ЦеноразписЕгипет
Автори: Николай Генов
Печатен
цена: 6.90 лв.
Проблематичният реализъм
Автори: Милена Кирова
Печатен
цена: 5.90 лв.
Седемте гряха на чалгата. Към антропология на етнопопмузиката
Автори: Розмари Стателова
Печатен
цена: 4.00 лв.
Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание от края на XIX и началото на ХХ в.
Автори: Кольо Коев
Печатен
цена: 6.00 лв.
Възрожденските значения на националното име
Автори: Десислава Лилова
Печатен
цена: 4.50 лв.
Културната интимност, социална поетика в националната държава
Автори: Майкъл Хърцфелд
Печатен
цена: 11.90 лв.
Алеко Константинов. Биография на четенето
Автори: Инна Пелева
Печатен
цена: 6.90 лв.
Български интертекстове
Автори: Албена Хранова
Печатен
цена: 5.90 лв.
Робот-асистирана органосъхраняваща хирургия при солидни тумори на бъбрека
Автори: Калоян Давидов
Печатен
цена: 42.99 лв.


Открий ни в: