Новини


4Сеп2020

Вижте как ще ходят децата на училище и какви права имат родителите им

Родителите ще могат да избират дали детето им да премине в електронна среда за период от 30 дни до края на извънредната епидемична обстановка. Това приеха единодушно депутатите от образователната комисия при разглеждането на второ четене на промените в закона за предучилищното образование.

Това ще става по здравословни причини, удостоверени с медицински документ, и ако присъствието му в клас поставя живота или здравето му в риск. Обучението може да е онлайн и ако обучаващият се живее на един адрес с хора, които са в риск. Третата възможност е по избор на родителя при малолетни ученици и при тяхното съгласие, ако са непълнолетни, и след разрешение на регионалните образователни инспекторати.

За да се осъществява електронното обучение, училището трябва да има необходимите технически и технологични средства. Образователният министър Красимир Вълчев смята, че това ще помогне родителите, които са застрашени, да изберат временно само за следващата учебна година формално нова форма, без да я сменят наистина. Това ще става с решение на РУО, като ще се взема предвид колко са били активни децата, уточни той и изрази притеснения, че така може да се даде възможност за злоупотреби. Според образователния министър обаче не всички училища ще могат да реализират двоен образователен процес, тъй като ще трябват още преподаватели, още часове. Затова Вълчев предложи, ако училището не може да организира дистанционна форма, то уроците да се водят от друго училище от дистанционни центрове, които ще бъдат създадени.

„Когато училището не може да осигури провеждането на дистанционни учебни часове, възможности за обучение от разстояние в електронна среда могат да се предоставят от друго, определено от регионалното управление на образованието училище, което предлага такова обучение или организира дистанционна форма на обучение”, гласи предложението на министъра. Ако даден ученик избере тази форма, то училището, в което отива, ще получава финансирането. Все още не е ясно и как точно ще функционират самите дистанционни форми, по колко ученика ще има в новосформираните класове и по какъв начин ще се осъществява взаимодействието с учител. Това ще бъде уредено с поднормативни промени, като самите звена няма да започнат работа след първия учебен ден, а по-късно.

По време на превключването в дистанционно обучение часовете ще са учебни и учителите ще имат право да пишат отсъствия.

С приетите промени се даде възможност при извънредни обстоятелства и прекъсната присъствена форма в детските градини да се дава възможност за педагогическо взаимодействие в електронна среда чрез използване на технически средства с помощта на родителите. Депутатите приеха и 4-годишните да бъдат в задължителна предучилищна възраст.

Най-големи дискусии предизвиква подпомагането от държавния бюджет за децата за детска градина. В първоначалния вариант на законопроекта се предвиждаше държавата да плаща таксата за детска градина на хлапета в предучилищна възраст, чиито родители получават социални помощи. След предложени промени от Милена Дамянова и група народни представители сряда Народното събрани ще гласува дали държавата да подпомага заплащането на такси, дължими от родителите за дейностите по хранене на децата в задължително предучилищно образование в държавни и общински забавачки и училища като ги превежда към бюджетите на общините. Условията и реда, по който да се подпомагат пълно или частично родителите ще зависят от самите общини с  наредбите за местните данъци и такси. 50% от получените средства обаче трябва да дават възможност да пълно освобождаване от такса. С друго от приетите предложения пък се предвиждат компенсации за родителите на деца от 3-годишна възраст до първи клас, които не са приети в държавна забавачка и от общината не е предложено друго алтернативно място, затова са принудени да се запишат в частна или други образователни кооперативи. „Трябва да решим какво искаме да дадем – дали да се даде социална помощ, или да се... 

Виж цялата новина тук: Монитор

Автор: Стела Маринова

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: