Новини


23Фев2023

Служебната власт ще въвежда часове за "защита на отечеството" в 10. и 11. клас

Служебното правителство предвижда да въведе обучение за "защита на отечеството" за учениците от 10-и и 11-и от следващата учебна година. За целта за едномесечно обществено обсъждане днес беше публикуван проект на наредба, която да уреди условията и реда за "организиране, провеждане и осигуряване обучението на българските граждани за защита на отечеството".

Обучението за защита на отечеството на учениците ще става в часа на класа, в рамките на 5 учебни часа за 10-и клас и 5 учебни часа за 11-и клас. Обучението ще започва от 1 декември до края учебната година. Ще се провежда в присъствието на класния ръководител, военнослужещи или цивилни служители от Министерството на отбраната, както и от структурите на пряко подчинение на министъра на отбраната и българската армия, които са преминали специална подготовка за обучение на ученици.

Обучението на учениците от 10 клас предвижда те да усвоят следните знания и умения за:

 • защитата на родината;
 • същност и съдържание на гражданско-военните отношения;
 • оказване на помощ на населението от въоръжените сили при кризи от военен характер;
 • оцеляване при откриване на невзривени боеприпаси, както и оказване съдействие от въоръжените сили на органите за сигурност в борбата им срещу разпространяване на оръжия за масово унищожение, незаконен трафик на оръжие и тероризъм;
 • защита на населението и критичната инфраструктура и участие на въоръжените сили в спасителни и евакуационни дейности.

Обучението на учениците в 11 клас ще включва:

 • български въоръжени сили - история и настояще;
 • мисии и задачи на българските въоръжени сили;
 • участие в операции и мисии извън територията на страната;
 • същност, цели и задачи на резерва на въоръжените сили;
 • въоръжение и екипировка на военнослужещите във видовете въоръжени сили;
 • приемане на военна служба и на служба в резерва на въоръжените сили.

Освен това в проектонаредбата е предвидено всеки записал специалност "Офицер от резерва" във висше военно училище ще плаща по-ниска семестриална такса, за да довърши...

 

Виж цялата новина тук: Дневник

Автор: Андриян Георгиев

Споделете с приятели

« ПредишнаСледваща »

Открий ни в: