Новини


4Юли2024

Седмокласниците ще имат 30 минути да подредят желанията си

Кандидатстването е от 8 до 10 юли

 

 

С излизането на резултатите от изпитите, кампанията за гимназиите навлиза в най-важния си етап - кандидатстването. Подаването на заявленията започва на 8 юли в 0:00 ч. и продължава до 10 юли в 23:59 ч. - през портала https://infopriem.mon.bg или на място в определените за това училища-гнезда. Какво трябва да имате предвид?

Подаването на заявление за участие в първи, трети и четвърти етап на класиране ще бъде само по електронен път (https://infopriem.mon.bg). Това може да стане от всяко електронно устройство с достъп до интернет; със съдействие на училището, в което ученикът завършва 7. клас през профила на ученика в рамките на работния ден; или със съдействие на друго училище (т. нар. училище-гнездо).

Всеки ученик има персонален профил в електронната платформа https://infopriem.mon.bg и индивидуален код за достъп.

 

Подаване на заявление през портала

В служебната бележка за удостоверяване на мястото за явяване на изпитите има записан входящ номер и код за достъп до портала. Това са данните, необходими за достъп до персоналния профил на детето в портала. При влизане в него първо проверете личните данни в профила. Ако откриете несъответствие, се свържете с директора на вашето училище. След това прегледайте обявения план-прием за училищата от областта, в която желаете да кандидатствате, от меню "План-прием".

Тук можете да видите и формулата, по която се образува балът за всяка отделна паралелка - в първите скоби от формулата са точките от НВО по български език и литература и математика, умножени със съответния коефициент; във вторите скоби са точките по съответния предмет, получени чрез преобразуване на оценките от свидетелството за основно образование (отличен 6 - 50 т., много добър 5 - 39 т., добър 4 - 26 т., среден 3 - 15 т.).

От меню "Желания" може да подадете вашето заявление чрез бутона "Въвеждане на желания". За първи етап това ще е възможно от 8 юли 2024 г. (0:00 часа) до 10 юли 2024 г. (23:59 часа) включително, за трети етап от 26 юли до 29 юли включително, а за четвърти етап - от 5 август до 6 август включително. След избор на бутон "Въвеждане на желания" трябва да изберете регионалното управление на образованието (РУО), за което желаете да кандидатствате. На първо място в списъка се визуализира вашата област, според това кое училище завършвате. Можете да кандидатствате едновременно в повече от една област, като за целта трябва да подадете ново заявление за всяка област по отделно.

Няма ограничения относно броя на въвежданите желания, като системата следи да не допуска дублирани паралелки. Важно е да знаете, че алгоритъмът за класиране ще ви класира на най-горното възможно желание (паралелка), за което ви достига бал и не е необходимо да се опитвате да подреждате желанията по друг критерий освен по ваш личен избор. Желанията се въвеждат директно чрез код на паралелка или чрез избор на бутон "Лупичка" (визуализира се падащо меню с имената на училищата).

 

Какво е необходимо за професионалните паралелки

Ако избраната паралелка е професионална, то за нея се изисква медицинско свидетелство. Можете да го прикачите чрез бутон "Прикачване на медицинско свидетелство (PDF)", като системата изисква файлът да е във формат PDF и да не е по-голям от 2 MB. Едно медицинско свидетелство се отнася за неограничен брой избрани професионални паралелки. Имате възможност да подадете заявлението, а на по-късен етап да прикачите медицинското свидетелство. Ако не прикачите свидетелството, е необходимо да го представите при записването. В противен случай губите мястото си в класирането.

Със стрелките пред кодовете може да сменяте местата на желанията. Ще разполагате с 30 минути за подреждане на желанията преди да подадете заявлението. За целта ще се визуализира таймер на страницата. Ако не успеете в рамките на тези 30 минути да подадете заявлението, системата ще ви предложи повторно подреждане на желанията. След приключване на въвеждането и подреждането на желанията трябва да подадете вашето заявление чрез бутон "Подаване на заявление". Визуализира се бланка на "Декларация за съгласие", в която трябва да се попълнят трите имена на родител или настойник, който дава съгласието си по смисъла на чл. 12, ал. 2 от закона за предучилищното и училищното образование относно заявените желания за класиране в посочените училища и съответните профили и специалности от професии за прием в VIII клас, както и телефон и/или e-mail на родител за връзка и се натиска бутон "Запис".

Системата генерира уникален номер на заявлението, който е различен от входящия номер на ученика и се визуализира списъка с желанията. При повторно отваряне на меню "Желания" се визуализира списък с текущо подадените заявления, като има възможност за: прикачване на медицинско свидетелство, въвеждане наново заявление за друго РУО и отпечатване на текущо въведените заявления.

 

Какво да правим при грешка

Ако сте допуснали грешка при подредбата на желанията, то може: - да отидете на място в РУО, а по решение на РУО и в определените училища-гнезда, където да подадете своето коригирано заявление; - да подадете ново заявление през системата от меню "Желания" и бутон "Въвеждане на желания". Ще ви се визуализира списъкът с паралелките, които сте подали предходния път и може да ги пренаредите, да премахнете или добавите нови паралелки. В системата ще се пази само последното подадено заявление. Това е възможно да стане само в периода на подаване на заявленията за I, III и IV етап. Оценките от свидетелството за основно образование се прехвърлят автоматично. В РУО се проследява този процес и не се извършва класиране преди всички необходими оценки от свидетелството за основно образование да са заредени в системата.

 

Класирания

На 12 юли в е-портала ще бъдат обявени списъците с приетите ученици на първи етап на класиране. Тогава на сайта на РУО ще излязат и списъци с минималните балове на първи етап за всяка паралелка. Записването на класираните на първи етап или подаването на заявления за участие във втори етап става от 15 до 17 юли. Учениците, които са класирани на първо желание, отиват в училището, в което са приети, и се записват на място. Ако не го направят, губят мястото си за това училище за първи и втори етап. Тези, които са приети на второ или следващо желание, могат или да се запишат там, или да подадат заявление за участие във второ класиране. Заявлението се получава от училището, в което е класиран ученикът, където се и подава. Обикновено формулярът се качва на сайта на РУО и може да се разпечата и попълни вкъщи.

Важно е да се знае, че заявлението за участие във втори етап се подава на хартия в училището, в което е класиран ученикът, а не електронно чрез портала или гнездо. В него ученикът не може да променя, пренарежда или добавя нови желания. На втория етап учениците отново се класират в зависимост от бала и по реда на желанията си, но само до мястото, на което са класирани на първия етап. Те може да бъдат класирани на по-предно свое желание или отново на желанието им от първия етап, но никога по-надолу, т.е. мястото им се пази. Ако на втория етап ученикът не е приет на по-предно желание, то той не може да бъде изместен от мястото си от първи етап. Но ако е приет на по-предно...

 

 

Виж цялата новина тук: СЕГА

Автор: Силвия Георгиева

Споделете с приятели

« Предишна

Открий ни в: