УЧИТЕЛИ СПОДЕЛЯТ ОПИТ


Първата инициатива в рамките на Академията за иновативни учители е Учители споделят опит. Тя включва видеозаписи с участието на учители, които представят пред своите колеги уроци по отделните учебни предмети. Учителите предлагат практически решения за по-интересно и по-успешно усвояване на учебния материал от учениците, за развитие на онези умения и компетентности, които са необходими за пълноценна личностна и професионална реализация на съвременния човек. Тe споделят ценен опит от педагогическата си практика и дават идеи и конкретни съвети за работа на колегите си. Целта е да бъде създадена библиотека от видеоуроци с участието на учители по отделните учебни предмети и класове, които да подпомагат ежедневната работа на педагогическите специалисти. В перспектива инициативата Учители споделят опит ще се превърне във форум за изява на креативните и мотивирани български учители, които търсят и прилагат разнообразни решения в полза на учениците си. Инициативата ще насърчи учителите да обменят помежду си идеи и опит и по този начин ще допринесе за повишаване на авторитета и самочувствието на българския учител. Убедени сме, че тя ще съдейства за изграждане на култура на споделяне на добри практики, която е особено нужна в българското образование.

Инициативата Учители споделят опит стартира през месец март 2019 г. Тогава започва излъчването на първите видеоуроци с учители от столични училища, преподаващи в 1. клас. В следващите месеци ще бъдат записани и излъчвани видеоуроци с учители в други класове, включително от училища в страната. Излъчването на видеоуроците ще става в определени дни и часове по предварително оповестен график. В инициативата ще бъдат включени и кратки видеа с директори и заместник-директори на училища, защото сме убедени, че силното лидерство и активната подкрепа от страна на училищните ръководства са задължително условие за прилагането и разпространението на успешни образователни модели и решения в българските училища.

Благодарим на всички директори, заместник-директори и учители, които имат куража и самочувствието да се включат в инициативата на издателска група Просвета Учители споделят опит и по този начин да станат част от нашата Академия за иновативни учители.


 

Споделете с приятели


Открий ни в: