ЦеноразписБългария, Балканите, светът: идеи, процеси, събития
Автори: Мария Н. Тодорова
Печатен
цена: 22.00 лв.
Атанас Далчев. Критически прочити
Автори: Божидар Кунчев
Печатен
цена: 3.90 лв.
Историография и литература, том II
Автори: Албена Хранова
Печатен
цена: 23.00 лв.
50 класици. Архитектурата на XX век
Автори: Кристина Хаберлик
Печатен
цена: 35.00 лв.
Византия и византийският свят
Автори: Василка Тъпкова-Заимова, Димитър Ди ...
Печатен
цена: 19.00 лв.
99 съвета за българската граматика
Автори: Владко Мурдаров
Печатен
цена: 7.90 лв.
Граждани отвъд местата? Нови мобилности, нови граници, нови форми на обитаване
Автори: Ивайло Дичев
Печатен
цена: 14.00 лв.
Септември `23: идеология на паметта
Автори: Бойко Пенчев
Печатен
цена: 5.00 лв.
Протестантска култура и модерна епоха
Автори: Ернст Трьолч, Макс Вебер
Печатен
цена: 7.90 лв.
50 класици. Археология
Автори: Волфганг Корн
Печатен
цена: 25.00 лв.
Православието и комунизмът в България: 1944-1960 г.
Автори: Стефан Чурешки
Печатен
цена: 5.90 лв.
Увод в ортодоксалната психоанализа на развитието
Автори: Иван Димитров
Печатен
цена: 12.90 лв.
Египет
Автори: Николай Генов
Печатен
цена: 6.90 лв.
Седемте гряха на чалгата. Към антропология на етнопопмузиката
Автори: Розмари Стателова
Печатен
цена: 4.00 лв.
Елементарни форми на всекидневен живот. Макс Вебер и немското социалнонаучно познание от края на XIX и началото на ХХ в.
Автори: Кольо Коев
Печатен
цена: 6.00 лв.


Открий ни в: