове към учебника по информатика за 8. клас
(Светла Бойчева, Николина Николова, Елиза Стефанова, Антон Денев)

 

 

 

Споделете с приятели


Открий ни в: