ЦеноразписПо стъпките на другия
Автори: Боян Захариев, Вероника Димитрова, ...
Печатен
цена: 14.00 лв.
Иван Динков, представен от Никола Иванов
Автори: Иван Динков, Никола Иванов
Печатен
цена: 12.00 лв.
Гласове на жени в българската поезия. Аспекти на междутекстовост (от средата на XIX до 40-те години на XX век)
Автори: Ирен Иванчева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Училището (не)любимо... През погледа на психолога
Автори: Росица Иванова
Печатен
цена: 11.00 лв.
Съкровен свят. Празнично-обредна система на ромите в Средна Западна България
Автори: Лиляна Ковачева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Йордан Ковачев, представен от Маргарит Жеков
Автори: Йордан Ковачев, Маргарит Жеков
Печатен
цена: 12.00 лв.
Фолклорни измерения на християнството
Автори: Албена Георгиева
Печатен
цена: 15.00 лв.
В периферията на канона. Българските писателки през първата половина на 20. век
Автори: Албена Вачева
Печатен
цена: 17.00 лв.
Антологии и канон: антологийни модели на българската литература
Автори: Биляна Курташева
Печатен
цена: 15.00 лв.
Георги Димитров. Една критическа биография
Автори: Мона Фосколо
Печатен
цена: 25.00 лв.
Архитектоника на театралността
Автори: Ивайло Александров
Печатен
цена: 10.00 лв.
Как се мисли Българското възраждане 10 години по-късно. Историографско проучване
Автори: Румен Даскалов
Печатен
цена: 15.00 лв.
Божествената математика.  Тревожната хетероклитност на българския символизъм
Автори: Йордан Ефтимов
Печатен
цена: 10.00 лв.
Българският и чешкият книжовен език през Възраждането
Автори: Борислав Борисов
Печатен
цена: 10.00 лв.


Открий ни в: