ВИДЕОУРОЦИ – ГРАФИК


Тук може да видите първия видеоурок от инициативата Учители споделят опит, който ще е достъпен по всяко време. Останалите видеоуроци ще се излъчват по предварително оповестен график, който ще се обявява при готовност на това място.

 

Достъпът до тези видеоуроци ще е свободен за всички, проявяващи интерес, и ще се осъществява по утвърдения вече начин на излъчване на уебинарите на Просвета.

 


Урок по български език в 1. клас - Ели Войнова

 

 

 

Уважаеми приятели,

във връзка с участието на издателска група „Просвета” в инициативата на МОН за създаване
на видеоуроци, по които учениците да учат в домашни условия, временно ще преустановим излъчванията на уроците от поредицата УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ.
Своевременно ще ви осведомим за новия график.

 

 

           УРОК ПО МАТЕМАТИКА В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

МАРИЯ СТОИЛКОВА
от 105. СУ „Атанас Далчев, гр. София

15 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

16 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ИСТОРИЯ И ЦИВИЛИЗАЦИИ В 6. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ЮЛИЯН РИЗОВ
от 17. СУ „Дамян Груев”, гр. София

22 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

23 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ГЕОГРАФИЯ И ИКОНОМИКА В 6. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ПЕТЯ ФИЛЧЕВА
от 145. ОУ „Симеон Радев”, гр. София

29 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

30 ЯНУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО МАТЕМАТИКА В 5. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ИРЕНА МУТАШКА
от 42. ОУ „Хаджи Димитър”, гр. София

5 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

6 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО МАТЕМАТИКА ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ВИКТОРИЯ МИЛАНОВА
от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София

12 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

13 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ДЕСИСЛАВА АНАСТАСОВА
от 105. СУ „Атанас Далчев”, гр. София

26 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

27 ФЕВРУАРИ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО ОКОЛЕН СВЯТ В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ИВЕТА НИКОЛАЕВА
от 51. СУ „Елисавета Багряна”, гр. София

4 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

5 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

РАЛИЦА БЪЧВАРОВА
от 105. СУ „Атанас Далчев”, гр. София

11 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 17.00 ч.

Второ излъчване – 17.30 ч.

 

12 МАРТ 2020 г.

Първо излъчване – 10.00 ч.

Второ излъчване – 10.30 ч.

           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

МИГЛЕНА МАНЧЕВА
от 119. СУ „Акад. М. Арнаудов”, гр. София

 
           УРОК ПО ЧОВЕКЪТ И ОБЩЕСТВОТО В 3. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ВЕРГИНИЯ ИВАНОВА
от 105. СУ „Атанас Далчев”, гр. София

 
           УРОК ПО БЪЛГАРСКИ ЕЗИК В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

СТЕФКА ХАДЖИЙСКА
от 51. СУ „Елисавета Багряна”, гр. София

 
           УРОК ПО ИЗОБРАЗИТЕЛНО ИЗКУСТВО В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ЕМИЛИЯ ПАЛАМАРКОВА
от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София

 
           УРОК ПО МУЗИКА ВЪВ 2. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

КРАСИМИРА ТАСКОВА
от 120. ОУ „Г. С. Раковски”, гр. София

 
           УРОК ПО МАТЕМАТИКА В 1. КЛАС

УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ

ЕМИЛИЯ ПАЛАМАРКОВА
от 119. СУ „Акад. Михаил Арнаудов”, гр. София

 

 

 

 

 


Открий ни в: