Новини


15Мар2023

Ще има четвърто класиране за гимназиите: документи ще се подават на 7-и и 8 август

Четвърто класиране за прием в езиковите и математическите гимназии ще има още тази година. Министерството на образованието и науката публикува днес проект за промени в графика за изпитите и дейностите по приемане на ученици в профилираните гимназии след 7. клас. 

Документи за четвъртото класиране ще се подават на 7 и 8 август. Резултатите от него ще излизат до 10 август, а записването ще е от 11-и до 14 август.

Четвъртото класиране бе включено чрез промени в Наредбата за организацията на дейността на училищното образование, но нямаше дати за него.

Останалите срокове и датите на изпитите остават без промяна. Първото класиране излиза до 12 юли 2023 г., второто - до 19 юли 2023 г., третото - до 31 юли 2023 г.

Въвеждането на четвърто класиране бе анонсирано от МОН с аргумента, че то "максимално ще намали броя на неприетите и незаписани след трети етап ученици и ще създаде условия за по-малко закрити паралелки. По този начин ще се облекчи и административната тежест в училищата, регионалните управления на образованието и МОН".

По изключение началниците на регионалните управления на образованието ще има право да не закриват след четвърто класиране паралелки, в които записаните ученици са под изискуемия минимум.

Също по изключение държавният прием може да продължи до 11 септември, ако има ученици, които не са приети. Този етап се организира от приемащите училища. В тези случаи, за да се избегне безпринципно приемане и преместване на ученици от едно училище в друго, се конкретизира да бъдат класирани според бала на кандидатстващите по низходящ ред. По този начин се запазва принципът на състезателност, въз основа на който се извършва класирането във всички етапи от приема.

В досегашните етапи на класиране ученик, записан в училище в една област след първи или втори етап на класиране, не се визуализира в информационната система като „записан“ в друга област. По този начин един ученик можеше да блокира няколко свободни места в няколко области и в същото време да е записан в училище в различна област. С промените този проблем се преодолява, като до трето и в четвърто класиране се допускат само ученици, които не са записани в нито едно училище в страната, както и ученици, които не са кандидатствали до момента. Информационната система вече няма да позволява подаването на заявления за кандидатстване, ако ученикът е със статус „записан“ в училище в страната на място от държавния план-прием.

Учениците, които не могат да се явят на националното външно оценяване, защото са в болница или поради карантина, ще могат да използват резултатите си от областен или национален кръг на олимпиадите по български език и литература и/или математика от календара на МОН, проведени в годината на кандидатстване. За балообразуването ще се използва по-високият резултат от областния или националния кръг на олимпиадата по съответния учебен предмет, изразен в точки като процент от максималния брой точки. В тези случаи родителите ще подават заявление до началника на РУО с приложени документи, които удостоверяват престоя в болница или карантината.

Срокът за подаване на заявлението е преди началната дата, определена в графика на дейностите за подаване на документи за участие в приема. Допълнението ще даде възможност на ученици, постигнали високи резултати в обучението по български език или...

 

Виж цялата новина тук: OFF News

Автор: Александра Маркарян

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: