ПЪСТЪР СВЯТ


Втора възрастова група (4 – 5 години)
 

ПЪСТЪР СВЯТ. ДА УЧИМ ПО-ЛЕСНО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА. 4 – 5 Г. (печатен)
(Евгения Тополска, Евгения Попиванова, Катя Вълева, Тодорка Бакърджиева)

„Пъстър свят” e помагало за обучение по български език и литература на деца, които имат семеен език, различен от българския.
Учебното помагало „Пъстър свят” и книгата за учителя подпомагат установяването на актуалното ниво на владеене на българския език и адаптирането на обучението по български език и литература съобразно индивидуалните образователни потребности на децата, за да се избегнат обучителните затруднения в рамките на общата подкрепа за приобщаващо образование.
Помагалото предлага материал, с който се установява нивото на владеене на езика, позволява вариативно планиране на образователното съдържание според установеното ниво, осигурява постепенно и последователно формиране на умения за слушане и говорене на български език, осигурява изграждане на трайни езикови и говорни умения при децата.
 

ПЪСТЪР СВЯТ. ДА УЧИМ ПО-ЛЕСНО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК И ЛИТЕРАТУРА.
4 – 5 Г. (електронен) | ДЕМО
(Евгения Тополска, Евгения Попиванова, Катя Вълева, Тодорка Бакърджиева)

Електронната книжка добавя към печатната звукозаписи на стихотворения, разкази и приказки, тематични галерии, допълнителни материали, които подпомагат формирането на представи за езиковите единици и разнообразяват индивидуалната и груповата работа.

 

КНИГА ЗА УЧИТЕЛЯ. ПЪСТЪР СВЯТ, 4 – 5 Г.
(Евгения Тополска, Евгения Попиванова, Катя Вълева, Тодорка Бакърджиева)

• Как да се установи нивото на владеене на български език, ако детето има друг семеен език?
• Как да се структурира езиковото обучение? Откъде да започне езиковото обучение, при условие че детето не разбира и не говори български език? Как да продължи езиковото обучение?
• Как да бъде ефективно обучението по български език за всички деца в групата, които са на различно ниво на владеене на български език?
• Как да се изградят трайни езикови и говорни умения на български език?
Отговори на тези и други въпроси ще намерите в концептуалната рамка на книгата за учителя по български език и литература за 4 – 5-годишни деца с друг семеен език. Книгата за учителя помага лесно да се структурира езиковото обучение и дава методически насоки за ефективно обучение по български език за всички деца в групата, които са на различно ниво на владеене на българския език.

 

ОЧАКВАЙТЕ ПРЕЗ УЧЕБНАТА 2021/2022 

ПЪСТЪР СВЯТ. 5 – 6 Г. - печатен и електронен вариант

ПЪСТЪР СВЯТ. 6 – 7 Г. - печатен и електронен вариант

 

Споделете с приятели


Открий ни в: