Чуден свят | Просвета – София


6 – 7 години | ▼ 5 – 6 години | ▼ 4 – 5 години | ▼ 3 – 4 години | ▼ 2 – 3 години

 
Четвърта възрастова група (6 – 7 години)
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Бъдещите  първокласници  навлизат  по  естествен и непринуден начин в чудния свят на художественото слово. Познавателната книжка съдържа словотворчески задачи, чрез които децата развиват своите речеви умения. Едновременно с това предлага и система от познавателни задачи, които формират представи за различни езикови единици.
 


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

ПЪЗЕЛ

Електронната книжка добавя към печатната повече от 30 звукозаписа на стихотворения, разкази, приказки и гатанки. Записите са с високо качество. Интерактивните задачи и упражнения са свързани с разпознаване на букви и на герои от произведенията, оценяване на постъпки и др.

 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца осигурява работа по 2 педагогически ситуации седмично, а третата е практическа и използва материал от „Игри”. Тя съдържа:
• логически задачи за развиване на представите за числата от 1 до 10 и събиране и изваждане с тях;
• задачи за развиване на фината моторика чрез проследяване и оцветяване на цифрите на числата от 0 до 10 и основните геометрични фигури;
• задачи за моделиране и графично възпроизвеждане на геометрични фигури;
• задачи за развиване на представите за пространственото разположение и местоположението на предмети и обекти и тяхното графично представяне;
• задачи за дните от седмицата, месеците на годината, сезоните и часовника.
 


МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

УПРАЖНЕНИЕ

Интерактивните упражнения в електронната книжка ще разнообразят работата с печатната книжка. Децата ще се забавляват много с попълването на алгоритмични редици с предмети или с основните геометрични фигури, със задачите с числата от 1 до 10, за пространствено ориентиране и местоположение на различни предмети.

 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Познавателната книжка съдържа задачи и теми, свързани с:
• дейността на човека и грижите му за природната среда;
• училището, класната стая и учебните пособия;
• поведението и правилата на улицата или в детския клуб;
• професиите и тяхното значение за хората;
• различни празници, обичаи, традиции.
 


ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

АНИМАЦИЯ

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• звукозаписи на стихотворения;
• звукозаписи на песни, включително Химн на Република България;
• тематични галерии от снимки;
• интерактивни упражнения;
• видеофилми на природни и исторически забележителности, фолклорни празници.

 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)

(Любен Витанов)

Познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца осигурява работа по 2 педагогически ситуации седмично и предлага:
• над 60 интересни и забавни изделия за изработване в детската градина или у дома с помощта на родител;
• 44 приложения, осигуряващи дейностите;
• 6 приложения от книжката с игри.


АЛБУМ ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 6 – 7 Г.
(Любен Витанов)


КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Любен Витанов)

ВИДЕОФИЛМ

25 видеофилма показват нагледно изработването на изделията от книжката и албума към нея. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се изрязват, прегъват, слепват или скрепяват елементите. Електронната книжка добавя и много тематични галерии от снимки, които ще разнообразят заниманията по конструиране и технологии. 

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (печатен)
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

В познавателната книжка за 6 ‒ 7-годишните деца са разработени по 2 педагогически ситуации седмично, които дават най-общи познания за живописта, графиката, скулптурата и приложното изкуство. Децата:
• рисуват по впечатления от творби на изобразителното изкуство;
• планират последователността на действията си;
• използват различни материали и техники;
• работят самостоятелно и в група.
 


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО

(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

АНИМАЦИЯ

Видеофилми запознават малчуганите с различни материали и начините за работа с тях. Показани са и някои основни изобразителни техники. Галерии от картини представят отделни жанрове в изкуството. Интерактивните задачи и упражнения са свързани със съотнасяне на цветове към сезони, разпознаване на цветове, оцветяване и др.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.

МУЗИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 6 – 7 Г. (електронен) – ДЕМО
(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

ГАЛЕРИЯ   АУДИОФАЙЛ

Заредена с приключенския дух на детството, музиката в електронната книжка повежда бъдещите първокласници на пътешествие във времето и пространството.
По време на това пътуване децата:
• се подготвят за училище;
• се запознават с различни култури, музика и танци;
• възприемат фолклорни мелодии, изпълнени на специфични народни инструменти;
• се докосват до българските традиции.

Музикалното пътешествие има една цел ‒ отстояването на българската самобитност и самосъзнание. Пътят им е изпъстрен и с много забавления от приложението „Игри”.

 

ИГРИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. 6 – 7 Г.
(Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев)

Книжката съдържа портфолио на детето, чеклистове, игри и дидактични материали по всички образователни направления. Те са разположени върху картони, събрани в папка. Ако сгъне папката наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
• рисунки и апликации;
• графични упражнения;
• работни листове;
• допълнителни задачи;
• чеклистовете с резултатите от проследяване на постиженията (входяща и изходяща диагностика);
• анкети с родителите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 6 – 7 Г.

(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Невяна Докова, Александрина Колева)
 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | 5 – 6 години | ▼ 4 – 5 години | ▼ 3 – 4 години | ▼ 2 – 3 години 

 
Трета възрастова група (5 – 6 години) 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Образователното съдържание в познавателната книжка прави плавен преход към следващата възрастова група чрез игрови и логически задачи по български език и литература. Чрез тях децата:
• развиват и обогатяват устната си реч;
• усвояват значението на думите в разнообразни ситуации;
• научават се да слушат и да говорят активно.


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. 
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

АУДИОФАЙЛ

Електронната книжка добавя към печатната над 40 звукозаписа на стихотворения, разкази, приказки и гатанки. Интерактивните упражнения подпомагат усвояването на думи в устната реч и стимулират децата да говорят и да водят разговор.

 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

Чрез познавателната книжка децата добиват и усвояват ключови математически знания и умения. Те:
• подреждат множества и броят от 1 до 10;
• подреждат цифрите на числата и броят поредно от 1 до 5;
• сравняват трите измерения: височина, дължина и ширина;
• се ориентират в двумерното пространство;
• определят посоките ляво и дясно;
• развиват представите за сезоните и каква информация дава календарът;
• се запознават с геометричната фигура правоъгълник.
 


МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО

(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

УПРАЖНЕНИЕ

Интерактивните упражнения в електронната книжка ще разнообразят работата с печатната книжка. Децата ще се забавляват много с попълването на алгоритмични редици, със задачите с числата от 1 до 5 и т.н.

 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Познавателната книжка съдържа теми и задачи, свързани със:
• семейството;
• правилата за общуване с връстниците;
• професиите, като тези на лекаря и учителя;
• празниците и свързаните с тях обичаи и традиции;
• грижите за растения и животни;
• промените в природата през сезоните;
• правилата за безопасност при буря, наводнение и др.
 


ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО

(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

АНИМАЦИЯ

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• звукозаписи на стихотворения и песни;
• интерактивни упражнения;
• тематични галерии от снимки;
• тематични видеофилми.

 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ.
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)

(Любен Витанов)

Познавателната книжка предлага:
• над 50 интересни и забавни изделия за изработване в детската градина или у дома;
• 44 приложения, осигуряващи дейностите;
• 6 приложения от книжката с игри.


АЛБУМ ПО КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 5 – 6 Г.
(Любен Витанов)КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов)

АНИМАЦИЯ

В 31 видеофилма е нагледно показано изработването на изделията от книжката и албума към нея. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се изрязват, прегъват, слепват или скрепяват елементите. Електронната книжка добавя и много тематични галерии от снимки, които ще разнообразят заниманията по конструиране и технологии.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (печатен)
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

В познавателната книжка за 5 ‒ 6-годишните деца са разработени по 2 педагогически ситуации седмично, чрез които децата получават представа за народните обичаи и свързаното с тях изобразително творчество. Чрез тях те се учат да:
• изработват от различни материали колажи, маски, украшения и предмети от бита;
• създават илюстрации по любими приказки;
• работят самостоятелно и в екип.
 


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО

(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

ГАЛЕРИЯ

Галерии от снимки, някои от които озвучени със стихотворения, запознават малчуганите с различни жанрове в изобразителното изкуство. Интерактивните задачи и упражнения са свързани с разпознаване на цветове, оцветяване и др. Видеофилми показват как се използват различни техники и материали.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.

МУЗИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 5 – 6 Г. (електронен) – ДЕМО
(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

АНИМАЦИЯ

Чрез игра на звукове, на тонове, на думи и на образи електронната книжка по музика въвлича децата във вълнуващо музикално приключение. Те се запознават със стилове от историята на музиката, с различни инструменти, с обреди и обичаи от българския фолклор.
От друга страна, прекосяват географските пространства и откриват нови светове, слушат музика с непозната интонация, мелодия, ритъм. Малчуганите опознават жанрове и стилове от различни култури.

 

ИГРИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. 5 – 6 Г.
(Божидар Ангелов, Любен Витанов, Адриан Георгиев)

Книжката съдържа портфолио на детето, чеклистове, игри и дидактични материали по всички образователни направления. Те са разположени върху картони, събрани в папка. Ако сгъне папката наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
• рисунки и апликации;
• графични упражнения;
• работни листове;
• допълнителни задачи;
• чеклистовете с резултатите от проследяване на постиженията (входяща и изходяща диагностика);
• анкети с родителите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 5 – 6 Г.
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Невяна Докова, Александрина Колева) 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години | 4 – 5 години | ▼ 3 – 4 години | ▼ 2 – 3 години 

 
Втора възрастова група (4 – 5 години)
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Познавателната книжка съдържа система от задачи и упражнения, които повтарят и допълват модела от първа възрастова група. Чрез тях 4 ‒ 5-годишните деца развиват умението си да общуват и проявяват творческа индивидуалност. Децата се насърчават:
• да слушат активно художествено произведение;
• да изразяват отношение към него;
• да обсъждат постъпките на героите;
• да участват активно в диалог.
 


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. 
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

УПРАЖНЕНИЕ

Електронната книжка добавя към печатната над 40 звукозаписа на стихотворения, разкази, приказки и гатанки. Интерактивните упражнения подпомагат усвояването на думи в устната реч и стимулират децата да говорят и да водят разговор.

 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

С познавателната книжка 4 – 5-годишните деца:
• броят до 5 и сравняват групи до 5 предмета;
• подреждат предмети по измеренията височина и дължина;
• се ориентират в посоките напред, назад, нагоре и надолу;
• разширяват представите си за частите на денонощието и годишните сезони;
• се ориентират в последователността на събития;
• разпознават кръг, квадрат и триъгълник.
 


МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО

(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

УПРАЖНЕНИЕ

Интерактивните упражнения в електронната книжка ще разнообразят работата с печатната книжка. Децата ще се забавляват много със задачите за броене, за частите на денонощието, за ориентиране в последователността на събития, за съотнасяне на количества, за разпознаване на геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник и т.н.

 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Познавателната книжка съдържа теми и задачи, свързани със:
• семейството и рода;
• преживяванията и постъпките на детето;
• предпочитанията на детето към приятели и игри;
• календара на празниците;
• правилата за движение по улицата;
• хигиенните правила и здравословния режим през деня;
• Слънцето, Луната, звездите и др.
 


ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО

(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

УПРАЖНЕНИЕ

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• тематични галерии от снимки;
• интерактивни упражнения;
• звукозаписи на стихотворения;
• звукозаписи на песни.

 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Любен Витанов)

Познавателната книжка предлага:
• над 30 интересни и забавни изделия за изработване в детската градина или у дома с помощта на родител;
• 30 приложения, осигуряващи дейностите.
 


КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. 
ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО
(Любен Витанов)

ВИДЕОФИЛМ

Видеофилми показват нагледно изработването на изделията от книжката. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се изрязват, прегъват, слепват или скрепяват елементите. Електронната книжка добавя и много тематични галерии от снимки, които ще разнообразят заниманията по конструиране и технологии.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (печатен)
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

В познавателната книжка са разработени ситуации, с които децата разпознават образи на обекти в достъпни художествени творби. Така те придобиват умения да:
• подреждат и изобразяват пространството;
• изграждат тематични рисунки по общ проект.
 


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО

(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

АНИМАЦИЯ

Видеофилми запознават малчуганите с различни материали и начините за работа с тях. Показани са и някои основни изобразителни техники. Интерактивните задачи и упражнения са свързани с разпознаване на цветове, оцветяване и др.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.

МУЗИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 4 – 5 Г. (електронен) – ДЕМО
(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

ГАЛЕРИЯ

Електронната познавателна книжка по музика предлага репертоар, който ще удовлетвори жаждата на детето за пеене, артистична изява и творческо изразяване. В края на музикалното обучение всяко дете ще може:
• да реагира двигателно на промените в темпото и в динамиката на познати пиеси за възприемане;
• самостоятелно да изпее 3 песни по избор;
• да разпознава пиано, цигулка и кавал по външен вид и звучене;
• да имитира с игрови действия свирене на ударни и духови инструменти;
• да извършва стъпки и движения на танци по двойки и в кръг;
• да свързва произведение със заглавието му.

 

ИГРИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. 4 – 5 Г.
(Божидар Ангелов, Любен Витанов)

Книжката съдържа портфолио на детето, чеклистове, игри и дидактични материали по всички образователни направления. Те са разположени върху картони, събрани в папка. Ако сгъне папката наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
• рисунки и апликации;
• графични упражнения;
• работни листове;
• допълнителни задачи;
• чеклистовете с резултатите от проследяване на постиженията (входяща и изходяща диагностика);
• анкети с родителите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 4 – 5 Г.
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Александрина Колева) 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години | ▲ 4 – 5 години | 3 – 4 години | ▼ 2 – 3 години 

 
Първа възрастова група (3 – 4 години) 
 

БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

Познавателната книжка:
• задоволява потребността на детето от речева активност;
• предизвиква положителни емоции;
• изгражда умения за общуване.
Чрез речевите ситуации се работи за разбирането и правилната употреба на думи и на общоприети изрази. Децата се упражняват да възприемат кратки приказки и да разпознават основните герои в тях.
 


БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева)

УПРАЖНЕНИЕ

Електронната книжка добавя към печатната над 40 звукозаписа на стихотворения, разкази, приказки и гатанки. Интерактивните упражнения подпомагат усвояването на думи в устната реч и стимулират децата да говорят и да водят разговор.

 

МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

С познавателната книжка 3 – 4-годишните деца:
• броят до 3 и сравняват групи до 3 предмета;
• различават едно и много;
• обследват и сравняват предметите по измерението височина;
• се ориентират и определят посоките
горе, долу, отпред и отзад;
• разпознават ден, нощ и годишните сезони;
• се запознават с геометричните фигури кръг, квадрат и триъгълник.
 


МАТЕМАТИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Севдалина Витанова, Галина Георгиева)

УПРАЖНЕНИЕ

Интерактивните упражнения в електронната книжка ще разнообразят работата с печатната книжка. Децата ще се забавляват много със задачи за броене на различни изображения, за сравняване на предмети по височина, за различаване на количества и т.н.

 

ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

Познавателната книжка съдържа теми и задачи, свързани с:
• детето и неговата индивидуалност;
• личните му празници;
• привързаността му към семейството;
• предпочитанията му към облекло, храна, играчки;
• правилата за пътуване в автомобил;
• домашните животни и техните малки;
• плодовете и зеленчуците и др.
 


ОКОЛЕН СВЯТ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Людмила Зафирова, Божидар Ангелов, Севдалина Витанова)

АНИМАЦИЯ

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• интерактивни упражнения;
• пъзели;
• звукозаписи на стихотворения;
• звукозаписи на песни.

 

КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Любен Витанов)

Познавателната книжка за 3 ‒ 4-годишните деца е съобразена изцяло с възрастовите им особености. В нея ще откриете:
• над 30 забавни изделия за изработване;
• 30 приложения за дейностите.
 


КОНСТРУИРАНЕ И ТЕХНОЛОГИИ. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Любен Витанов)

ВИДЕОФИЛМ

Видеофилми показват нагледно изработването на изделията от книжката. Процесът на изработване се проследява стъпка по стъпка с подробни обяснения как се изрязват, прегъват, слепват или скрепяват елементите. Електронната книжка добавя и много тематични галерии от снимки, които ще разнообразят заниманията по конструиране и технологии.

 

ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (печатен)
(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

В познавателната книжка са разработени ситуации, чрез които децата се учат да разпознават и назовават обекти, докато разглеждат картини, илюстрации и произведения на народното творчество. Така те:
• придобиват представа за характерните особености на изобразяваните обекти и явления;
• се учат да създават образи от различни по форма и големина части.
 


ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО

(Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова)

ВИДЕОФИЛМ

Видеофилми запознават малчуганите с различни материали и начини за работа с тях. Интерактивните задачи и упражнения са свързани с разпознаване на цветове, оцветяване и др.

 

Книжката по музика е електронна и се предлага в два варианта: през онлайн платформа и на диск в mp3 формат.

МУЗИКА. ПОЗНАВАТЕЛНА КНИЖКА ЗА 3 – 4 Г. (електронен) – ДЕМО
(Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова)

АУДИОФАЙЛ   ГАЛЕРИЯ

Електронната познавателна книжка по музика включва най-обичаните от децата песни и подходяща за възрастта им музика от различни времена и стилове. В тази възрастова група малките музиканти пеят, люлеят се в ритъма на хорото, имитират маршовата стъпка на войниците и танцуват в кръг или в редица. За първи път те се запознават с музикалните инструменти тъпан и акордеон и свързват тяхното звучене с външния им вид и с материала, от който са изработени.

 

ИГРИ ПО ВСИЧКИ ОБРАЗОВАТЕЛНИ НАПРАВЛЕНИЯ. 3 – 4 Г.
(Божидар Ангелов, Любен Витанов)

Книжката съдържа портфолио на детето, чеклистове, игри и дидактични материали по всички образователни направления. Те са разположени върху картони, събрани в папка. Ако сгъне папката наобратно, всяко дете ще получи портфолио, в което да се събират:
• рисунки и апликации;
• графични упражнения;
• работни листове;
• допълнителни задачи;
• чеклистовете с резултатите от проследяване на постиженията (входяща и изходяща диагностика);
• анкети с родителите.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. 3 – 4 Г.
(Божидар Ангелов, Пенка Вълчева, Севдалина Витанова, Галина Георгиева, Людмила Зафирова, Лучия Ангелова, Гергана Михайлова-Недкова, Адриан Георгиев, Емилия Караминкова-Кабакова, Любен Витанов, Александрина Колева) 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години | ▲ 4 – 5 години | ▲ 3 – 4 години | 2 – 3 години 

 
Яслена група (2 – 3 години) 
 

СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА. КНИЖКА ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 - 3 Г.) (печатен)
(Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Радка Искрьова Иванова, Александрина Колева)

С книжката „Слънчеви зайчета” за яслена група (2 – 3 години) от поредицата „Чуден свят” децата могат да работят и да се забавляват както в детската градина под ръководството на педагог или медицинска сестра, така и у дома с помощта на родител. Съдържанието е разработено тематично. Работата с нея стимулира детското любопитство, развива познавателните функции и речта.
Книжката съдържа 34 картона и 2 приложения със стикери, събрани в папка. На гърба на всеки картон за седмицата са предложени песни, стихотворения и игри свързани с темата.
Ако сгънете папката наобратно, ще получите първото портфолио на детето.
Предложените идеи и насоки в „Слънчеви зайчета” съдействат за отглеждане на детето в добро здраве, възпитание, социализация и обучение.
 


СЛЪНЧЕВИ ЗАЙЧЕТА. КНИЖКА ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 - 3 Г.) (електронен) – ДЕМО

(Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Радка Иванова, Александрина Колева)

АНИМАЦИЯ

Електронната книжка съдържа много и разнообразни ресурси:
• звукозаписи на стихотворения;
• звукозаписи на песни;
• тематични галерии от снимки;
• интерактивни упражнения;
• видеофилми:
– Ето как си мием ръцете;
– Ето как си мием зъбите;
– Ето как се храним;
– Ето как казвам извинявай;
– Ето как подреждаме;
– Ето как се обличаме.

 

РЪКОВОДСТВО ЗА ЯСЛЕНА ГРУПА (2 - 3 Г.)
(Божидар Ангелов, Лучия Ангелова, Пенка Вълчева, Радка Иванова, Александрина Колева)

 

 

 
ВАЖНО ЗА УЧИТЕЛЯ! Книгите за учителя, примерните годишни тематични разпределения, както и други ресурси в помощ на учителя са достъпни и може да бъдат изтеглени от секция „За учителя” в профила Ви в www.e-prosveta.bg.
 

 

▲ 6 – 7 години | ▲ 5 – 6 години | ▲ 4 – 5 години | ▲ 3 – 4 години | ▲ 2 – 3 години 

 
Споделете с приятели


Открий ни в: