РЪКА ЗА РЪКА | ПРОСВЕТА АЗБУКИ


6 – 7 години | ▼ 5 – 6 години | ▼ 4 – 5 години | ▼ 3 – 4 години

 
Четвърта възрастова група (6 – 7 години)
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 6 – 7 Г. (печатен)

(Ирина Колева, Станка Вълкова, Гинка Златанова, Ксения Семизорова, Мария Стоилова,
Надежда Ралчева)

Познавателната книжка помага на детето да си създаде елементарни представи за езика и неговата структура. Развива и графичната му компетентност. Съдържа чудесни илюстрации към стихотворения, разкази и приказки. Детето ще придобие представи за тях, ще ги възприема и пресъздава, като използва разнообразни изразни средства.
 


ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Ирина Колева, Станка Вълкова, Гинка Златанова, Ксения Семизорова, Мария Стоилова,
Надежда Ралчева)

АУДИОФАЙЛ

Електронният вариант добавя към печатната книжка аудиозаписи на приказки и стихотворения, придружени от прекрасни илюстрации. Децата бързо се учат да разпознават звукове, букви и знаци чрез десетки забавни упражнения. Включени са и интерактивни тестове, галерии от снимки, презентации и игри.

 

ИСКАМ ДА СМЯТАМ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Юлияна Гарчева)

Познавателната книжка е структурирана по теми според петте образователни ядра. В нея децата разкриват елементарни закономерности при определяне на математическите отношения и самостоятелно търсят и обосновават вариантите за решаване на задачите.
 


ИСКАМ ДА СМЯТАМ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Юлияна Гарчева)

УПРАЖНЕНИЕ

С увлекателни интерактивни задачи децата сравняват количества, попълват числови и алгоритмични редици. Включени са и упражнения за ориентиране във времето и пространството, за дните от седмицата и месеците в годината. По забавен начин се правят и много връзки с други образователни направления.

 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров)

Познавателната книжка съдържа илюстрации и снимки на лица и обекти и процеси. Децата се учат:
• на доверие и сигурност в социалната и предметната среда чрез формите на общуване и самоутвърждаване;
• да откриват признаци, обекти и явления и да осъзнават измененията в тях.
Учителят прилага индивидуален подход според възможностите на децата.
 


ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Весела Гюрова, София Каракехайова, Димитър Гюров)

ВИДЕОФИЛМ

Много забавни практически опити, като „Воден асансьор”, „Магнитна лъжица”, „Силният лист” и др., са представени под формата на интерактивни игри. С помощта на галерии от снимки и упражнения децата се запознават с правила за безопасност, с животни, растения и природни явления, сезоните, с професии и с правата на детето.

 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 6 – 7 Г. (печатен)

(Георги Иванов)

„На работа, ръчички!” е позната и любима книжка на децата. Предложени са достъпни образци за изделия и модели, осигурени с цветни приложения от хартия и картон. Те са предназначени за игра, лично ползване, украса.
 


НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Георги Иванов)

ГАЛЕРИЯ

Богати галерии от снимки и графични изображения дават допълнителни идеи и възможности за обсъждане на темите и изделията от печатната познавателна книжка.
Видеофилми показват нагледно изработването на част от изделията.

 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 6 – 7 Г. (печатен)

(Румен Генков, Константин Жеков)

С познавателната книжка „Хайде да рисуваме!” детето развива изобразителните си способности, художествено-естетическата и визуално-комуникативната си култура. Съдържанието е структурирано по теми и отразява единството и взаимодействието на художественото възприемане, художественото пресъздаване и изобразителното творчество.
Предлага идеи и варианти за използване на:
• тренировъчно-диагностични упражнения;
• модулни елементи за творческо решаване на изобразителните задачи.
 


ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Румен Генков, Константин Жеков)

АНИМАЦИЯ

За децата е истинско удоволствие да подреждат интерактивните пъзели и да оцветяват скритите картинки с помощта на компютъра. Електронният вариант предоставя и богати галерии от снимки и детски рисунки с допълнителни идеи за работа, както и забавни упражнения за оцветяване, разпознаване и съпоставяне на цветове и др.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.


МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МУЗИКА
ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО
(Eлка Андреева, Антония Бошнакова)

АУДИОФАЙЛ

Електронната познавателна книжка по музика за 6 ‒ 7-годишните деца съдържа:
• звукозаписи на произведения за възприемане и изпълнение;
• жанрово разнообразен и близък до света на детето музикален материал;
• образци от вокална и инструментална народна и авторска музика.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 6 – 7 Г.
(Ирина Колева, Станка Вълкова, Гинка Златанова, Ксения Семизорова, Мария Стоилова,
Надежда Ралчева, Юлияна Гарчева, Весела Гюрова, Димитър Гюров, София Каракехайова, Константин Жеков, Румен Генков, Елка Андреева, Антония Бошнакова, Георги Иванов,
Магдалена Глушкова, Радослав Пенев)
 


 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▼ 5 – 6 години | ▼ 4 – 5 години | ▼ 3 – 4 години

 
Трета възрастова група (5 – 6 години) 
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 5 – 6 Г.
 (печатен)

(Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова)

В познавателната книжка са подбрани произведения от различни жанрове. Темите са свързани с природния календар и с традиционните празници в живота на децата. Те възприемат литературни произведения и ги пресъздават. Книжката:
• включва разнообразни творчески задачи и игри с правила;
• предоставя възможности за взаимодействие с темите от останалите образователни направления;
• предлага работа по двойки или на групи.
 


ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО

(Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова)

АУДИОФАЙЛ

Електронният вариант добавя към печатната книжка аудиозаписи на приказки и стихотворения. Чрез интерактивни упражнения и галерии от снимки децата развиват въображението си, свързват празници с конкретни дейности по подготовката за тях, участват в забавни игри.

 

ИСКАМ ДА СМЯТАМ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

Съдържанието е структурирано в образователните ядра: „Количествени отношения”, „Пространствени отношения”, „Времеви отношения”, „Измерване”, „Равнинни фигури”. Познавателната книжка предлага:
• разнообразни дейности и различни по вид и сложност задачи съобразно възрастовите особености на детето;
• идеи и варианти за интеграция с другите образователни направления.
 


ИСКАМ ДА СМЯТАМ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО

(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

УПРАЖНЕНИЕ

Електронният вариант съдържа много забавни интерактивни упражнения, чрез които децата се учат да групират предмети по количество, сравняват обекти по височина и дължина. Включени са и увлекателни игри със зарчета, с домино и др.

 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова)

Познавателната книжка ще разшири представите на детето за природната среда и ще му разкрие нейното многообразие. В поредица от илюстрации се представят възможни ситуации при буря и наводнение, пожар, поледица и др. Детето се запознава с опасностите, които го заобикалят, и как правилно да реагира, ако попадне в тях.
 


ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО

(Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Стоянова, Лора Спиридонова)

ВИДЕОФИЛМ

Много и разнообразни електронни ресурси дават допълнителни идеи и възможности за работа. Забавни практически опити за усещания и за физически явления, задачи за количествени сравнения, за опознаване на природата, за самоутвърждаване и общуване с околните и др. са представени под формата на интерактивни игри.

 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 5 – 6 Г. (печатен)

(Георги Иванов)

Работата с познавателната книжка формира у детето позитивно отношение към конструктивно-техническата дейност. Предложени са разнообразни изделия и модели за украса, подаръци, играчки. Някои от тях са предназначени за продължаващо обучение в другите образователни направления. Подходяща за самостоятелна и екипна работа.
 


НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО

(Георги Иванов)

ВИДЕОФИЛМ

Богати галерии от снимки и графични изображения дават допълнителни идеи и възможности за обсъждане на темите и изделията от печатната познавателна книжка.

 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 5 – 6 Г. (печатен)

(Румен Генков, Огнян Занков)

„Хайде да рисуваме!” дава възможност на детето творчески да овладява умения и отношения, свързани с изобразителното творчество и култура. Съдържанието е структурирано по теми, а предвидените в тях изобразително-практически задачи са съобразени с възрастта на детето. Предложени са идеи за разнообразни обучаващи ситуации, за индивидуална и групова работа, за насърчаване на творческата свобода и инициатива на детето.

 


ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО

(Румен Генков, Огнян Занков)

Електронните ресурси дават допълнителни идеи и възможности за работа. Електронният вариант съдържа аудиозаписи на песни и стихотворения и видеа по темите. Отделните илюстрации от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.


МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МУЗИКА
ЗА 5 – 6 Г.(електронен) – ДЕМО

(Елка Андреева, Антония Бошнакова)

ВИДЕОФИЛМ

Съдържанието на електронната книжка е структурирано по теми, съобразени с възрастта на децата. Включени са:
• звукозаписи на произведения за възприемане и за изпълнение;
• образци от вокална и инструментална народна и авторска музика;
• варианти за допълване и променяне на репертоара според възможностите на децата, техния музикално-интонационен опит и регионалните обичаи и традиции.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 5 – 6 Г.
(Ирина Колева, Мария Ено, Ксения Семизорова, Виолета Ванева, Тодорка Велинова,
Весела Гюрова, Димитър Гюров, Мария Стоилова, Магдалена Гюрова-Стоянова,
Лора Спиридонова, Огнян Занков, Румен Генков, Елка Андреева, Антония Бошнакова,
Георги Иванов, Магдалена Глушкова, Радослав Пенев)
 


 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години | 4 – 5 години | ▼ 3 – 4 години

 
Втора възрастова група (4 – 5 години)
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 4 – 5 Г. (печатен)

(Ирина Колева, Мария Ено)

С тази познавателна книжка детето лесно ще:
• формира представи за езиковите единици;
• усвои умения за създаване на описателен текст;
• развива умения за говорене и слушане;
• играе роли на герои от литературни произведения.
Тя провокира детското въображение и предоставя възможности за индивидуална и групова работа.


 


ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО

(Ирина Колева, Мария Ено)

АНИМАЦИЯ

Електронният вариант добавя към печатната книжка аудиозаписи на приказки и стихотворения.
Чрез интерактивни упражнения и галерии от снимки децата развиват въображението си, свързват празници с конкретни дейности по подготовката за тях, участват в забавни игри.

 

КОЛКО И ЗАЩО? ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

„Колко и защо?” ще разкрие на детето някои основни математически закономерности. Предлага:
• идеи и варианти за поставяне на децата в разнообразни познавателни ситуации, за самостоятелно търсене и разкриване на елементарни закономерности;
• възможности за индивидуална и групова работа, за търсене и обосноваване на собствени варианти за решаване на задачите.
 


КОЛКО И ЗАЩО? ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО

(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

АУДИОФАЙЛ

Електронният вариант съдържа много забавни интерактивни упражнения, чрез които децата се учат да се ориентират в пространството, да броят, да сравняват обекти по големина. Включени са и увлекателни игри за равнинните фигури и форми.

 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

Богато илюстрираната книжка ще ориентира детето в различни ситуации и ще му помогне да формира социалноориентирано поведение. Чрез книжката детето:
• опознава социалната среда, партньора, собствената си личност;
• формира представи за растителния и животинския свят;
• работи индивидуално и в малки групи.
 


ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО

(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

АНИМАЦИЯ

Електронните ресурси дават допълнителни идеи и възможности за работа. Електронният вариант съдържа аудиозаписи на песни и стихотворения и видеа по темите. Отделните илюстрации от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 4 – 5 Г. (печатен)

(Георги Иванов)

Подбрани са разнообразни и полезни образци за достъпна конструктивно-техническа дейност. Основната част от тях са осигурени с 15 приложения от хартия и картон. Изработваните изделия са предназначени за работа и по други образователни направления, за игра, украса, празници и подаръци.
 


НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО

(Георги Иванов)

АНИМАЦИЯ

Богати галерии от снимки и графични изображения дават допълнителни идеи и възможности за обсъждане на темите и изделията от печатната познавателна книжка.

 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 4 – 5 Г. (печатен)

(Румен Генков, Огнян Занков)

Познавателната книжка помага на детето да опознава себе си и света, рисувайки. Усъвършенства уменията му да рисува, моделира и апликира, като използва различни пособия, материали и техники. Развива познавателните и изобразителните му способности.
 


ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО

(Румен Генков, Огнян Занков)

УПРАЖНЕНИЕ

Интерактивни пъзели, упражнения и игри не само забавляват децата, но и дават на учителя допълнителни идеи и варианти за работа. Електронният вариант на книжката съдържа и много богати галерии от снимки и детски рисунки, както и задачи за оцветяване, разпознаване и съпоставяне на цветове и др.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.

МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МУЗИКА
ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО
(Елка Андреева, Антония Бошнакова)

АУДИОФАЙЛ

Електронната познавателна книжка по музика приобщава детето към българския музикален фолклор, към класически и съвременни произведения на български и чуждестранни композитори. Съдържа:
• харесвани и лесни за запомняне детски песни;
• звукозаписи на произведения за възприемане и изпълнение;
• образци на вокална и инструментална народна и авторска музика.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 4 – 5 Г.
(Ирина Колева, Мария Ено, Виолета Ванева, Тодорка Велинова, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Огнян Занков, Румен Генков, Елка Андреева, Антония Бошнакова, Георги Иванов, Магдалена Глушкова, Радослав Пенев)

 


 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години | ▲ 4 – 5 години | 3 – 4 години

 
Първа възрастова група (3 – 4 години) 
 

ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА
ЗА 3 – 4 Г. (печатен)

(Ирина Колева, Мария Ено)

Познавателната книжка предлага:
• идеи и варианти за интерактивна работа;
• идеи за интегриране на задачи и дейности;
• плавен преход и единство между художествените произведения и темите по български език.
 


ВЪЛШЕБСТВА ОТ ДУМИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Ирина Колева, Мария Ено)

АНИМАЦИЯ

Електронният вариант добавя към печатната книжка аудиозаписи на 14 приказки и стихотворения, придружени от прекрасни илюстрации. Отделните изображения от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

КОЛКО И ЗАЩО? ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

Познавателната книжка предлага:
• идеи и варианти за търсене и разкриване на математически закономерности;
• възможности за интеграция с останалите образователни направления.
Детето развива положителна нагласа към решаване на математически задачи.
 


КОЛКО И ЗАЩО? ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МАТЕМАТИКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Виолета Ванева, Тодорка Велинова)

АНИМАЦИЯ

Електронният вариант съдържа увлекателни игри с карти. Включени са аудиозаписи на стихотворения по темите. Отделните илюстрации от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

Познавателната книжка предлага:
• прекрасни илюстрации по темите;
• малки картинни изображения;
• предметни модели, които може да се използват за онагледяване;
• идеи и варианти за интегриране с останалите образователни направления.
 


ЗДРАВЕЙТЕ, ПРИЯТЕЛИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ОКОЛЕН СВЯТ ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Весела Гюрова, Димитър Гюров)

УПРАЖНЕНИЕ

Електронният вариант съдържа аудиозаписи на песни и стихотворения и видеа по темите. Отделните илюстрации от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ
ЗА 3 – 4 Г. (печатен)

(Георги Иванов)

Съдържанието е структурирано по теми в методическа последователност. Книжката предлага:
• приложения от картон;
• интересни идеи и варианти за конструиране и моделиране;
• възможности за използване на разнообразни конструктивни, природни и подръчни материали.
 


НА РАБОТА, РЪЧИЧКИ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Георги Иванов)

АНИМАЦИЯ

Видеофилми показват нагледно изработването на част от изделията от книжката. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се прегъват, слепват или скрепяват елементите. Включени са аудиозаписи на стихотворения и песни по темите. Отделните илюстрации от печатния вариант може да се увеличават и разглеждат в едър план.

 

ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО
ЗА 3 – 4 Г. (печатен)

(Огнян Занков, Румен Генков)

„Хайде да рисуваме!” помага на детето:
• да възприема и пресъздава особеностите и конструкцията на прости обекти от заобикалящата го среда;
• да се запознае с различни пособия и изобразителни материали и да ги използва при рисуване, моделиране и апликиране.
 


ХАЙДЕ ДА РИСУВАМЕ! ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Огнян Занков, Румен Генков)

МЕМОРИ КАРТИ

Интерактивните игри и упражнения не само забавляват децата, но и дават на учителя допълнителни идеи и варианти за работа. Електронният вариант на книжката съдържа аудиозаписи на песни и стихотворения по темите, както и задачи за оцветяване.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.


МУЗИКАЛНА ПРИКАЗКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ПО МУЗИКА
ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО
(Елка Андреева, Антония Бошнакова)

ГАЛЕРИЯ   АУДИОФАЙЛ

Електронната познавателна книжка по музика за 3 – 4-годишните деца съдържа:
• звукозаписи на произведения за възприемане и изпълнение;
• образци на вокална и инструментална народна и авторска музика.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 3 – 4 ГОДИНИ
(Ирина Колева, Мария Ено, Виолета Ванева, Тодорка Велинова, Весела Гюрова, Димитър Гюров, Огнян Занков, Румен Генков, Антония Бошнакова, Елка Андреева, Георги Иванов, Магдалена Глушкова, Радослав Пенев)

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години | ▲ 4 – 5 години | ▲ 3 – 4 години 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: