Правила за защита на данните в групата на "Просвета"


Политиката за защита на личните данни на "Просвета" се състои от общи и специални правила, изготвени в съответствие с изискванията на Общия регламент относно защита на данните (Регламент (ЕС) 2016/679).
 

Общите правила са обобщение на добрите практики, които се прилагат от всички организации в групата на „Просвета“. Те включват основните принципи при обработването на лични данни и мерките за защита на данните, които прилагаме. В тях можете да намерите информация за правата Ви във връзка със съхраняването и използването на личните Ви данни от „Просвета” – за възможностите да получите информация и достъп до личните Ви данни, които ние съхраняваме, за възможността да ги коригирате и допълните, за правото да поискате да бъдат заличени, когато основанието, на което ги съхраняваме, е Вашето съгласие и др.

Всяка от организациите в групата на „Просвета“ има Специални правила за защита на личните данни, които  конкретизират и допълват общите правила. Те ясно и конкретно посочват какви лични данни обработваме, за какви цели ги събираме, на какво основание става това, кои са получателите на тези данни, начините на тяхното съхранение и др. 

 
Общите правила и Специалните правила на съответния член на издателската група действат заедно. В съвкупност те представляват цялостната политика на съответния член на групата за обработване и защита на личните данни. 
 

Открий ни в: