Новите реалности в училище


Поредната инициатива в рамките на Академията за иновативни учители е
Новите реалности в училище
.

2020 година ни срещна с едно от най-големите световни предизвикателства в последните десетилетия. Пандемията COVID-19 промени и продължава да променя професионалния и личния живот на всички ни. Всички ние се опитваме да се адаптираме в новата ситуация. Особено важно е как образователната система отговаря на трудностите, предизвикани от пандемията. Рисковете от снижаването на качеството на образованието в ситуация на прекъсване на присъствения учебен процес са реални. Анализатори говорят за опасност от поколенческа катастрофа. В същото време българските училища показаха впечатляваща реактивност и професионализъм и успяха да превключат за дни към режим на работа в електронна среда. Директори и учители положиха и продължават да полагат огромни усилия за осигуряване на необходимата безопасност за всички в училище, като едновременно с това се стараят да осигурят максимално ефективен и пълноценен учебен процес, независимо от режима, в който той се провежда. Новите технологии и начини на комуникация навлязоха рязко в ежедневието на българските учители, родители и деца за целите на образованието. Без достатъчна инфраструктурна обезпеченост, с множество логистични трудности, невинаги с достатъчна подготовка за учители, родители и ученици, образователният процес продължава в нова реалност. Напомняме си, че всяка криза съдържа и нови възможности за развитие. Какви са те, можем ли да ги оползотворим, готови ли сме да се учим един от друг и да се подкрепяме повече? Две години по-късно е момент, подходящ за осмисляне на преживяното и за равносметка, насочена към бъдещото.

Това е контекстът, който роди новата инициатива в Академията за иновативни учители, наречена Новите реалности в училище. Инициативата включва кратки видеоинтервюта с директори на училища и учители, които споделят лични впечатления и идеи за случващото се в областта на образованието след изключително предизвикателните две години от началото на пандемията. По този начин се осигурява принос в по-ясното дефиниране на проблемите в системата на училищното образование и очертаването на решения и перспективи за развитие. Целта отново е чрез споделянето на опит и добри практики да се насърчи прилагането на иновативни подходи и успешни модели, както в управлението на училищата, така и в образователния процес. Енергията и креативността, идващи от системата, са най-силните двигатели за преодоляване на предизвикателствата, защото те са с доказана практическа приложимост.


 

Споделете с приятели


Открий ни в: